Hydrocarbon bioremediation

Xem 1-5 trên 5 kết quả Hydrocarbon bioremediation
 • Hydrocarbons provide our core energy resource. Information on their origin, properties and phase behavior is interesting from the point of view of physical chemistry. At the same time this information is of great value to the oil and gas industry. The book "Hydrocarbon" is comprised of 9 chapters, covering different topics: from origin of hydrocarbons to the method for hydrocarbon exploration. Distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons in soil and their influence to environment are also discussed....

  pdf216p phoebe75 19-02-2013 44 19   Download

 • This book provides an authoritative state-of-the-art biotreatment review for three key contaminant groups: chlorinated solvents, polychlorinated biphenyls (PCBs), and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). Issues such as availability, toxicity, and treatability are discussed along with a summary of the latest bioremediation technologies. Special innovative research and development projects are presented for each contaminant group.

  pdf0p crazy_sms 10-05-2012 37 11   Download

 • Bioremediation, the use of microorganisms, by virtue of their bioconcentrating and metabolic properties, to degrade, sequester, or remove environmental contaminants, has about a 45-year history. Such uses of microorganisms for this purpose now involve freshwater, marine, and terrestrial environments. Bioremediation is a multidisciplinary area of knowledge and expertise that involves basic and applied science. Microbiologists, chemists, toxicologists, environmental engineers, molecular biologists, and ecologists have made major contributions to this subject....

  pdf415p phoebe75 01-02-2013 28 4   Download

 • Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) multiringed, các hợp chất hữu cơ, đặc trưng không cực, trung lập, và kỵ nước. PAHs có hai hoặc nhiều vòng benzen hợp nhất trong một sắp xếp tuyến tính, bậc thang, hoặc cụm. Mặc dù có hơn 100 được biết đến PAHs Bảng 7.1 cung cấp cấu trúc hóa học, tên viết tắt, và trọng lượng phân tử cho các PAHs 15 được phân tích trong nghiên cứu này.

  pdf86p hoakimthienduong 19-12-2011 33 9   Download

 • Xử lý sinh học được xác định bởi Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) là một quá trình quản lý hoặc tự phát, trong đó các quá trình vi sinh được sử dụng để làm suy thoái hoặc biến đổi các chất gây ô nhiễm để ít độc hại hơn hoặc không độc hại hình thức, do đó khắc phục hoặc loại bỏ ô nhiễm môi trường (EPA, 1994).

  pdf20p hoakimthienduong 19-12-2011 29 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản