Intranet vpns

Xem 1-9 trên 9 kết quả Intranet vpns
 • Virtual Private Network – VPN là công nghệ mạng riêng ảo hỗ trợ việc tổ chức một hệ thống mạng riêng trên nền Internet/Intranet. Trong tài liệu này sẽ hướng dẫn về cách cài đặt và cấu hình VPN Server trên Windows 2003. 1. Giới thiệu chung Virtual Private Network – VPN là công nghệ mạng riêng ảo hỗ trợ việc tổ chức một hệ thống mạng riêng trên nền Internet/Intranet.

  doc33p mrljnk 28-02-2011 619 305   Download

 • A virtual private network (VPN) is a network that extends remote access to users over a shared infrastructure. VPNs maintain the same security and management policies as a private network. They are the most cost effective method of establishing a point-to-point connection between remote users and an enterprise customer’s network.

  pdf106p orchid_1 27-09-2012 47 20   Download

 • Tường lửa (firewall) là hệ thống ngăn chặn việc truy nhập trái phép từ bên ngoài vào mạng. Tường lửa thực hiện việc lọc bỏ những địa chỉ không hợp lệ dựa theo các quy tắc hay chỉ tiêu định trước. Có 2 lọai tường lửa: + cứng + mềm .Internet và Intranets Intranets là hệ thống mạng cục bộ của một cơ quan đơn vị. Mọi họat động trong mạng Intranet cũng giống như một mạng internet, chỉ khác là nó độc lập với các hệ thống mạng ngoài khác....

  pdf23p hungthiendt 29-01-2010 355 307   Download

 • Virtual Private Network – VPN là công nghệ mạng riêng ảo hỗ trợ việc tổ chức một hệ thống mạng riêng trên nền Internet/Intranet. VPN được ứng dụng với một số tình huống sau: • Remote Access: Hỗ trợ nhu cầu truy cập dữ liệu và ứng dụng cho người dùng ở ngoài công ty vào hệ thống mạng của công ty thông qua Internet.

  doc29p nobita234 05-03-2010 432 254   Download

 • Intranet (mạng nội bộ): Một mạng kết nối các công ty hay tổ chức với nhau mà dựa trên các giao thức TCP/IP. Một mạng Intranet có thể truy nhập tCác mạng Intranet là sự lựa chon ít tốn kem hơn cho các mạng tư nhân, và là một dạng của VPN (Mạng riêng ảo). Bất kỳ giao thức Internet được biết đến có thể được tìm thấy trong mạng nội bộ, như HTTP (dịch vụ web), SMTP (e-mail), và FTP (File Transfer Protocol)....

  doc39p bibi1234 18-06-2011 469 168   Download

 • Phân loại mạng riêng ảo : n Remote-Access VPN n Intranet-based VPN n Extranet-based VPN Lợi ích của mạng riêng ảo n Mở rộng vùng địa lý có thể kết nối được Tăng cường bảo mật cho hệ thống mạng n Giảm chi phí vận hành so với mạng W AN truyền thống n Giảm thời gian và chi phí truyền dữ liệu đến người dùng ở xa

  pdf42p lyacau 29-12-2009 198 129   Download

 • Phân loại mạng riêng ảo : Remote-Access VPN Intranet-based VPN Extranet-based VPN

  pdf42p nguyen4 18-11-2009 202 118   Download

 • VPN có thể đáp ứng các nhu cầu của khách hàng bằng các kết nối dạng any-to-any, các lớp đa dịch vụ, các dịch vụ giá thành quản lý thấp, riêng tư, tích hợp xuyên suốt cùng với các mạng Intranet/Extranet. Một nhóm các user trong Intranet và Extranet có thể hoạt động thông qua mạng có định tuyến IP. Các mạng riêng ảo có chi phí vận hành thấp hơn hẳn so với mạng riêng trên phương tiện quản lý, băng thông và dung lượng.

  pdf5p zues09 08-07-2011 85 16   Download

 • VoIP IN THE PUBLIC NETWORKS1 VoIP technology is currently mature enough to be implemented in public networks (PSTN, cable TV [CATV], etc.), at least for long-distance telecommunications services to both residential and corporate customers. Either a private IP-based network (an Intranet) or an IP-based VPN can be used to guarantee the required QoS (call acceptance/drop rate, voice quality, etc.). In order to launch VoIP in the access loop, IP-based local access over digital subscriber line (DSL) or Ethernet in the first mile (EFM, IEEE P802.

  pdf24p huggoo 20-08-2010 77 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản