Hpna

Xem 1-5 trên 5 kết quả Hpna
 • Ebook Mạng và các ứng dụng không dây: Lý thuyết và thực hành có nội dung trình bày về mạng gia đình không dây; Bluetooth, HPNA và HomePlug; cài đặt Access point không dây trong Windows; cài đặt mạng Mac không dây; chơi game trên mạng gia đình không dây; sử dụng mạng Bluetooth; kết nối không dây cách xa nhà; các cách để xử lý sự cố hiệu suất LAN không dây.

  pdf355p be_nkin 30-03-2015 66 23   Download

 • Welcome to Wireless Home Networking For Dummies. Wireless networking for personal computers is not really a new idea; it’s been around for at least five years. The emergence of an industry standard, however, has caused the use of wireless networking technology to explode. One of the most appealing things about the current crop of wireless networking equipment is the ease with which you can set up a home network, but its reasonable price might be the most attractive aspect of all. Setting up a wireless home network can be both inexpensive and easy.

  pdf387p tailieuvip13 19-07-2012 58 14   Download

 • Cập nhật Service Pack / Hot Fix Cập nhật mới Đánh giá Quản lý kho phần mềm máy chủ BIOS Quản lý vững và phần mềm quản lý quản lý máy chủ server Update Công suất và đang biến mất khỏi các kệ hàng. HPNA 2.0: Nhanh hơn nhiều hơn 1.0, phiên bản 2.0 có thể đạt tốc độ tương tự như những người của một mạng LAN Ethernet.

  pdf39p kennguyen3 01-11-2011 20 3   Download

 • Tiêu chuẩn Phoneline mạng đã được phát triển bởi một nhóm ngành công nghiệp gọi là HomePNA hoặc đôi khi chỉ HPNA (Home Phoneline Networking Hiệp hội; www.homepna.org). Bạn sẽ tìm thấy một số loại HPNA có sẵn: HPNA 1.0: HPNA tiêu chuẩn đầu tiên hoạt động ở tốc độ chậm hơn (1,3 Mbps)

  pdf39p kennguyen3 01-11-2011 20 2   Download

 • Đó là quảng cáo là 10 Mbps, nhưng tốc độ tối đa là 16 Mbps. Phiên bản này tương thích ngược với HPNA 1.0. HPNA 3.0: Một phiên bản 3.0 của tiêu chuẩn sẽ cho phép tốc độ cao hơn nhiều trong các công trình. Mục đích là để đạt tốc độ lên đến

  pdf39p kennguyen3 01-11-2011 20 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản