Ios 5 programming cookbook

Xem 1-11 trên 11 kết quả Ios 5 programming cookbook
 • Now you can overcome the vexing, real-life issues you confront when creating apps for the iPhone, iPad, or iPod Touch. By making use of more than 100 new recipes in this updated cookbook, you'll quickly learn the steps necessary for writing complete iOS apps, whether they're as simple as a music player or feature a complex mix of animations, graphics, multimedia, a database, and iCloud storage.

  pdf900p bongbong_hong 13-12-2012 48 8   Download

 • Bằng cách phân bổ và khởi tạo một đối tượng của loại EKEventStore, bạn có thể truy cập các loại khác nhau của lịch có sẵn trên một thiết bị IOS. iOS hỗ trợ các định dạng lịch phổ biến như CalDAV và Exchange. Tài sản lịch của một thể hiện của

  pdf89p kimku8 29-10-2011 72 16   Download

 • Logo. Chúng tôi đã kiểm tra sự tồn tại của phương pháp dụ. Làm thế nào về phương pháp lớp học? Lớp NSArray lại có phương thức lớp khác nhau, hai trong số đó là jects arrayWithOb: arrayWithObjects: Số truy cập: phương pháp. Chúng ta có thể xác định tính sẵn sàng của họ tại thời gian chạy và sử dụng chúng để khởi tạo mảng:

  pdf90p kimku8 29-10-2011 36 13   Download

 • và chắc chắn rằng tập tin tiêu đề thích hợp được nhập khẩu. Thực hiện theo các bước sau để thêm hai khuôn khổ dự án của bạn: 1. Nhấp vào biểu tượng dự án của bạn trong Xcode. 2. Chọn các mục tiêu mà bạn muốn thêm các khuôn khổ, như thể hiện trong Hình 6-1. 3. Bây giờ chọn tab Xây dựng giai đoạn đầu (Hình 6-1). 4. Mở rộng

  pdf89p kimku8 29-10-2011 47 13   Download

 • Bây giờ nếu bạn chạy ứng dụng của bạn trên giả lập, bạn sẽ thấy một màn hình màu đen. Lý do là bộ điều khiển của chúng tôi xem xem không có một màu nền nhưng để đi đến các tập tin RootViewController.m và tìm ra phương pháp viewDidLoad đó là ở trong tình trạng tương tự như sau:

  pdf89p kimku8 29-10-2011 36 12   Download

 • Tất cả những gì bạn thực sự cần phải làm bây giờ là để cung cấp nội dung mô hình dữ liệu (Model Controller) và bạn đi. Nếu bạn cần để tùy chỉnh màu sắc và hình ảnh trong các bộ điều khiển xem của bạn, chỉ cần làm như vậy bằng cách sử dụng giao diện Builder để sửa đổi các tập tin.

  pdf89p kimku8 29-10-2011 39 11   Download

 • xảy ra khi người dùng quyết định để lật đến trang tiếp theo. Phương pháp thứ hai được gọi là bộ điều khiển xem trang muốn xem bộ điều khiển để hiển thị sau khi bộ điều khiển xem được lộn. Xcode, như bạn đã nhìn thấy nó, đơn giản hóa rất nhiều thiết lập một ứng dụng dựa trên trang.

  pdf89p kimku8 29-10-2011 37 11   Download

 • Đến từ Core và khung Kit Bản đồ có thể được sử dụng để tạo ra địa điểm nhận thức và ứng dụng dựa trên bản đồ. Khuôn khổ Đến từ Core sử dụng phần cứng của thiết bị nội bộ để xác định vị trí hiện tại của thiết bị. Bản đồ Kit khuôn khổ cho phép ứng dụng của bạn để hiển thị bản đồ để người dùng của bạn,

  pdf89p kimku8 29-10-2011 38 11   Download

 • tùy chỉnh chú thích trên các bản đồ, và như vậy. Tính sẵn có của các dịch vụ vị trí phụ thuộc vào sự sẵn có của phần cứng trên thiết bị, nếu phần cứng là có, nó phải được kích hoạt và chuyển sang cho các khuôn khổ Bản đồ Kit để làm việc. Để sử dụng Core Địa điểm và khuôn khổ Kit Bản đồ, bạn cần đầu tiên thêm chúng vào dự án của bạn

  pdf89p kimku8 29-10-2011 43 11   Download

 • Một không gian màu này là một container cho một loạt các màu sắc, và phải có CGColorSpaceRef loại. Đối với tham số này, chúng tôi chỉ có thể vượt qua giá trị trả lại chức năng DeviceRGB CGColorSpaceCreate, mà sẽ cho chúng ta một không gian màu RGB. Một mảng của các thành phần màu sắc (để biết thêm chi tiết, xem Recipe 15,3)

  pdf98p kimku8 29-10-2011 34 11   Download

 • Bạn muốn hiển thị nội dung trên iPad mà không ngăn chặn toàn bộ màn hình Popovers được sử dụng để hiển thị thêm thông tin về màn hình iPad. Một ví dụ là các ứng dụng Safari trên iPad. Khi người sử dụng vòi nước vào nút Bookmarks, cô

  pdf89p kimku8 29-10-2011 42 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản