Inh tế học

Xem 1-20 trên 38 kết quả Inh tế học
 • K inh tế học là môn khoa học xã hội nghiên cứu sự sản xuất, phân phối và tiêu dùng các loại hàng hóa và dịch vụ. Nghiên cứu kinh tế học nhằm mục đích giải thích cách thức các nền kinh tế vận động và cách tác nhân kinh tế tương tác với nhau.

  pdf8p gobanphim 21-01-2011 79 13   Download

 • 1.1. Đất nƣớc ta đang bƣớc vào thời kỳ Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá (CNH - HĐH) với nền kinh tế mở, năng động bao gồm nhiều thành phần kinh tế vận hành theo cơ chế thị trƣờng có sự quản lý của nhà nƣớc. Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế trong những năm qua cùng với sự hội nhập mạnh mẽ với khu vực và thế giới đã có những tác động to lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội. Đồng thời vấn đề phát triển nguồn...

  pdf129p cancer23 07-08-2012 425 136   Download

 • Một trong những ngành có sự đóng góp to lớn đến ngành công nghiệp nước ta nói riêng và thế giới nói chung đó là ngành công nghệ hoá học. Đặc biệt là ngành hóa chất cơ bản. Trong thực tế, chúng ta sử dụng rất nhiều dạng hoá chất khác nhau: hỗn hợp nhiều chất hay đơn chất tinh khiết. Mà nhu cầu về một loại hoá chất tinh khiết cũng rất lớn.

  pdf75p meoancaran 20-03-2011 268 107   Download

 • Tiểu luận: Quan điểm về con người trong triết học Tây Âu thời kỳ phục hưng và cận đại nhằm trình bày về điều kiện kinh tế - xã hội Thời kì Phục hưng của các nước Tây Âu là giai đoạn lịch sử quá độ từ xã hội phong kiến sang xã hội tư bản (thế kỷ X V - VI), bắt đầu h ình thành phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Tính chất quá độ đó biểu hiện trên tất cả các mặt của đời sống kinh tế, chính trị - xã hội, văn hoá tư tưởng thời kì này.

  pdf12p sms_12 09-05-2014 217 83   Download

 • Thực hiện quyết định 141/2002/QÐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Ðịnh hướng phát triển thống kê Việt Nam đến năm 2010, ngày 16-17/01/2003 Tổng cục thống kê đã tổ chức hội nghị triển khai định hướng phát triển công tác thống kê đến năm 2010 và chương trình công tác năm 2003. Tại hội nghị các đại biểu tham gia, góp ý và nhất trí cao chương trình công tác năm 2003 vàdự thảo Chương trình hành động thực hiện Ðịnh Hướng.

  doc13p thuthuy 27-07-2009 244 57   Download

 • Văn học Việt Nam giai đoạn đầu thế kỉ XX- 1930 1.1. Những tiền đề lịch sử, x ã hội và tư tưởng, thẩm mỹ của giai đoạn văn học đầu thế kỷ XX đến năm 1930 a. Tình hình chính tr ị, kinh tế trong nước Ðầu thế kỉ XX, Pháp c ơ bản đã thực hiện xong công cuộc b ình định trên đất nước ta và chuyển sang khai thác thuộc địa, xây dựng trật tự mới.

  pdf25p tapuaxinhdep 21-05-2013 131 16   Download

 • Ra được các quyết định lý tưởng trong thực hành lâm sàng là khá phức tạp. Bởi vì, một phần các quyết định liên quan đến việc sử dụng các thông tin không chính xác hay trị, kỹ thuật phân tích các quyết định được xem bhư công cụ giúp điều trị bệnh nhân đúng đắn hơn. Các bước trong phân tích quyết định lâm sàng gồm: 1.Xác định vấn đề. 2.

  pdf10p buddy4 24-05-2011 48 14   Download

 • 1. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh và an toàn; 2. Mục tiêu xa hội - nhân văn; 3. Mục tiêu bảo vệ và không ngừng cải thiện chất lượng môi trường sống, hay mục tiêu sinh thái. Do vậy, để có thể phát triển xa hội một cách lâu bền, phải kết hợp một cách hài hòa, đầy đủ 4 yếu tố cơ bản: yếu tố kinh tế, yếu tố con người (dân số), yếu tố môi trường, ính thái và yếu tố công nghệ. ...

  pdf5p caott8 26-07-2011 67 14   Download

 • ÌNH HÌNH BỆNH TRÊN CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) NUÔI NGÀY CÀNG NHIỀU Bệnh trên cá tra nuôi xảy ra ngày càng nhiều nhưng việc điều trị lại kém hiệu quả đang là vấn đề quan tâm hàng đầu của người nuôi cá. Kinh nghiệm từ thực tế sản xuất, xin đóng góp một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả điều trị bệnh trên cá tra giai đoạn hiện nay.

  pdf5p phalinh2 01-07-2011 53 13   Download

 • Ðộng kinh là những cơn ngắn, định hình, đột khởi, có khuynh hướng chu kỳ và tái phát do sự phóng điện đột ngột quá mức từ vỏ não hoặc qua vỏ não của những nhóm nơron, gây rối loạn chức năng của thần kinh trung ương (cơn vận động, cảm giác, giác quan, thực vật,...), điện não đồ ghi được các đợt sóng kich phát. Mất ý thức cũng là biểu hiện thường gặp trong hoặc sau cơn. Ðịnh nghĩa trên đồng thời cũng là tiêu chuẩn chẩn đoán. 2.

