Internet information services (iis) 7.0

Xem 1-10 trên 10 kết quả Internet information services (iis) 7.0
 • Get the definitive reference for deploying, configuring, and supporting IIS 7.0 with insights from a Microsoft Most Valuable Professional (MVP) and IIS experts at Microsoft. You get 800 pages of in-depth technical guidance on using IIS 7.0 to help enable users to easily host and manage Web sites, create Web-based business applications, and extend file, print, media, and communication services to the Web.

  pdf815p possibletb 28-11-2012 64 23   Download

 • Tài nguyên bổ sung. 65 mô-đun lõi có ý nghĩa gì với Microsoft Internet Information Services (IIS) 7,0? Làm thế nào để làm cho IIS 7.0 máy chủ Web Microsoft mạnh mẽ nhất bao giờ? Và các mô-đun được xây dựng trong vận chuyển với IIS 7.0 là gì? Không có lo lắng vào cuối của chương này, bạn sẽ có thể trả lời tất cả

  pdf82p myngoc1 08-09-2011 18 2   Download

 • IIS 7.0 là phiên bản mới nhất cho web server của Microsoft. IIS có trong Windows Server từ khi Windows 2000 Server với tư cách là một thành phần của Windows và từ Windows NT thì là một tùy chọn. IIS 7.0 hiện được cung cấp trong Windows Vista và Windows Server 2008, hệ điều hành máy chủ được dự định sẽ phát hành vào đầu năm 2008.

  pdf12p minhqui710 10-09-2010 149 76   Download

 • Cài đặt IIS 7.0 .Bài này sẽ giới thiệu những vấn đề cơ bản về cài đặt Internet Information Services 7.0 và một số chế độ cài đặt khác có sẵn khi có thể sử dụng và những lợi ích thu được từ chúng.

  pdf21p comvapho 31-07-2013 32 3   Download

 • Cài đặt IIS 7.0 Sử dụng Server Manager Server Manager cung cấp một giao diện điều khiển duy nhất để thực hiện tất cả các chức năng hành chính trên Windows Server 2008. Khi bạn lần đầu tiên đăng nhập vào. Bạn cũng có thể muốn cô lập một ứng dụng dựa trên loại ứng dụng. Ví dụ, bạn có thể muốn bể ứng dụng khác nhau cho ASP và ASP.NET.

  pdf89p myngoc1 08-09-2011 31 4   Download

 • Trong IIS 7.0, ASP.NET tích hợp chế độ và phiên bản khung NET có thể được cấu hình ở mức ứng dụng. Ngoài ra, việc tạo ra một hồ bơi ứng dụng mới cho phép bạn cấu hình một bộ duy nhất của các thiết lập quá trình lao động (chẳng hạn như khoảng thời gian ứng dụng hồ bơi tái chế hoặc kích thước hàng đợi) là khác nhau từ các hồ bơi ứng dụng phổ biến.

  pdf74p myngoc1 08-09-2011 32 4   Download

 • Bài này sẽ giới thiệu những vấn đề cơ bản về cài đặt Internet Information Services 7.0 và một số chế độ cài đặt khác có sẵn khi có thể sử dụng và những lợi ích thu được từ chúng.

  pdf13p nguyen2 06-11-2009 137 40   Download

 • Trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số vấn đề cơ bản về FTP Publishing Service mới trong IIS 7.0 (Internet Information Services 7.0) cùng với các bước hướng dẫn chi tiết trong cài đặt dịch vụ FTP này.

  pdf20p nhan1234 21-10-2009 64 24   Download

 • Bài giảng môn "Quản trị mạng - Chương 4: Thiết lập cấu hình các ứng dụng mạng" cung cấp cho người học các khái niệm về cấu hình các ứng dụng mạng, Internet Information Services (IIS) 7.0, FTP Server, Web Server, Mail service, istributed File System (DFS). Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf38p nhasinhaoanh_06 17-09-2015 47 14   Download

 • This book covers security topics on a wide range of areas in ASP.NET 2.0 and ASP.NET 3.5. It starts with an introduction to Internet Information Services 7.0 (IIS 7.0) and then explains in detail the new IIS 7.0 Integrated mode of execution. Next is detailed coverage of how security is applied when an ASP.NET application starts up and when a request is processed in the newly introduced integrated request-processing pipeline.

  pdf940p hotmoingay3 09-01-2013 140 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản