intTypePromotion=4
ANTS

Hướng dẫn thực hiện 6 chuẩn mực kế toán

Xem 1-5 trên 5 kết quả Hướng dẫn thực hiện 6 chuẩn mực kế toán
 • Phần 1 Tài liệu Chuẩn mực kế toán Việt Nam - 6 chuẩn mực kế toán mới và hướng dẫn thực hiện cung cấp cho người đọc các nội dung: Thông tư số 105/2003/TT-BTC ngày 04/11/2003 hướng dẫn kế toán thực hiện sáu chuẩn mực kế toán, Thông tư số 89/2002/TT-BTC ngày 09/10/2002 hướng dẫn kế hoạch thực hiện bốn chuẩn mực kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf151p doinhugiobay_09 06-01-2016 45 7   Download

 • Chuẩn mực kế toán quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, nội dung, phương pháp kế toán cơ bản, chung nhất làm cơ sở cho việc ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính. Phần 1 Tài liệu Chuẩn mực kế toán Việt Nam - Hướng dẫn kế toán thực hiện 10 chuẩn mực kế toán giới thiệu tới người đọc Thông tư số 20/2006/TT-BTC hướng dẫn kế toán thực hiện 6 chuẩn mực kế toán. Mời các bạn tham khảo.

  pdf105p doinhugiobay_09 06-01-2016 86 10   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 Chuẩn mực kế toán Việt Nam - 6 chuẩn mực kế toán mới và hướng dẫn thực hiện , phần 2 trình bày các nội dung: 6 chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2) ban hành theo QĐ 165/2002/QĐ-BTC, 4 chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1) ban hành theo QĐ 149/2001/QĐ-BTC, Luật kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf119p doinhugiobay_09 06-01-2016 48 6   Download

 • Trong hệ thống kế toán doanh nghiệp, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, phần hành kế toán đầu tư tài chính nói chung và kế toán vốn góp liên doanh nói riêng ngày càng được quan tâm hoàn thiện. Ngày 20/12/2003, Bộ Tài chính đã ra Quyết định 234/2003/QĐ-BTC, trong đó, công bố Chuẩn mực số 08- Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh và Thông tư số 23/2003/TT-BTC hướng dẫn kế toán thực hiện 6 chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC....

  doc7p mrtienduong 09-03-2010 410 208   Download

 • Kế toán vốn góp liên doanh dưới hình thức cơ cở kinh doanh đồng kiểm soát Trong hệ thống kế toán doanh nghiệp, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, phần hành kế toán đầu tư tài chính nói chung và kế toán vốn góp liên doanh nói riêng ngày càng được quan tâm hoàn thiện. Ngày 20/12/2003, Bộ Tài chính đã ra Quyết định 234/2003/QĐ-BTC, trong đó, công bố Chuẩn mực số 08- Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh và Thông tư số 23/2003/TT-BTC hướng dẫn kế toán thực hiện 6 chuẩn mực...

  pdf7p thanh_trieu 29-12-2009 346 133   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ANTS

p_strKeyword=Hướng dẫn thực hiện 6 chuẩn mực kế toán
p_strCode=huongdanthuchien6chuanmucketoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản