intTypePromotion=1
ADSENSE

Hữu quân phó tiết chế

Xem 1-9 trên 9 kết quả Hữu quân phó tiết chế
 • Nguyễn Cửu Đàm là nhân vật lịch sử đã đóng góp trên nhiều lĩnh vực. Trước hết ông là nhà quân sự có tài qua việc giúp chúa Nguyễn đập tan hành động xâm lấn của quân Xiêm, ổn định tình hình Chân Lạp trong những năm 1772 - 1777. Ông được xem là nhà quy hoạch Sài Gòn đầu tiên khi cho xây dựng lũy Bán Bích, giúp Gia Định trở thành vị trí tiền tiêu vững chắc của chúa Nguyễn trong buổi đầu mở đất ở Nam bộ. Ngoài ra, ông còn sai đào kênh Ruột Ngựa (Mã Trường Giang) giúp cho thuyền bè qua lại giữa Sài Gòn với miền Tây thêm thuận lợi.

  pdf9p hulk1234 01-06-2018 15 1   Download

 • Singapore là một đảo quốc, một thành phố với 682 km2 và dân số 3,4 triệu người. Với quy mô quốc gia nhỏ bé và có nhiều điểm đặc thù, Singapore khá thành công trong việc quản lý và điều tiết thị trường bất động sản. 1. Khái quát về chế độ sở hữu đất đai: Singapore có chế độ sở hữu đất đai đa dạng, trong đó chấp nhận sở hữu tư nhân về đất đai. Đất do Nhà nước sở hữu chiếm tỷ trọng lớn nhất (gần 90%), số còn lại do tư nhân chiếm hữu, nhưng việc...

  pdf11p xedapcam 05-05-2010 597 397   Download

 • Quá trình chuyển sang nền KTTT định hướng XHCN ở nước ta đòi hỏi Nhà nước phải sử dụng một cách có hiệu quả các công cụ, chính sách tài chính, tiền tệ, đặc biệt là chính sách thu, chi NSNN. Điều này góp phần khắc phục khuyết tật của cơ chế thị trường thông qua việc sử dụng bàn tay hữu hình, chủ yếu là chính sách tài chính nhằm điều tiết nền kinh tế có hiệu quả. Mặt khác thông qua sử dụng các công cụ này mới có thể quản lý thống nhất nền tài chính quốc...

  pdf0p buiduong_1 19-12-2012 580 147   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ DUYỆT NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TỶ LỆ 1/2000 (QUY HOẠCH PHÂN KHU) KHU TRUNG TÂM HIỆN HỮU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (THUỘC GÓI THẦU “LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/2000 VÀ QUY CHẾ QUẢN LÝ KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ CẤP 2 CHO KHU TRUNG TÂM HIỆN HỮU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH) ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf8p duanon 20-12-2011 57 7   Download

 • Luận văn nhằm mục tiêu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc phân phối giá trị tăng thêm từ đất trong điều kiện đất đai thuộc sở hữu toàn dân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nghiên cứu thực trạng công tác điều tiết lợi ích tăng thêm từ đất tại một số dự án ở thành phố Việt Trì- tỉnh Phú Thọ; đề xuất giải pháp về cơ chế, chính sách, mô hình điều tiết giá trị tăng thêm từ đất.

  doc84p change13 07-07-2016 63 7   Download

 • Nước và bùn thải từ hoạt động nuôi trồng thủy sản nói chung và nuôi tôm nói riêng đã và đang gây ra các ảnh hưởng, ô nhiễm môi trường cần được quan tâm giải quyết. Trong nghiên cứu này đã bước đầu đánh giá khả năng tận dụng bùn thải ao nuôi tôm tại xã Phù Long, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng để làm phân bón trên cơ sở phân tích một số tính chất lý hóa của bùn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf7p nguyenvanhoangvnu 12-06-2017 51 8   Download

 • Tây Sơn phò Lê diệt Trịnh 1 Bình xong mặt phía Nam, nhà Tây Sơn lo đến mặt phía Bắc. Thành Thuận Hóa, sau Hoàng Ngũ Phúc, Bùi Thế Ðạt vào trấn thủ. Nhưng không bao lâu chúa Trịnh lại sai Phạm Ngô Cầu vào thay thế. Phạm Ngô Cầu là người vô mưu lại tham lam, chỉ lo việc làm giàu, còn việc dân việc quan phó mặc cho kẻ thuộc hạ. Vua Thái Ðức biết Thuận Hóa không phòng bị, bèn sai Nguyễn Huệ làm Tiết Chế, Võ Văn Nhậm làm Tả Quân Ðô Ðốc, Nguyễn Hữu Chỉnh làm...

  pdf6p ctnhukieu10 14-05-2011 47 3   Download

 • Bài giảng "Quản trị MBA - Chương 3: Báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Báo cáo kết quả HĐKD, bảng cân đối kế toán, các giả định và nguyên tắc chi phối đến việc lập và trình bày BCTC, các hạn chế của báo cáo tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf74p bautroibinhyen11 25-12-2016 37 2   Download

 • Cuối thế kỷ XIV thời Trần Thuận Tông đã lấy đất Cổ Mai phong cho thượng tướng Trần Khát Chân dựng thái ấp trên gò Kỳ Lân. Đến đầu thế kỷ XVI nhà Mạc đã cho tách một phần đất Hoàng Mai lập ra làng Tương Mai. Cuối thế kỷ XVI năm Nhâm thân (1952) tiết chế Trịnh Tùng đem quân ra Thăng Long đánh Mạc Hậu Hợp, sai tướng Trịnh Ninh Thái phó Nguyễn Hữu Liêu dinh tả khu đem 1 vạn binh tượng đánh cầu dừa tiến thẳng cửa Tây, tướng dinh hữu khu là Thái úy...

  pdf5p gietnggiandoi 20-09-2012 37 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hữu quân phó tiết chế
p_strCode=huuquanphotietche

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản