Jabwt

Xem 1-3 trên 3 kết quả Jabwt
  • Bluetooth wireless technology is a short-range radio standard that provides new opportunities for wireless devices. Originally, Bluetooth wireless technology was designed as a way of eliminating the cables attached to nearly all consumer electronic devices. However, the goals for Bluetooth wireless technology grew as its designers recognized that it enables a new kind of wireless network between electronic devices

    pdf305p tailieuvip13 20-07-2012 21 4   Download

  • Sau khi bắt đầu cuộc điều tra sử dụng startInquiry (), JABWT trả về các thiết bị ứng dụng thông qua các sự kiện deviceDiscovered (). Một sự kiện deviceDiscovered () xảy ra mỗi khi một thiết bị Bluetooth từ xa được tìm thấy bởi các đài phát thanh Bluetooth.

    pdf31p kimku15 18-10-2011 26 3   Download

  • Các đối tượng DeviceClass chứa các lớp của thiết bị của RemoteDevice. (Các đối tượng DeviceClass là giải thích thêm tại mục 6.3.4.) JABWT cung cấp một cách để hủy bỏ một cuộc điều tra. Một ứng dụng có thể muốn hủy bỏ một cuộc điều tra một lần

    pdf31p kimku15 18-10-2011 22 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản