intTypePromotion=1
ADSENSE

Internet information services (iis) 7.0

Xem 1-12 trên 12 kết quả Internet information services (iis) 7.0
 • Kích thước hiện tại, trong byte, Set làm việc của quá trình này. Đặt làm việc là thiết lập các trang bộ nhớ cảm động gần đây của các chủ đề trong quá trình này. Nếu miễn phí bộ nhớ trong máy tính là ở trên một ngưỡng, các trang còn lại trong Set làm việc của một quá trình, ngay cả khi họ không sử dụng. Khi bộ nhớ miễn phí giảm xuống dưới một ngưỡng, các trang được cắt từ Bộ làm việc. Nếu họ là cần thiết, họ sau đó sẽ được mềm lỗi trở lại vào...

  pdf88p myngoc1 08-09-2011 76 3   Download

 • Bảng 17-4 bộ nhớ đếm Đo Quy trình tên truy cập (w3wp) \ Virtual Bytes Mô tả Kích thước hiện tại, theo byte, của không gian địa chỉ ảo quá trình sử dụng. Sử dụng không gian địa chỉ ảo không nhất thiết phải bao hàm sự sử dụng tương ứng của một trong hai ổ đĩa hoặc các trang bộ nhớ chính. Ảo không gian là hữu hạn, và quá trình có thể hạn chế khả năng của nó để tải các thư viện.

  pdf82p myngoc1 08-09-2011 56 3   Download

 • Hủy bỏ các điều khoản không cần thiết cho các URL không yêu cầu họ. Theo mặc định, đọc và cho phép Script được cấp. Đối với các URL mà không yêu cầu khả năng thực hiện các công nghệ ứng dụng năng động, loại bỏ sự cho phép Script. Không cấp giấy phép bổ sung như Thực hiện trừ khi cần thiết.

  pdf88p myngoc1 08-09-2011 81 3   Download

 • Khi bạn chỉ định một đường dẫn cấu hình để áp dụng cấu hình để một trang web cụ thể hoặc URL, bạn có thể nhận được một lỗi chỉ ra rằng cấu hình bị khóa. Điều này là bởi vì hầu hết các phần cấu hình an ninh, bao gồm tất cả các phần xác thực, được bị khóa ở cấp độ máy chủ Web để ngăn chặn cấu hình phân. Bạn có thể mở khóa các phần này để cho phép cấu hình phân, hoặc bạn có thể vẫn tồn tại những cấu hình để applicationHost.config bằng cách...

  pdf68p myngoc1 08-09-2011 60 2   Download

 • Trong IIS 7.0, ASP.NET tích hợp chế độ và phiên bản khung NET có thể được cấu hình ở mức ứng dụng. Ngoài ra, việc tạo ra một hồ bơi ứng dụng mới cho phép bạn cấu hình một bộ duy nhất của các thiết lập quá trình lao động (chẳng hạn như khoảng thời gian ứng dụng hồ bơi tái chế hoặc kích thước hàng đợi) là khác nhau từ các hồ bơi ứng dụng phổ biến.

  pdf74p myngoc1 08-09-2011 61 4   Download

 • Tùy Bạn có thể tạo ra một hồ bơi ứng dụng mới, khi một ứng dụng đòi hỏi phải cài đặt ứng dụng hồ bơi khác nhau. Phát sinh một tình huống như vậy nếu bạn có một ứng dụng cũ phải chạy trong mô hình quy trình cổ điển, và những người khác phải chạy trong chế độ tích hợp. (Chế độ tích hợp được thảo luận trong Chương 11.)

  pdf88p myngoc1 08-09-2011 67 2   Download

 • Cài đặt IIS 7.0 Sử dụng Server Manager Server Manager cung cấp một giao diện điều khiển duy nhất để thực hiện tất cả các chức năng hành chính trên Windows Server 2008. Khi bạn lần đầu tiên đăng nhập vào. Bạn cũng có thể muốn cô lập một ứng dụng dựa trên loại ứng dụng. Ví dụ, bạn có thể muốn bể ứng dụng khác nhau cho ASP và ASP.NET.

  pdf89p myngoc1 08-09-2011 66 4   Download

 • Sau đó, bạn sẽ được nhắc nhở cho các mật khẩu của tài khoản Administrator. Lưu ý Đó là hữu ích để có một dấu nhắc lệnh shell đã có thông tin cao. Bạn có thể bắt đầu một shell với lệnh sau đây: Mỗi ứng dụng mà bạn chạy từ dòng lệnh kết quả dấu nhắc sẽ sử dụng thông tin cao là tốt, và bạn sẽ không cần phải sử dụng công cụ dòng lệnh runas từ đó dấu nhắc lệnh.

  pdf81p myngoc1 08-09-2011 58 3   Download

 • Chuẩn bị địa phương sử dụng quản trị an ninh Hãy chắc chắn để đăng nhập hoặc sử dụng tài khoản Administrator được xây dựng trong hoặc khác một cách rõ ràng bắt đầu ứng dụng của bạn bằng cách sử dụng được xây dựng trong thông tin tài khoản quản trị. Bạn có thể sử dụng công cụ dòng lệnh runas. Ví dụ, để khởi động Notepad, bạn có thể chạy lệnh sau đây: runas / user: Quản trị viên Notepad.exe...

  pdf75p myngoc1 08-09-2011 79 2   Download

 • Tài nguyên bổ sung. 65 mô-đun lõi có ý nghĩa gì với Microsoft Internet Information Services (IIS) 7,0? Làm thế nào để làm cho IIS 7.0 máy chủ Web Microsoft mạnh mẽ nhất bao giờ? Và các mô-đun được xây dựng trong vận chuyển với IIS 7.0 là gì? Không có lo lắng vào cuối của chương này, bạn sẽ có thể trả lời tất cả

  pdf82p myngoc1 08-09-2011 44 2   Download

 • 230 7 Optimizing the Hyper-V Host Ser ver and Guest Sessions . Equal per IIS Application Pool—Allocates resources equally among all Internet Information Services (IIS) application pools, preventing one session from consuming all available CPU and memory resources. NOTE WSRM policies are only enforced when CPU usage climbs above 70%. The WSRM policies are never active on processes owned by the core operating system or any items in the exclusion list.

  pdf10p yukogaru14 30-11-2010 54 4   Download

 • Phụ lục 5: HTTPS 1. Dựng web server như phụ lục 1 2. Cài CA enterprise như phụ lục 3 3. Vào Start Programs Administrative Tools Manager 4. Click phải vào default web site chọn properties 5. Chọn tab Directory Security Internet information services (IIS) 6. Ấn Server certificate chọn Create a new certificate next

  pdf7p yukogaru1 29-07-2010 282 122   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1352 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Internet information services (iis) 7.0
p_strCode=internetinformationservicesiis70

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2