intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn luật quản lý thuế 2013

Xem 1-20 trên 49 kết quả Hướng dẫn luật quản lý thuế 2013
 • Thông tư số: 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của chính phủ; căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf107p meomun12340628 19-09-2015 53 3   Download

 • Báo cáo tập huấn: Những quy định pháp luật doanh nghiệp cần quan tâm với các nội dung về những thay đổi trong chính sách và quản lý thuế 2013 - tổng quan; hướng dẫn quyết toán thuế 2013,...

  ppt122p codon_01 13-11-2015 63 5   Download

 • Thông tư 65/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư 06/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định 123/2008/NĐ-CP và 121/2011/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành.

  pdf11p buitubt 06-03-2014 32 1   Download

 • HƯỚNG DẪN LIÊN SỞ VỀ THU, SỬ DỤNG HỌC PHÍ VÀ THU KHÁC NĂM HỌC 2012 –2013. Căn cứ các văn bản pháp lý: - Quyết định số 750/QĐ-UB-NCVX ngày 16/02/1998 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc cho phép thực hiện các khoản thu học phí của ngành Giáo dục- Đào tạo thành phố;

  pdf6p keodualadua 13-12-2012 71 7   Download

 • Thông tư Số: 219/2013/TT- BTC có nội dung về hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

  doc82p duonguyenchi 20-05-2014 50 5   Download

 • Thông tư 140/2013/TT-BTC sửa đối Thông tư 34/2013/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

  pdf2p thanhthienhoang23 19-05-2014 40 1   Download

 • Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông do Bộ Tài chính ban hành.

  pdf6p thanhthienhoang23 19-05-2014 32 1   Download

 • Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ do Bộ Tài chính ban hành.

  pdf7p thanhthienhoang23 19-05-2014 45 1   Download

 • Nghị định Số: 209/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng

  doc15p liennhung 01-07-2014 57 1   Download

 • Văn bản hợp nhất 2202/VBHN-BTTTT năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

  pdf16p nanghoong 31-03-2014 34 0   Download

 • Thông tư 141/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 92/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

  pdf11p thanhthienhoang23 13-05-2014 50 0   Download

 • Thông tư 18/2013/TT-BKHCN Hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến kèm theo Nghị định 13/2012/NĐ-CP do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

  pdf22p nanghoong 31-03-2014 68 6   Download

 • Quyết định 32/2013/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tại Bến xe khách trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

  pdf3p nguyenhoangnguyen1212 21-04-2014 62 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE ÔTÔ, XE HAI BÁNH GẮN MÁY, TÀU, THUYỀN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 26/11/2006; Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ; Xét đề nghị của Cục Thuế Nghệ An tại Tờ trình số 256/TTr-CT...

  pdf126p luatsuminhtri 25-06-2013 57 1   Download

 • Quyết định 29/2013/QĐ-UBND quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

  pdf6p nguyenhoangnguyen1212 21-04-2014 40 1   Download

 • Quyết định 19/2013/QĐ-UBND quy định mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) để lại, phương thức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

  pdf5p nguyenhoangnguyen1212 21-04-2014 66 1   Download

 • Thông tư 131/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Đại Ngãi (thuộc Cụm phà Vàm Cống) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

  pdf4p nguyenhoangnguyen1212 21-04-2014 40 1   Download

 • Quyết định 25/2013/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  pdf5p nguyenhoangnguyen1212 21-04-2014 44 1   Download

 • Quyết định 26/2013/QĐ-UBND Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô tỉnh Hậu Giang.

  pdf4p nguyenhoangnguyen1212 21-04-2014 53 1   Download

 • Quyết định 30/2013/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

  pdf3p nguyenhoangnguyen1212 21-04-2014 59 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
171 tài liệu
534 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Hướng dẫn luật quản lý thuế 2013
p_strCode=huongdanluatquanlythue2013

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2