If tomorrow comes

Xem 1-6 trên 6 kết quả If tomorrow comes
 • loạn vẫn đang tiếp diễn. Nàng không có hành lý gì cả, và người nhân viên đa nghi ngồi ... một diễn viên đọc trệch vai diễn của mình. Ông ta đúng ra không được ...

  pdf0p ngocha 12-06-2009 356 131   Download

 • I suppose is not used in other tenses very often. Exercise 8 Decide between the verbs in brackets to complete each sentence. 1 2 3 4 5 6 7 8 I (suppose/wonder) where James is. We were (supposing/wondering) where to go for coffee. I (suppose/wonder) you’re going to the pub, are you? I (suppose/wonder) whose book this is. I (suppose/wonder) Andy may have left already. Kath was (supposing/wondering) what to do tomorrow. I (suppose/wonder) if Gerry could come along as well. I (suppose/wonder) Gerry could come along as well. ...

  pdf10p kahty209 19-08-2010 99 34   Download

 • A Chúng ta dùng can để nói một sự việc có thể xảy ra hay ai đó có khả năng làm được việc gì. Chúng ta dùng can+infinitive (can do/can see… ) We can see the lake from our bedroom window. Chúng ta có thể nhìn thấy cái hồ từ cửa sổ phòng ngủ. Can you speak any foreign languages? Bạn có nói được một ngoại ngữ nào không? I can come and see you tomorrow if you like. Tôi có thể đến thăm bạn vào ngày mai nếu bạn muốn. Dạng phủ định của can là can’t (=cannot) I’m...

  pdf4p nkt_bibo52 08-03-2012 47 12   Download

 • Chúng ta sử dụng can để nói rằng một điều gì đó là có thể hoặc ai đó có khả năng làm việc gì đó. Chúng ta sử dụng can + infinitive (can do / can see etc.): - We can see the lake from our bedroom window. - Can you speak any foreign languages? - I can come and see you tomorrow if you like.

  pdf6p lathucuoicung123 26-09-2013 112 11   Download

 • Meaning giải quyết vấn đề (của Example If you can wait a moment, I'll sort it all out for you. Many people find it hard to face sort out /s t a t/ bản thân) face up /fe s to p tu/ chấp nhận, đương đầu với up to the fact that they are getting old. .His skill lies in his ability to tìm thấy được, tồn tại, lie in /la n/ nằm trong, thể hiện ở... very simply. Unless we can come up with an come up with /k m w ./ p tìm ra, nảy ra (ý tưởng, idea by tomorrow, we're in real ý kiến)...

  pdf5p lephinoinhieu 03-08-2013 35 9   Download

 • Pro-active Living .Phrasal Verbs to Learn Phrase Transcript Audio Meaning giải quyết vấn đề (của Example If you can wait a moment, I'll sort it all out for you. Many people find it hard to face sort out /s t a t/ bản thân) face up /fe s to p tu/ chấp nhận, đương đầu với up to the fact that they are getting old. .His skill lies in his ability to tìm thấy được, tồn tại, lie in /la n/ nằm trong, thể hiện ở... very simply. Unless we can come up with an come up with /k m w ./ p tìm ra, nảy ra (ý tưởng, idea by tomorrow, we're...

  pdf6p chuyentinhfacebook 20-07-2013 44 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản