Hướng dẫn thủ tục hoàn thuế nhập khẩu

Xem 1-8 trên 8 kết quả Hướng dẫn thủ tục hoàn thuế nhập khẩu
 • Công văn 5155/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hoàn thuế nhập khẩu

  pdf1p minetuyen 15-08-2009 165 37   Download

 • Công văn 7245/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu thiết bị chuyên dụng. Đến với tài liệu bạn sẽ có một mẫu công văn hoàn chỉnh. Chúc bạn tìm được mẫu công văn mà mình cần tìm.

  doc0p quangdnt 13-08-2009 146 25   Download

 • Thông tư số 56-BTC/TCTB về việc hướng dẫn thủ tục hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng tạm nhập tái xuất do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn bổ sung Thông tư số 08-BTC/TCT ngày 31/3/1992

  pdf1p lawxnk8 11-11-2009 62 5   Download

 • Thông tư 205/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng, vật tư xây dựng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm nằm trong dây chuyền công nghệ thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

  pdf4p lawttnh1 11-11-2009 97 28   Download

 • Thông tư hướng dẫn thủ tục gia hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp.

  doc6p giangacd 22-06-2010 145 25   Download

 • Chủ lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện phải kiểm dịch ngoài việc thực hiện thủ tục hải quan theo quy định hiện hành, còn phải có trách nhiệm bảo quản nguyên trạng đối với lô hàng được đưa về địa điểm kiểm dịch ngoài địa bàn quản lý hải quan để thực hiện các yêu cầu về kiểm dịch.

  pdf2p nkt_bibo46 17-02-2012 58 15   Download

 • Thông tư số 53-TC/TCT về việc hướng dẫn thủ tục hồ sơ và giải quyết việc hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu do Bộ tài chính ban hành

  pdf3p lawxnk7 11-11-2009 68 9   Download

 • Công văn 2555/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc tổ chức nghiên cứu để triển khai thực hiện Thông tư 79/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về thủ tục hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

  pdf114p ngoctrang 17-08-2009 40 2   Download

Đồng bộ tài khoản