  pdf6p barbieken 26-09-2010 67 6   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'doanh nghiệp vữa inh doanh sản xuất và kinh doanh dịch vụ cần đề cao công tác hạch tóan rõ ràng và chính xác chi phí sản xuất', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf35p ttcao10 28-08-2011 35 6   Download

 • Hiện trạng tiêu chuẩn về lĩnh vực bê tông ở Việt Nam Ti êu chuẩn Việt nam về l ĩnh vực bê tông (vật liệu chế tạo bê tông và bê tông) khá phong phú do chúng đều được đề cập phổ biến trong các ngành X ây dựng, giao thông v ận tải và thuỷ lợi. Tuy nhi ên, trong vài th ập kỷ gần đây, ngành công nghi ệp bê tông có những bước chuyển mới cùng với tốc độ phát tri ển xây dựng nhanh ở nước ta. Do vậy, hệ thống tiêu chuẩn Việt...

  pdf6p mualan_mualan 27-02-2013 34 6   Download

 • Bài báo nghiên c yếu tố văn hóa trong việc giảng dạy các mối quan hệ ngữ nghĩa ứu trong ngôn ngữ, cụ thể là mối quan hệ nguyên nhân -kết quả trên bình diện cú pháp tiếng Nga và tiếng Việt. Một trong những mối quan hệ ngữ nghĩa quan trọng trong ngôn ngữ là quan hệ nguyên nhân-kết quả, bởi trên thực tế khách quan, mối quan hệ này chi phối và giữ vai trò chủ đạo, nó nêu lên, xác đ ịnh, làm thay đổi và kéo theo hiện tượng khác, đó là kết quả [9, 6]....

  pdf7p phalinh16 17-08-2011 35 5   Download

 • Bệnh nhân đang dùng thuốc điều trị lao, là loại thuốc phải dùng kéo dài 8 - 9 tháng nên rất có thể tình trạng tê tay chân là do tác dụng phụ của thuốc. Tác dụng phụ gây tê tay chân của các thuốc như rimifon (một loại thuốc trị lao chủ yếu, còn có tên khác là INH).

  pdf4p secrets_1 26-08-2013 24 1   Download

 • LỜI NÓI ĐẦU Phát triển nông thôn là một inh vực quan trọng và cấp thiết trong chiến lược phát triển kinh tế vả hiện đại hoá đất nước. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển chung của cả nước, nông thôn nước ta đã có sự đổi mới và phát triển khá toàn diện. Vấn đề nông thôn và phát triển nông thôn đang được Đảng và Nhà nước rất quan tâm, cả về tổng kết lý luận, thực tiễn và đầu tư cho phát triển.

  pdf28p songsongcuoc 11-06-2011 536 215   Download

 • Unit 1 HOMELIFE (cuoäc soáng gia ñình)  grammar: revision of tenses (oân taäp caùc thì :HTÑ,HTTD,QKÑ,QKTD,HTHT,HTHTTD)  töø vöïng sgk Biologist (n): nhà sinh vât hoc\ [bai'ɔlədʒist] ̣ ̣ caring (a): chu đao ́ join

  doc19p moontua 11-08-2012 595 124   Download

 • I. Phân tích Tài chính. 1. Khái quát về phân tích tài chính. a. Khái niệm về phân tích tài chính. Phân tích tài chính là quá trình s ử dụng các phương pháp, kỹ thuật, thủ thuật để phân tích các thông tin về tài chính kế toán, các thông tin kinh tế nhằm đánh giá t ình thế tài chính của doanh nghiệp, dự báo xu hướng thay đổi. b.Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp. c. Mục tiêu phân tích tài chính. Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp là để đáp ứng...

  pdf57p huynhcongdanh 06-12-2011 102 46   Download

 • ính thiết thực của luận văn Thị trường sáp nhập và mua bán doanh nghiệp tuy không mới mẻ ở Việt Nam nhưng đặc biệt có xu hướng phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây khi nền kinh tế Việt Nam phát triển và tiến trình cổ phần hóa trở nên sôi động. Chỉ riêng sáu tháng đầu năm năm 2007 đã có 46 thương vụ sáp nhập và mua lại được thực hiện với tổng giá trị gần 626 triệu đôla Mỹ....

  pdf90p nokia_12 07-05-2013 81 33   Download

 • Đề 1 Câu 1. Giả sử có số liệu thống kê về lãi suất ngân hàng và tổng vốn đầu tư trên đ ịa bàn t ỉnh A qua 5 năm liên tiếp như sau : Lãi suất ngân hàng (%) 10 12 15 18 20

  doc13p vutuoik54kt 28-11-2011 136 25   Download

 • Theo các bộ sử lớn viết bằng chữ Hán như Ðại Việt Sử Ký, Khâm Ðịnh Việt Sử, An Nam Chí Lược, Việt Sử Lược thì nguồn gốc dân tộc Việt Nam như sau "Ðế Minh cháu bốn đời vua Thần Nông nhân đi tuần thú phương Nam, đến núi Ngũ Lĩnh, kết hôn với một nàng tiên đẻ ra một người con là Lộc Tục. Vua lập đài tế cáo trời đất, phong cho con trưởng làm vua phương Bắc, tức vua Nghi, phong con thứ là Lộc Tục làm vua phương Nam..." (Trần Ðại Sỹ, Từ Triết...

  pdf18p sonpham 02-03-2010 145 19   Download

Đồng bộ tài khoản