intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn về vật liệu nano

Xem 1-7 trên 7 kết quả Hướng dẫn về vật liệu nano
 • Tìm hiểu về vật liệu nano I. Vật liệu nano là gì? Vật liệu nano (nano materials) là một trong những lĩnh vực nghiên cứu đỉnh cao sôi động nhất trong thời gian gần đây. Điều đó được thể hiện bằng số các công trình khoa học, số các bằng phát minh sáng chế , số các công ty có liên quan đến khoa học, công nghệ nano gia tăng theo cấp số mũ. Con số ước tính về số tiền đầu tư vào lĩnh vực này lên đến 8,6 tỷ đô la vào năm 2004 . Vậy thì tại sao vật...

  pdf4p hanguyenthuyquynh 15-02-2011 894 268   Download

 • Luận văn Thạc sỹ Vật lý chất rắn: Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu nano ZnO trình bày về tổng quan vật liệu nano, vật liệu bán dẫn ZnO, plasmon bề mặt, hiện tượng cộng hưởng plasmon bề mặt, chế tạo vật liệu nano, các phương pháp khảo sát; chế tạo thanh nano ZnO bằng phương pháp thủy nhiệt, chế tạo hạt Nano kim loại Au bằng phương pháp hóa khử, chế tạo ZnO bọc Au bằng phương pháp hóa, các phép đo khảo sát mẫu; kết quả chế tạo vật liệu nano ZnO, phổ EDS, chụp ảnh SEM, TEM, khảo sát phổ hấp thụ, đo phổ huỳnh quang.

  pdf6p lamlam95 30-03-2015 453 85   Download

 • Luận văn được trình bày làm ba phần chính. Phần 1 - Tổng quan, phần này giới thiệu về vật liệu nano, tính chất cơ bản về cấu trúc tinh thể, cấu trúc vùng năng lượng, tính chất quang học của vật liệu bán dẫn và vật liệu nano bán dẫn, những yếu tố ảnh hưởng của trường ngoài như nhiệt độ, áp suất, điện trường và từ trường lên tính chất của vật liệu bán dẫn, tổng quan các kết quả công bố quốc tế về ảnh hưởng của bức xạ năng lượng cao lên tính chất quang của vật liệu bán dẫn.

  pdf70p change16 27-07-2016 63 14   Download

 • Báo cáo này trình bày những kết quả nghiên cứu về vật liệu quang điện tử và quang tử nanô trong thời gian gần đây ở Phòng Vật liệu quang điện tử, Viện Khoa học vật liệu quang điện tử, Viện Khoa học Vật liệu, bao gồm cả kết quả nghiên cứu công nghệ chế tạo các chấm lượng tử bán dẫn (CdSe, CdTe, InP, CuInS2) phát huỳnh quang hiệu xuất cao, các nghiên cứu cấu trúc, tính chất quang và định hướng ứng dụng các chấm lượng tử bán dẫn trong kỹ thuật đánh dấu huỳnh quang nông-y-sinh, trong linh kiện chiếu sáng sắn, cũng như trình bày về triển vọng phát triển của lĩnh vực nghiên cứu trong bối cảnh hợp...

  pdf11p uocvong02 24-09-2015 256 45   Download

 • Luận án Tiến sĩ Khoa học vật liệu: Hiệu ứng kích thước ảnh hưởng lên tính chất quang của CdS, CdSe và CuInS2 giới thiệu tới các bạn về vật liệu bán dẫn cấu trúc Nano và tính chất quang của chúng; tổng quan các phương pháp thực nghiệm được sử dụng trong luận án; chấm lượng tử bán dẫn hợp chất II-VI CdS và một số nội dung khác.

  pdf167p maiyeumaiyeu09 16-09-2016 104 24   Download

 • Tổng quan cơ sở lý luận các vấn đề cần nghiên cứu: Giới thiệu về vật liệu bán dẫn và xúc tác quang hóa; Cấu trúc và tính chất của TiO2; Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình quang xúc tác của Nanô TiO2; Các phương pháp điều chế Nanô TiO2; Các phương pháp xác định đặc tính sản phẩm. Tiến hành thực nghiệm: Dụng cụ và hóa chất; Tổng hợp vật liệu; Các phương pháp đặc trưng vật liệu; Xây dựng đường chuẩn xác định COD bằng phương pháp dicromat; Khảo sát tính chất quang xúc tác của vật liệu.

  pdf11p xacxuoc4321 08-07-2019 28 1   Download

 • Tạp chí cung cấp các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 11 năm 2018. Gồm các bài viết: phương pháp minh giải tổ hợp tài liệu địa vật lý giếng khoan trong điều kiện địa chất phức tạp; cải thiện hiệu quả cháy và giảm khí thải khi sử dụng phụ gia nano cerium oxide cho dầu đốt lò (FO) sử dụng làm nhiên liệu động cơ; xây dựng hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong triển khai dự án ngành Dầu khí...

  pdf81p luu1212 18-07-2019 18 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
948 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Hướng dẫn về vật liệu nano
p_strCode=huongdanvevatlieunano

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2