Java se 6

Xem 1-20 trên 139 kết quả Java se 6
 • Tóm tắt Windowing Toolkit (AWT) là nền tảng cho cả hai AWT và Swing dựa trên giao diện đồ họa. Chương này tìm hiểu các tính năng mới và cải tiến mà Java SE 6 mang đến AWT: • Desktop API • Năng động, bố trí • Cải thiện hỗ trợ cho đầu vào miền địa phương không phải tiếng Anh • mô hình mới phương thức và API

  pdf51p myngoc9 17-10-2011 51 5   Download

 • Are you looking for a deeper understanding of the Java™ programming language so that you can write code that is clearer, more correct, more robust, and more reusable? Look no further! Effective Java™, Second Edition, brings together seventy-eight indispensable programmer’s rules of thumb: working, best-practice solutions for the programming challenges you encounter every day. This highly anticipated new edition of the classic, Jolt Award-winning work has been thoroughly updated to cover Java SE 5 and Java SE 6 features introduced since the first edition.

  pdf369p hiepkhach_1006 30-10-2012 111 51   Download

 • Tham khảo sách 'effective java (2nd edition)', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf343p stingdau_123 26-01-2013 40 13   Download

 • So you like living on the bleeding edge and want to learn about Java 6, aka Mustang. Welcome. What you hold in your hands is a look at the newest features of the early access version of Mustang. Working through the early access releases from Sun, I’ve painfully struggled through the weekly drops and demonstrated the latest feature set to help you decide when or if it is time to move to Java 6. OK, maybe it wasn’t that painful. In any case, many of these new features make the transition from Java 5 (or earlier) to Java 6 the obvious choice....

  pdf239p tailieuvip13 20-07-2012 44 5   Download

 • Lập trình Socket cho giao thức TCP 1. Mô hình client/server Mô hình được phổ biến nhất và được chấp nhận rộng rãi trong các hệ thống phân tán là mô hình client/server.

  pdf23p vitconmengu 13-08-2011 265 132   Download

 • • Đặc điểm của OOP • Tính đóng gói (Encapsulation) • Tính kế thừa (Inheritance) • Tính đa hình (Polymorphism) 6 Ví dụ về OOP trong Java • Lớp Time và TimeTest nằm trong cùng thư mục • Lớp Time nằm trong file Time.java. Nó chứa các định nghĩa về thời gian. • Lớp TimeTest nằm trong file TimeTest.java. Nó dùng để kiểm tra lớp Time. Lớp TimeTest chứa hàm main. • Khi chạy chỉ cần gõ: • javac TimeTest.java • java TimeTest • Java sẽ tự động tìm và dịch file Time.java ...

  pdf5p zues10 11-07-2011 338 117   Download

 • JDBC là gì? Là các API Java chuẩn tắc để truy cập CSDL quan hệ Ứng dụng không cần quan tâm tới chi tiết cụ thể của CSDL Nằm trong Java SE (J2SE) Java SE 6 có phiên bản JDBC 4

  pdf0p nguyenvanhabk1 03-09-2012 98 20   Download

 • Java truyền thống faired tốt hơn trên các máy chủ và tiện ích hơn trên máy tính để bàn. Sun mong muốn cải thiện vận may của Java trên máy tính để bàn được chứng minh bằng các API mới chính: Desktop, Splash Screen, và khay hệ thống. Phần này khám phá các API Desktop.

  pdf52p myngoc9 17-10-2011 37 4   Download

 • Bạn sẽ tìm hiểu về màn hình Splash và API khay hệ thống sau này trong chương này. API Desktop sẽ giúp thu hẹp khoảng cách giữa Java và các ứng dụng bản địa chạy trên máy tính để bàn trong hai cách: • Nó cho phép các ứng dụng Java để khởi động các ứng dụng liên quan với các loại tập tin cụ thể cho các mục đích của việc mở cửa

  pdf51p myngoc9 17-10-2011 38 3   Download

 • Trả về một miền địa phương dự phòng cho các tìm kiếm bó hơn nữa nguồn tài nguyên (thông qua ResourceBundle.getBundle ()). NullPointerException là ném ra nếu basename hay địa điểm là null. Trả về một danh sách các chuỗi xác định các định dạng được sử dụng trong tải bó tài nguyên chia sẻ basename cho.

