Inventing business

Xem 1-20 trên 35 kết quả Inventing business
 • Randy Howatt, who fi rst saw the value of my ideas and without whose encouragement, this book would never have been written. When a leader has earned membership in Young Presidents’ Organization and World Presidents’ Organization, his opinion carries clout. My team of book reviewers, who gave generously of their time and their expertise in providing incredibly helpful feedback. Thanks to Bob Swellie of American Greetings, Jack Kopnisky, President of Key Bank, Andy Eckert of Storecast Merchandising Corporation, Dr.

  pdf220p conrepcon 12-04-2012 37 12   Download

 • ... the greater part of human actions have their origin not in logical reasoning but in sentiment. This is particularly true for actions that are not motivated economically... . Man, although impelled to act by nonlogical motives, likes to tie his actions logically to certain principles; he therefore invents these a posteriori in order to justify his actions. –Vilfredo Pareto, “The rise and fall of the elites”(1968, p. 27)

  pdf668p conrepcon 13-04-2012 66 36   Download

 • Genius is not always rewarded. Hungry for cash, John “Doc” Pemberton sold the world’s most famous trade secret—the formula for Coca- Cola, for less than $900. Charles Goodyear had a brilliant innovation—rubber that could be used year-round. But Goodyear made many bad deals, failed to protect his patent rights and died in 1860 owing over $200,000. Charles Stahlberg woke the world up with his alarm-clock invention but then, because of business debts, was forced to sell all rights cheaply to the Westclox company....

  pdf394p transang3 30-09-2012 41 13   Download

 • THE 22 IMMUTABLE LAWS OF MARKETING. Copyright © 1993 by Al Ries and Jack Trout. All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. By payment of the required fees, you have been granted the non-exclusive, non-transferable right to access and read the text of this e-book on-screen.

  pdf78p khangoc2394 25-09-2012 42 11   Download

 • For a timely answer to the question of sustainability, or how to provide for future generations, there needs to be shared accounting of our social and physical resources. Supply chain transparency makes it possible to map resource flows and ensure dependable production while avoiding social and environmental problems. Open channels of communications can support a collective effort to account for the impacts of supply chains and engage more people in the invention of long-term solutions, or sustainable design....

  pdf104p conrepcon 12-04-2012 32 8   Download

 • As everybody is undoubtedly aware, we are living in the midst of rapid information renovation and innovation. The changing world of information technology (IT) can be challenging or even frightening to all of us. For any IT engineer who stays out of the technological advancement for even a very short period of time, he/she will quickly find himself/herself an outsider to the technological transitions, with difficulty in understanding hundreds and thousands of new terminologies that are invented every year for newly emerging technologies....

  pdf515p beobobeo 01-08-2012 42 8   Download

 • Genius is not always rewarded. Hungry for cash, John “Doc” Pemberton sold the world’s most famous trade secret—the formula for Coca- Cola, for less than $900. Charles Goodyear had a brilliant innovation—rubber that could be used year-round. But Goodyear made many bad deals, failed to protect his patent rights and died in 1860 owing over $200,000. Charles Stahlberg woke the world up with his alarm-clock invention but then, because of business debts, was forced to sell all rights cheaply to the Westclox company....

  pdf392p orchid_1 17-09-2012 34 6   Download

 • The problem of “Protecting Intellectual Property” ranks as the 67 most severe problem for small-business owners, five positions lower than in 2008 where it ranked 62nd . Just under 5 percent find it to be a critical problem compared to 34 percent who do not find it a problem at all. Small businesses invent and improve on processes and products to enhance productivity and market share.

  pdf56p bi_ve_sau 05-02-2013 22 6   Download

 • Trong 36 năm hoạt động đầu tiên của họ, Wal-Mart, Trung tâm siêu Wal-Mart, Sam Câu lạc bộ kết hợp để nắm bắt 15% tổng thị trường bán lẻ Mỹ, bao gồm cả xe ô tô! Các doanh nghiệp lâu năm có được không biết gì để có được thông minh không biết gì trong cảm giác không bao giờ xử lý khôn ngoan thông thường của ngành công nghiệp như giáo điều không thể nghi ngờ. Giáo điều duy nhất "lăng xê là: Câu hỏi tất cả mọi thứ....

  pdf25p myngoc1 07-09-2011 31 4   Download

 • Làm thế nào để có được vô minh để trở thành thông minh • Đi bộ qua cửa hàng, văn phòng của bạn, hoặc thực vật, như bạn chưa bao giờ thực hiện trước đây. Mỗi bước của con đường, thông qua đôi mắt ngây thơ của một đứa trẻ và hỏi những câu hỏi như "Tại sao những điều thực hiện theo cách này?" Hoặc "Tại sao chúng ta không thể làm điều đó một cách khác nhau?"

  pdf23p myngoc1 07-09-2011 23 3   Download

 • Làm thế nào bạn có thể trùng lặp trong một công ty lớn, các điều kiện thuận lợi cho các kết nối sáng tạo tồn tại trong nhà để xe? Hầu hết các pacesetters sáng tạo vượt qua hệ thống phân cấp trong lợi của "Quảng cáo đặc biệt" là đội hình thành một cơ sở là cần thiết, với các thành viên giải tán khi dự án hoàn thành "ad hoc túi đổi mới".

  pdf22p myngoc1 07-09-2011 28 3   Download

 • Bản quyền © 2002 bởi nghệ thuật Turock Tất cả các quyền theo Công ước Bản quyền Pan-Mỹ và quốc tế. Cuốn sách này có thể không được sao chép toàn bộ hoặc một phần, dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bất kỳ phương tiện điện tử hoặc cơ khí, bao gồm cả photocopy, ghi âm, hoặc bằng bất kỳ thông tin lưu trữ và hệ thống thu hồi hiện tại hay sau đây đã phát minh ra, mà không có sự cho phép bằng văn bản của nhà xuất bản, Báo chí nghề nghiệp....

  pdf20p myngoc1 07-09-2011 26 2   Download

 • Để thực sự giúp tổ chức đáp ứng yêu cầu kinh doanh ngày nay và chuẩn bị cho ngày mai, tầm nhìn phải được thực dụng và unabashedly bifocal: đồng thời phải vẽ một bức tranh được các cơ hội ngày nay và các 'đặt cược tốt nhất" của ngày mai, và, khi đẩy đến xô, nó phải ưu tiên thứ hai. "Oren Harari, nhảy suy nghĩ cạnh tranh onventional cho thấy giới hạn trên thành tích được xác định bằng cách có hiệu quả, chúng ta xây dựng vào quá khứ. ...

  pdf20p myngoc1 07-09-2011 23 2   Download

 • • Khi bạn nói chuyện với các nhà sản xuất và nhà phân phối trong kênh cung ứng của bạn, thông báo các thỏa hiệp được dung nạp "it's-luôn luôn được thực hiện cách này" chi phí, Wal-Mart hoạt động với mức chi phí mà các đối thủ cạnh tranh không có khả năng để tiếp cận bất cứ lúc nào sớm. Không biết các quy tắc đã được đền đáp.

  pdf20p myngoc1 07-09-2011 32 2   Download

 • Những túi này được miễn phí từ liên kết các phòng ban và thứ bậc cứng nhắc để nhân tài có thể mang lại chuyên môn và quan điểm của họ cho một dự án. Để thúc đẩy các điều kiện thể hiện trong các túi của đổi mới, bạn sẽ cần phải: • Xây dựng các nhóm làm việc nhiều quan điểm.

  pdf27p myngoc1 07-09-2011 25 2   Download

 • Do not re-invent the wheel. Most IT services, and indeed, all infrastructure related IT services are mature and so are the tendering processes. If you’re not sure on the best practice process, invest two hours Googling. You can readily download tender evaluation and process documentation. Ask the IT Service Providers to supply you with their standard T&Cs. If you believe your firm is special and has unique requirements you are insane.

  pdf4p geometry1122 09-05-2013 22 2   Download

 • What, So What and Now what. Maybe you’ve heard this before, I certainly didn’t invent it. I learned the technique twenty years ago while training to facilitate team building sessions. We used metaphors to train, activities such as sitting back to back in pairs and describing geometric shapes for partners to draw, or team exercises in Lego construction. The lessons were always about communication and understanding team strengths and weaknesses and we used What, So What, Now What in the debrief to make lessons apparent.

  pdf2p geometry1122 09-05-2013 17 2   Download

 • Nhưng đây là một khái niệm hỗ trợ Assumption gây tử vong. Hầu như tất cả mọi thứ trong điều của chúng tôi cho rằng sống mạnh mẽ được xây dựng trên kinh nghiệm quá khứ-Làm thế nào để bạn quản lý cho ence, giáo dục, nuôi dưỡng, phát triển ngắn hạn, trong khi cũng innoskills, thành công, và thất bại.

  pdf22p myngoc1 07-09-2011 22 1   Download

 • Giá trị cung cấp khó khăn để sao chép Trendsetter chiến lược có thể có vẻ tinh thể rõ ràng đối thủ cạnh tranh, nhưng lịch sử chứng minh rằng việc sao chép chúng không phải là dễ dàng. Các chiến lược nhấn mạnh bốn yếu tố được thực tế bản sao kháng: văn hóa công ty, ban đầu quan niệm của một doanh nghiệp, năng lực cốt lõi, và chánh niệm thiết kế.

  pdf21p myngoc1 07-09-2011 27 1   Download

 • Tạo một nền văn hóa công ty truyền tải hiệu suất vượt trội. Các thương hiệu tốt nhất tạo ra không khác biệt duy nhất, mà còn kết nối tình cảm với khách hàng. Kết nối này là không dựa quá nhiều vào các sản phẩm hữu hình như quần jeans thiết kế, phòng khách sạn, hay kem. Nó được xây dựng trên tính cách vô hình và dịch vụ không thể hơn.

  pdf20p myngoc1 07-09-2011 20 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản