Iphone programming documents

Xem 1-20 trên 39 kết quả Iphone programming documents
 • Updated and expanded to cover iOS 5 and Xcode 4.3, iOS Programming: The Big Nerd Ranch Guide leads you through the essential concepts, tools, and techniques for developing iOS applications. After completing this book, you will have the understanding, the know-how, and the confidence you need to tackle iOS projects of your own.

  pdf476p coc_xanh 16-01-2013 54 15   Download

 • This Xcode 4 Edition of iPhone iOS 4 Development Essentials contains 43 chapters of in-depth information on the development of apps for the iPhone fully updated for use with Xcode version 4. Beginning with the basics, this book provides an overview of the iPhone hardware and the architecture of both iOS 4 and the iOS SDK. An introduction to programming in Objective-C is provided followed by an in-depth look at the architecture of iPhone applications and the design of user interfaces.

  pdf55p mr_nghia88 06-07-2011 170 61   Download

 • SDK programming for web developers Chúng tôi đã trải qua sáu chương cuối nói về việc làm thế nào để chương trình các trang web lớn và các ứng dụng bằng cách sử dụng ngôn ngữ quen thuộc như HTML, JavaScript, và PHP, nhà mới các thư viện như WebKit, IUI, và Canvas; và các công cụ hữu ích như Dashcode, Firebug , và Safari. Khi chúng tôi thảo luận trong chương 2, tuy nhiên, phát triển web không phải là được-tất cả và cuối cùng tất cả các lập trình iPhone...

  pdf10p yukogaru3 30-08-2010 91 53   Download

 • Advanced Programming Topics: Canvas and Video Các khả năng nền tảng duy nhất của iPhone và iPod touch cho phép các nhà phát triển để tạo ra các ứng dụng sáng tạo bên trong của điện thoại di động Safari mà vượt qua được những ứng dụng web bình thường "Web app"

  pdf10p yukogaru3 30-08-2010 73 28   Download

 • Important: This is a preliminary document for an API or technology in development. Although this document has been reviewed for technical accuracy, it is not final. Apple is supplying this information to help you plan for the adoption of the technologies and programming interfaces described herein. This information is subject to change, and software implemented according to this document should be tested with final operating system software and final documentation. Newer versions of this document may be provided with future seeds of the API or technology.

  pdf50p camnhin 25-03-2011 70 21   Download

 • Khi bạn phát triển các ứng dụng cho iPhone và iPod touch, một trong xem xét thiết kế quan trọng mà bạn cần để khoan vào tâm thức của bạn là ngón tay không phải là một con chuột. Trên máy tính, người dùng có thể sử dụng một loạt các thiết bị đầu vào - chẳng hạn như một Mighty Mouse của Apple,

  pdf32p kimku13 24-10-2011 21 3   Download

 • một bàn di bi Logitech, hoặc một máy tính xách tay touchpad. Tuy nhiên, trên màn hình, con trỏ chuột cho mỗi phần của phần cứng luôn luôn là giống hệt nhau trong hình dạng, kích thước, và hành vi. Tuy nhiên, trên iPhone và iPod touch, thiết bị trỏ luôn luôn sẽ là duy nhất. Ballerinas,

  pdf32p kimku13 24-10-2011 24 3   Download

 • nơi tôi lộn xộn qua các bước và một nơi mà tôi lướt các hướng dẫn. Nó đã giúp tôi có hai màn hình. Trong ví dụ sau, tôi đưa bạn thông qua việc đăng ký và cài đặt một ứng dụng đơn giản trên iPhone của tôi.

  pdf48p kimku8 29-10-2011 24 3   Download

 • Sau khi đăng ký các thiết bị của bạn, bạn có thể có được ID ứng dụng và cung cấp chúng. Bất kỳ ứng dụng mà bạn muốn thử nghiệm trên một thiết bị phải có một ID App (Hình 5-3). Sau khi có ID ứng dụng, bạn phải có được một hồ sơ cá nhân cung cấp (Hình 5-4). Một hồ sơ cá nhân cung cấp được cài đặt trên thiết bị của bạn.

  pdf48p kimku8 29-10-2011 35 7   Download

 • Thêm một IBOutlet MyTableViewController UINavigationController tài liệu tham khảo một. Tên các navCont ổ cắm. Đừng quên để tổng hợp và phát hành nó. Lưu và biên dịch. 2. Mở MainWindow.xib trong giao diện Builder. 3. Trong cửa sổ tài liệu, mở rộng điều khiển Bar Tab và sau đó

  pdf48p kimku8 29-10-2011 37 6   Download

 • Loops nên chứng minh quen thuộc nếu bạn biết Java, là nên làm trong khi vòng lặp và cho vòng lặp (Ví dụ 2-9). Listing 2-9 trong khi đó, do-while, và vòng lặp bằng cách sử dụng C thừa kế (Listing 2-11). Listing 2-11 A C struct

  pdf49p kimku8 29-10-2011 24 5   Download

 • C mảng là tương tự như các mảng Java. Bạn khai báo mảng như nhau, nhưng C không có từ khóa mới, bạn chỉ cần bắt đầu sử dụng các mảng (Ví dụ 2-10). Listing 2-10 Sử dụng một mảng CC có cấu trúc, Java không có một kiểu dữ liệu struct. Trong C, một cấu trúc tương tự như một lớp, nhưng đã không có phương pháp,

  pdf48p kimku8 29-10-2011 28 5   Download

 • Hình 1-7 minh họa phần của Quỹ cung cấp cho các chức năng xử lý URL. Lai ứng dụng web / ca cao sử dụng các lớp xử lý URL nặng nề. Hình 1-8 cho thấy các lớp học được sử dụng để quản lý luồng trong ứng dụng Cocoa. Hãy cẩn thận đề quản lý có thể là một phần quan trọng của việc tối ưu hóa sự nhận thức về đáp ứng trong một ứng dụng.

  pdf19p kimku7 26-10-2011 24 4   Download

 • Hình 1-6 minh họa các lớp học tập trung vào các dịch vụ hệ thống điều hành, hoạt động tập tin, và quá trình liên-truyền thông (IPC).Như hình 1-6. Hệ điều hành dịch vụ: hoạt động, hoạt động tập tin, truyền thông interprocess

  pdf19p kimku7 26-10-2011 17 4   Download

 • Cả hai ứng dụng và tiện ích tập trung vào trình bày thông tin cho người sử dụng, có thể dự đoán cách dễ dàng điều hướng cảm ứng tập trung,. Mặc dù thiết kế đồ họa có thể khác nhau dữ dội giữa các loại ứng dụng, giao diện người dùng có xu hướng trung tâm xung quanh các tiêu chuẩn UIKit điều khiển,

  pdf19p kimku7 26-10-2011 17 4   Download

 • Một ứng dụng được gắn với một hồ sơ cung cấp, vì vậy, một hồ sơ cá nhân cung cấp cho phép bạn cài đặt một ứng dụng cụ thể trên một thiết bị cụ thể. Apple phát triển Portal có một cuộc thảo luận đầy đủ của quá trình cung cấp, quá trình này là không khó. Những gì tôi đã làm khi học tập quá trình đã được mở hai cửa sổ trình duyệt,

  pdf48p kimku8 29-10-2011 21 4   Download

 • Đảm bảo cấu hình mặc định nhà nước được lựa chọn. 12. Thay đổi nền butbackgray.png và thay đổi hình ảnh để power.png. 13. Nổi bật với cấu hình nhà nước và thay đổi nền để butbackbluegray.png Đối với nút thứ ba, đảm bảo cấu hình mặc định nhà nước được lựa chọn và thêm các văn bản

  pdf48p kimku8 29-10-2011 30 4   Download

 • Phương pháp này có một đối tượng dữ liệu có khả năng ghi và trả về đối tượng lưu trữ như một id. Sau đó, bạn có thể viết các kho lưu trữ vào đĩa. Các bước để tạo và viết một kho lưu trữ vào đĩa như sau. Sau khi khởi tạo NSKeyedArchiver, mã hóa các đối tượng lưu trữ.

  pdf48p kimku8 29-10-2011 29 4   Download

 • Một loại quan trọng của ứng dụng Cocoa Touch là ứng dụng nhập vai. Bạn có thể nghĩ rằng các trò chơi 2D và 3D, gia tốc các ứng dụng kiểm soát, người chơi phim và máy ảnh như nhập vai các ứng dụng. Nói chung, một

  pdf19p kimku7 26-10-2011 25 3   Download

 • Thiết kế giao diện người dùng là một phần quan trọng của phát triển ứng dụng vì giao diện người dùng là bộ mặt của một ứng dụng. Trong thực tế, hầu hết người dùng, giao diện là ứng dụng. Thiết kế và phát triển dành nhiều thời gian để quyết định các yếu tố giao diện phổ biến như thế nào nên nhìn và cách tương tác xảy ra.

  pdf19p kimku7 26-10-2011 30 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản