Hysys dynamics

Xem 1-4 trên 4 kết quả Hysys dynamics
 • Methods moving through difference environmnets, selecting property packages and components familiar with the property views of HYSYS dynamic, adding stream and operations,... As the main contents of the lectures "Dynamic modeling: 1 - Started". Invite you to consult.

  pdf22p ntchung8894 11-12-2015 16 5   Download

 • Tại sao có hai tùy chọn tiện ích Depressuring? Depressuring gốc tiện ích trong HYSYS là một tính toán giả năng động dựa trên một loạt các tính toán trạng thái ổn định. Các tiện ích Depressuring động đã được giới thiệu trong HYSYS 3.0 cho phép người dùng thực hiện các tính toán phụ thuộc vào thời gian thích hợp. Giấy phép HYSYS Dynamics là không cần thiết để sử dụng tiện ích mới.

  pdf0p ntchung8894 01-02-2013 42 4   Download

 • Những giả thiết cơ bản của Dynamic Simulation trong HYSYS, cách phân tích Flowsheet để đặt giá trị Pressure thích hợp, khai báo những tham số Pressure, Flow phù hợp,... là những nội dung chính trong bài giảng "Dynamic modeling: 3 - Pressure flow theory". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf24p ntchung8894 11-12-2015 14 5   Download

 • A heat exchanger is a vessel that transfers heat energy from one process stream to another. A common physical configuration for heat exchangers is a shell and tube exchanger, where a bundle of tubes sits inside a shell. There is no mixing of fluid between the shell and the tubes.

  pdf0p ntchung8894 01-02-2013 65 22   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản