Ielts speaking component

Xem 1-3 trên 3 kết quả Ielts speaking component
  • The IELTS speaking test takes around 15 minutes and is in the form of an interview. The interview will most probably seem like a friendly conversation which typically covers some aspects of your past, present and future situations. The interviewer will direct the conversation through questions which mostly focus on you and your opinions.

    pdf8p minhnguyen 17-06-2009 1047 480   Download

  • This is a probable list of questions that may be asked in speaking component of english (speech exam) Being confident as public speakers does help a lot in the exam.

    doc2p vanhiep2941 19-12-2010 167 92   Download

  • Các bạn đồng bộ các đĩa CD âm thanh là thành phần nghe của khóa học. CD chứa tất cả các văn bản âm thanh cho Nghe, Nói, và phần viết của cuốn sách và cho bốn bài kiểm tra, Ngoài việc chuẩn bị bài thi TOEFL, các bản ghi có thể được sử dụng cho thực hành trong ghi chú, tổng kết, phát âm.

    pdf10p kathy207 04-08-2010 169 34   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản