intTypePromotion=4
ADSENSE

Hương ước tổ chức xã hội

Xem 1-20 trên 24 kết quả Hương ước tổ chức xã hội
 • Bài viết Hương ước trong làng xã đồng bằng Bắc bộ nửa đầu thế kỷ XX tập trung làm rõ quy định của hương ước về đối tượng tham gia các tổ chức xã hội; quy định của hương ước về cơ cấu tổ chức, quyền lợi của các thành viên thuộc tổ chức xã hội; quy định của hương ước về vai trò của các tổ chức xã hội.

  pdf12p maiyeumaiyeu23 07-12-2016 108 15   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Pháp luật với điều lệ, văn kiện của tổ chức xã hội, pháp luật với tôn giáo, pháp luật với hương ước, pháp luật với dư luận xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf96p doinhugiobay_06 07-12-2015 111 32   Download

 • Huy động mọi nguồn lực nhằm góp phần thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2007-2010 của đất nước theo hướng phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ môi trường và đóng góp vào việc tổ chức thực hiện công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (Công ước khí hậu), Nghị định thư Kyoto thuộc Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (Nghị định thư Kyoto) và cơ chế phát triển sạch (CDM)...

  pdf3p phananh 24-06-2009 430 100   Download

 • Tài liệu Bộ công cụ hướng dẫn giảm nghèo thông qua du lịch: Phần 1 phân tích tổng quan về ngành du lịch và giảm nghèo, xác định khái niệm và phương pháp tiếp cận của du lịch đối với công tác xóa đói giảm nghèo trong đó chú trọng các nhân tố chính và vấn đề bất bình đẳng, mối tương quan giữa việc làm và du lịch, đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực du lịch, các công ước, quy tắc đạo đức về du lịch, đối thoại xã hội và các lợi ích về đối thoại xã hội. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf54p hoa_hong91 24-04-2014 83 14   Download

 • Vấn đề đặt ra là trong kết cấu xã hội làng xã Việt Nam cổ truyền có sự tồn tại cả hai hệ thống hành chính nhà nước – tổ chức “quan phương” và hệ thống tự trị là lang xã – tổ chức “phi quan phương”. Hai hệ thống này cùng đồng thời tồn tại khiến cho chính quyền làng xã là dạng “chính quyền kép”, trở thành hiện tượng độc đáo ở Việt Nam mà nhiều nước trên thế giới ít có. Các tổ chức này được phản ánh một cách rõ nét qua các bộ luật làng thành văn: hương ước.

  pdf6p vision1234 30-06-2018 112 3   Download

 • HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC GẶP MẶT TẬP THỂ, CÁ NHÂN TIÊU BIỂU TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TẠI CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP CƠ SỞ VÀO DỊP SINH NHẬT BÁC 19/5

  pdf2p mitthai 24-05-2012 72 0   Download

 • Tổ chức Y tế thế giới ước tính hàng năm có trên 520.000 trường hợp mắc mới ung thư cổ tử cung (UTCTC), trên 90% xảy ra ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Tại nhiều nước đang phát triển, khả năng tiếp cận dịch vụ y tế bị hạn chế, không có chương trình sàng lọc UTCTC hoặc chương trình chỉ tiếp cận được một lượng nhỏ các khách hàng cần thiết.

  pdf14p meomeongon 06-01-2012 108 20   Download

 • HƯỚNG DẪN CÁC HÌNH THỨC BIỂU DƯƠNG, KHEN THƯỞNG VÀ TỔ CHỨC GẶP MẶT CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN TIÊU BIỂU, ĐIỂN HÌNH TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

  pdf5p socoladaungot 13-07-2012 105 5   Download

 • HƯỚNG DẪN “ĐƯA VIỆC TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRỞ THÀNH CÔNG VIỆC THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐỊA PHƯƠNG, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ CỦA MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN”

  pdf2p tinhkhiet2012 03-03-2012 67 3   Download

 • Pháp lệnh này quy định về hoạt động quảng cáo; quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động quảng cáo. Pháp lệnh này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam. Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác thì áp dụng điều ước quốc tế đó. Mời các bạn cùng tìn hiểu vấn đề này qua phần 1 được chia sẻ dưới đây.

  pdf49p thuongdanguyetan07 04-05-2019 10 0   Download

 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 1610/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” GIAI ĐOẠN 2011 - 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 235/1999/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo cuộc...

  pdf12p c2vang 28-09-2011 120 24   Download

 • Lời nói đầu ước vào thế kỷ 21, Việt Nam đang đứng trước rất nhiều thời cơ cũng như thách thức lớn đối với quá trình phát triển nền kinh tế xã hội của mình.Trong quá trình phát triển này, vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài ngày càng được khẳng định đối với nước ta, đặc biệt sau cuộc khủng hoảng kinh tế vào năm 1997 khi mà lượng vốn đầu tư trực tiếp giảm đi nhanh chóng đã ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế trong nước. Có một nguyên nhân chủ yếu là hầu hết...

  pdf96p ttcao8 27-08-2011 51 10   Download

 • - Các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước CHXHCN Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác. - Các đơn vị sự nghiệp gắn thu bù chi, đơn vị sự nghiệp hưởng nguồn thu bằng viện trợ nước ngoài (kể cả viện trợ của tổ chức phi chính phủ) để trả lương cho công nhân viên chức trong đơn vị. - Các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan đảng, đoàn thể,...

  pdf7p caott10 18-06-2011 56 9   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG, MỨC HƯỞNG TRỢ CẤP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRỢ CẤP KHÓ KHĂN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 471/QĐTTG NGÀY 30/3/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TRỢ CẤP KHÓ KHĂN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LỰC LƯỢNG VŨ TRANG, NGƯỜI HƯỞNG LƯƠNG HƯU CÓ MỨC LƯƠNG THẤP, NGƯỜI HƯỞNG TRỢ CẤP ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ HỘ NGHÈO ĐỜI SỐNG KHÓ KHĂN

  pdf10p meocontreocay 30-05-2011 66 8   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 94/2010/NĐ-CP NGÀY 09/09/2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI GIA ĐÌNH, CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI CỘNG ĐỒNG

  pdf22p tinhkhiet2012 03-03-2012 87 7   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG TỔ CHỨC CÁN BỘ VÀ HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

  pdf19p meocontreocay 30-05-2011 55 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY HOẠCH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KARAOKE, VŨ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf21p meocontreocay 30-05-2011 50 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ KINH PHÍ TẶNG QUÀ TỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG CHÍNH SÁCH, CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN ĐÃ NGHỈ HƯU, NGHỈ MẤT SỨC, NGƯỜI CAO TUỔI VÀ HỖ TRỢ HỘ GIA ĐÌNH THUỘC DIỆN NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ; THĂM HỎI TẶNG QUÀ CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TIÊU BIỂU, CHI BỒI DƯỠNG CHO CÁC CÁN BỘ VÀ HỖ TRỢ TIỀN ĂN ĐỐI TƯỢNG NUÔI DƯỠNG, CHỮA TRỊ TẬP TRUNG NHÂN DỊP TẾT NHÂM THÌN 2012

  pdf15p chuon-chuon 18-01-2012 46 1   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN, CHIẾN SĨ, CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC CÔNG AN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2011/QĐ-TTG NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC, LÀM NHIỆM VỤ QUỐC TẾ Ở CĂM-PU-CHI-A, GIÚP BẠN LÀO SAU NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 1975 ĐÃ PHỤC VIÊN, XUẤT NGŨ, THÔI VIỆC ...

  pdf19p socoladaungot 13-07-2012 149 19   Download

 • Hen phế quản (HPQ) hiện nay đang là vấn đề sức khỏe được xã hội quan tâm vì tỉ lệ mắc bệnh cao trong cộng đồng và có xu hướng tăng nhanh. Đặc biệt là trẻ em tuổi học đường, HPQ ảnh hưởng sức khỏe, thể lực và khả năng học tập nếu không được điều trị kịp thời. Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, hiện trên thế giới có hơn 300 triệu người bị bệnh HPQ, với 6 - 8% người lớn, hơn 10% trẻ em dưới 15 tuổi và ước tính sẽ tăng lên 400 triệu người vào...

  pdf6p matbuon_266 26-07-2012 117 19   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hương ước tổ chức xã hội
p_strCode=huonguoctochucxahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2