  pdf51p myngoc9 17-10-2011 33 3   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Lỗi lúc thực thi và quá trình gom rác. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  ppt40p hpnguyen9 27-04-2018 4 1   Download

 • Một luồng (thread) là gì? Một “dòng điều khiển " trong chương trình Các chương trình thường chỉ có một dòng điều khiển.

  ppt31p tr_victory 03-03-2010 476 180   Download

 • Trong một số ngôn ngữ như C, việc xử lý lỗi thường được cài đặt ngay tại các bước thực hiện của chương trình. Các hàm sẽ trả về một cấu trúc lỗi khi gặp lỗi.

  ppt34p khuong-hue 14-03-2010 233 110   Download

 • Các ứng dụng Java cho các thiết bị không dây nhỏ (“MIDlet”) sẽ đóng một vai trò – có thể là nhỏ, cũng có thể là lớn – trong các hệ thống phần mềm phân tán. Khi đó, nó sẽ sinh ra một dạng phần mềm client mới. Chúng rất thích hợp với khái niệm thinclient, nhưng do chúng quá nhỏ, yêu cầu phải có thêm sự phối hợp làm việc hiệu quả với các thông tin được cung cấp bởi các servlet và JSP, và có thể là EJB ở đằng sau....

  doc6p truong531 16-01-2011 141 79   Download

 • Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu tổng quan về một số khả năng của Java cho vẽ hình hai chiều. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Graphics Contexts and Graphics Objects Color Control Font Control Drawing Lines, Rectangles and Ovals Drawing Arcs Drawing Polygons and Polylines Java2D API

  pdf32p thiuyen12 15-09-2011 120 32   Download

 • Nội dung của chương này là giới thiệu qua các chức năng trong hệ thống thực đơn của MapInfo 6.0 và nêu vắn tắt ý nghĩa của từng mục thực đơn. Trong các chương sau sẽ trình bày chi tiết các lệnh và các chức năng thường dùng nhất của MapInfo.Làm quen vơí phâǹ mêm̀ MapInfo 6.0 Chuń g ta có thể khơỉ đôṇg goị phâǹ mêm̀ MapInfo trưc̣ tiêṕ từ biêủ tượng thực đơn của chương trình...

  doc42p tranvanduoc_ga 06-09-2012 134 26   Download

 • LẬP TRÌNH ĐỒ HOẠ Một khả năng của Java là cho phép ta xây dựng các ứng dụng có giao diện đồ hoạ hay còn gọi là GUI (Grapthical User Interface). Khi Java được phát hành, các thành phần đồ hoạ được tập trung vào thư viện mang tên Abstract Window Toolkit (AWT).

  pdf14p vitconsieuquay 17-08-2011 64 25   Download

 • Như là thú vị vì nó là nhìn chằm chằm vào một con tàu, bạn có thể phải cung cấp cho người chơi một chút. Chúng tôi sẽ không để phát triển ví dụ này thành một trò chơi thực tế, nhưng nó sẽ giúp bạn nhìn thấy hai máy ảnh khác nhau chuyển động độc lập trong ví dụ này. Ngay bây giờ, bạn đang vẽ một con tàu tại gốc và tìm kiếm ở

  pdf69p kennguyen3 23-10-2011 76 25   Download

 • 1. Viết một chương trình để hiển thị một trang web mua sắm trực tuyến hàng với một trình đơn thả xuống. Các trang web sẽ có một nút để thêm một mục vào giỏ hàng, và nút khác để loại bỏ một mục khỏi giỏ hàng. Trang web sẽ hiển thị các thay đổi được thực hiện vào giỏ hàng.

  pdf6p hoatuongvihong 03-11-2011 74 24   Download

 • Tạo HTML và in ra Khi bạn tạo một chương trình bằng ngôn ngữ nào, điều đầu tiên bạn muốn xem là đầu ra của chương trình hiển thị trên màn hình. Trong trường hợp của JavaScript, bạn sẽ thấy đầu ra của bạn trong cửa sổ trình duyệt. Tất nhiên, sử dụng trình duyệt HTML xuất ra các định dạng. Mặc dù JavaScript không hiểu HTML cho mỗi gia nhập, nó có thể tạo ra HTML đầu ra với nó được xây dựng trong phương pháp, viết () và writeln ()....

  pdf16p yukogaru7 24-10-2010 84 18   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản