Java sever pages

Xem 1-20 trên 21 kết quả Java sever pages
 • Tài liệu tham khảo giáo trình lập trình web động với Java Server Pages (JSP). Tài liệu gồm bài trắc nghiệm, các bài giảng và bài tập thực hành.

  pdf7p hoatuongvihong 03-11-2011 101 38   Download

 • Sử dụng Java Server Pages (JSP) Tags 1. Viết một chương trình bằng cách sử dụng phương pháp request.getParameter () để nhập tên và mật khẩu của người dùng và hiển thị đầu ra trên một trang JSP. Giải pháp: Các tập tin được sử dụng để chạy các ứng dụng là:

  pdf8p hoatuongvihong 03-11-2011 72 27   Download

 • Sử dụng JavaBeans trong Java Server Pages 1. Viết một chương trình để hiển thị một màn hình số tiền rút cho người sử dụng. Cung cấp cho người dùng với ba lĩnh vực: Email Mã số tài khoản, và số lượng cân bằng. Hiển thị tình trạng thu hồi để người dùng sau khi người dùng nhập vào số ID tài khoản email, và số lượng. Ngoài ra, gửi một email id email của người dùng thông báo về tình trạng thu hồi. ...

  pdf12p hoatuongvihong 03-11-2011 67 19   Download

 • Sử dụng Mô hình và ActionForms 1. Viết chương trình nhập vào các chi tiết đăng ký mới để các cơ sở dữ liệu. Ngoài ra, tạo ra một DSN để kết nối các trang JSP với cơ sở dữ liệu. Giải pháp: Các tập tin được sử dụng để chạy ứng dụng này là: 1. index.jsp 2. details.jsp 3. Simple.jsp 4. SimpleResults.jsp 5. Signin.jsp 6. SigninFailed.jsp 7. ProcessSimpleAction.java 8.

  pdf13p hoatuongvihong 03-11-2011 104 34   Download

 • Java Database Connectivity 1. Viết một chương trình để hiển thị một trang đăng nhập cho người sử dụng. Trang đăng nhập nên yêu cầu người dùng nhập vào ID tài khoản và số pin. Id tài khoản và số PIN nên được so sánh với các dữ liệu trong cơ sở dữ liệu, và cần được xác nhận. Hiển thị thông báo thích hợp cho người dùng sau khi xác nhận người dùng nhập vào mẫu đăng nhập.

  pdf11p hoatuongvihong 03-11-2011 51 19   Download

 • Giới thiệu về và 1. Mở rộng exercise1 để hiển thị số dư trong tài khoản nhập vào bởi người sử dụng trong trang hiển thị tài khoản Marko. Ngoài ra, sử dụng thẻ để đậu và logic hiển thị các thông tin. Giải pháp: Tên tập tin cần thiết cho giải pháp này là: 1.display.jsp 2.DisplayActionForm.java 3.Result.jsp

  pdf14p hoatuongvihong 03-11-2011 55 19   Download

 • Struts Validator Framework 1. Tạo một trang Web với hai lĩnh vực: Tên và số an. Các trang nên cho phép người dùng tìm kiếm cho số lượng an ninh hoặc tên, vào một trong các lĩnh vực. Hiển thị số bảo mật của tên được nhập trong lĩnh vực Tên. Tương tự như vậy, các trang cung cấp tên sau khi nhập số bảo mật. Giải pháp: danh sách các tập tin, yêu cầu cho ứng dụng này là như sau: 1. index.jsp 2. search.jsp 3. Employee.java 4....

  pdf22p hoatuongvihong 03-11-2011 57 18   Download

 • 1. Tạo một chương trình Java để hiển thị một tin nhắn văn bản trên bàn điều khiển Eclipse. Giải pháp: 1. Chọn File  New dự án. Dự án hộp thoại New xuất hiện. 2. Double-click Java thư mục và chọn dự án Java. 3. Nhấn Next. 4. Nhập tên của dự án mới trong hộp văn bản dự án tên. 5. Nhấn Next. Java Cài đặt màn hình xuất hiện. 6. Nhấp vào nút Add Folder để tạo ra một thư mục nguồn. Source hộp thoại Folder hộp thoại xuất hiện. ...

  pdf3p hoatuongvihong 03-11-2011 56 14   Download

 • Phòng thí nghiệm deliverable của 3 phần II Sử dụng JSP Scriptlet 1. Viết một chương trình để hiển thị các bội số của hai. Bao gồm các vòng lặp trong khối scriptlet và hiển thị số. Giải pháp: Các tập tin được sử dụng trong bài tập này là Series.jsp. Các tập tin được lưu trong thư mục cơ bản.

  pdf6p hoatuongvihong 03-11-2011 62 24   Download

 • JSP ứng dụng Mô hình 1. Viết một chương trình bao gồm một tập tin HTML trong một trang JSP sử dụng phương pháp giao diện RequestDispatcher. Các tập tin bao gồm sẽ hiển thị một hình thức đăng nhập để người sử dụng. Ngoài ra, hình thức cung cấp một nút Submit và Thiết lập lại. Hiển thị tin nhắn Chào mừng bạn đến với người sử dụng khi người dùng nhấp chuột vào nút Submit sau khi nhập các chi tiết. ...

  pdf9p hoatuongvihong 03-11-2011 74 24   Download

 • 1. Viết một chương trình để hiển thị một trang web mua sắm trực tuyến hàng với một trình đơn thả xuống. Các trang web sẽ có một nút để thêm một mục vào giỏ hàng, và nút khác để loại bỏ một mục khỏi giỏ hàng. Trang web sẽ hiển thị các thay đổi được thực hiện vào giỏ hàng.

  pdf6p hoatuongvihong 03-11-2011 76 24   Download

 • Tạo ứng dụng Web 1. Viết một chương trình để thêm một liên kết yêu cầu cho một sổ séc ngân hàng. Mở rộng ví dụ 3 để thêm một liên kết đến các trang chào đón. Một trang nên được tạo ra để hiển thị cho người sử dụng yêu cầu cho séc đã được đặt. Giải pháp: Các tập tin được sử dụng để chạy các ứng dụng là:

  pdf9p hoatuongvihong 03-11-2011 72 21   Download

 • Gạch khung 1. Tạo một trang Web với năm khu vực, tiêu đề, tiêu đề, cơ thể, chân, và menu. Các tiêu đề nên có văn bản hoan nghênh, chân nên bao gồm quyền tác giả tuyên bố, và menu chứa các liên kết trực tiếp với những người khác các trang của ứng dụng Web. Gợi ý: Sử dụng gạch: getAsString và gạch: chèn để tạo ra các trang Web. Giải pháp: 1. 2. 3. 4. 5. 6. layout.jsp header.jsp body.jsp menu.jsp footer.jsp main.jsp ...

  pdf7p hoatuongvihong 03-11-2011 57 21   Download

 • Làm việc với người sử dụng đầu vào 1. Tạo một người dùng trang chi tiết. Các trang nên có First Name, Last Name, và các lĩnh vực địa chỉ Email. Trên nhấp vào nút gửi, một trang Web mới sẽ hiển thị các chi tiết được nhập vào bởi người sử dụng. Gợi ý: Sử dụng getAttribute để hiển thị các chi tiết của người dùng.

  pdf12p hoatuongvihong 03-11-2011 51 19   Download

 • 1. Viết một chương trình để hiển thị một trang giới thiệu về phía trước hành động. Cung cấp một liên kết trên trang demo để chuyển tiếp các đầu ra vào một tập tin JSP. Hiển thị thông báo cho người sử dụng khi người dùng nhấp chuột vào liên kết. Giải pháp: Các tập tin được sử dụng để chạy các ứng dụng là: 1. index.jsp 2. Forward_Demo.jsp 3. Welcome.jsp

  pdf10p hoatuongvihong 03-11-2011 63 19   Download

 • Giới thiệu cho Struts 1. Tạo một ứng dụng struts-blank.war trống. Sử dụng các ứng dụng trống để tạo ra một trang web hiển thị tiêu đề và tác giả của một cuốn sách. Trang này bao gồm một nút Submit. Sau khi người dùng nhấp chuột vào nút Submit, một trang sẽ xuất hiện chỉ ra rằng yêu cầu đang được xử lý. Ví dụ yêu cầu hai trang JSP và hai JavaBeans. Cập nhật struts-config.xml tập tin để liên kết các trang web với JavaBeans....

  pdf8p hoatuongvihong 03-11-2011 78 18   Download

 • Struts Download 1. Viết một chương trình để hiển thị các thông tin được nhập bởi một người dùng trong trang nghề nghiệp Marko. Ngoài ra, sử dụng các thẻ Html để hiển thị thông tin. Tạo hai JavaBeans sử dụng các lớp ActionForm và hành động để đại diện cho các dữ liệu do người sử dụng.

  pdf9p hoatuongvihong 03-11-2011 48 9   Download

 • Sử dụng Eclipse-1 1. Hãy xem xét những dự án được tạo ra trong Bài tập 2. Sử dụng biên tập viên nhúng để tạo ra một tập tin. Thêm một tập tin từ dự án. Giải pháp: 1. Chọn dự án từ Navigator. 2. Chọn File  New  File. File hộp thoại New xuất hiện. 3. Nhập tên của File. 4. Nhấp vào Finish. Các màn hình Navigator sẽ xuất hiện như thể hiện trong hình 25,1.

  pdf5p hoatuongvihong 03-11-2011 36 9   Download

 • Servlets have several key advantages compared with the older technology of CGI. They are more efficient, and allow several things to be done easily that are difficult or impossible with regular CGI. One major feature is that Servlets can talk directly to the web server; this simplifies operations that need to look up images and other data stored in standard places. Servlets are written in Java and follow a wellstandardized API (Application Programming Interface). They can be deployed with almost every commercial and open source web server, including Apache and Microsoft IIS. ...

  pdf15p hoangyen999 05-05-2013 19 2   Download

 • When you’re not sure which database(s) might have the most data on your topic, use DIALINDEX as the first step in your online research. You can scan several databases, a OneSearch category of databases, or create your own category using the Alias feature, or use a “Supercategory” unique to DIALINDEX. An example of a Supercategory is ALL which is used to scan every database on the Dialog service. Available Supercategories are listed on page 22. It is important to note that DIALINDEX does not actually retrieve the records resulting from the search.

  pdf248p nhacsihuytuan 13-04-2013 29 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Java sever pages
p_strCode=javaseverpages

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản