Ios 4 programming cookbook

Xem 1-4 trên 4 kết quả Ios 4 programming cookbook
 • After becoming comfortable with the iOS SDK, I gradually built up a thirst to write a book about the iOS SDK, and with the help of wonderful people at O’Reilly, you are now reading the result of the several hundred hours that have been put into writing new material for iOS 3 and iOS 4, editing, reviewing, revising, and publishing. So, please go ahead and start exploring the recipes. I hope you’ll find that they are easy to cook and digest!

  pdf640p bongbong_hong 14-12-2012 51 4   Download

 • This book picks up right where Learning Perl leaves off. With Intermediate Perl, you’ll graduate from short scripts to much larger programs, using features that make Perl a general-purpose language. This gentle but thorough guide introduces you to modules, complex data structures, and object-oriented programming.

  pdf396p coc_xanh 16-01-2013 34 8   Download

 • và chắc chắn rằng tập tin tiêu đề thích hợp được nhập khẩu. Thực hiện theo các bước sau để thêm hai khuôn khổ dự án của bạn: 1. Nhấp vào biểu tượng dự án của bạn trong Xcode. 2. Chọn các mục tiêu mà bạn muốn thêm các khuôn khổ, như thể hiện trong Hình 6-1. 3. Bây giờ chọn tab Xây dựng giai đoạn đầu (Hình 6-1). 4. Mở rộng

  pdf89p kimku8 29-10-2011 47 13   Download

 • xảy ra khi người dùng quyết định để lật đến trang tiếp theo. Phương pháp thứ hai được gọi là bộ điều khiển xem trang muốn xem bộ điều khiển để hiển thị sau khi bộ điều khiển xem được lộn. Xcode, như bạn đã nhìn thấy nó, đơn giản hóa rất nhiều thiết lập một ứng dụng dựa trên trang.

  pdf89p kimku8 29-10-2011 38 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản