Java beans

Xem 1-20 trên 30 kết quả Java beans
 • Enterprise Java Bean là các thành phần công nghệ phía máy chủ dùng để đóng gói lớp logic nghiệp vụ (business logic) và hổ trợ mạnh việc thực hiện các giao tác và bảo mật.

  pdf53p khai22191 13-11-2013 83 28   Download

 • Trong chương này, người học sẽ tìm hiểu về khái niệm Java Beans, các loại Java Beans, một số khái niệm trong Java Beans, các phần mềm cần cài đặt, tạo một NetBeans project, viết file simplebeanjlabel.java,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  ppt35p whocare_b 05-09-2016 9 1   Download

 • Enterprise Java Bean là các thành phần công nghệ phía máy chủ dùng để đóng gói lớp logic nghiệp vụ (business logic) và hổ trợ mạnh việc thực hiện các giao tác và bảo mật. Enterprise Java Bean cũng có một tích hợp một ngăn xếp cho messaging, scheduling, remote access, web service endpoints (SOAP and REST), dependency injection, component life cycle,..vv.

  pdf52p 09520133 11-07-2013 90 17   Download

 • Bài giảng "Nhập môn lập trình Java - Bài 12: Java beans" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan java beans, tạo và sử dụng java bean đơn giản, tạo tập tin jar, đưa bean vào buider tool,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf35p tieu_vu10 15-04-2018 15 4   Download

 • Includes more than 30 percent revised material and five new chapters, covering the new 2.1 features such as EJB Timer Service and JMS as well as the latest open source Java solutions The book was developed as part of TheServerSide.com online EJB community, ensuring a built-in audience Demonstrates how to build an EJB system, program with EJB, adopt best practices, and harness advanced EJB concepts and techniques, including transactions, persistence, clustering, integration, and performance optimization...

  pdf0p samsung_12 07-05-2013 24 3   Download

 • Bài giảng Nhập môn Java bài 12 trang bị cho người học những hiểu biết về Java Beans. Trong phần này, người học sẽ tìm hiểu về khái niệm Java Beans, các loại Java Beans, một số khái niệm trong Java Beans, các phần mềm cần cài đặt, tạo một NetBeans project, viết file simplebeanjlabel.java,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf12p kiepnaybinhyen_01 28-11-2015 19 3   Download

 • This chapter include objectives: Discuss component architecture, describe distributed object architecture, discuss RMI, explain RMI-IIOP, discuss the Java Naming and Directory Interface. Inviting you to refer.

  ppt50p youcanletgo_04 15-01-2016 7 1   Download

 • Ebook Lập trình Java nâng cao do Đoàn Văn Ban biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về đa luồng, lập trình RMI và phân tán đối tượng, lập trình mạng, lập trình với Swing nâng cao, Java Bean, phát triển các dịch vụ Servlet và JSP, vấn đề bảo mật và an ninh thông tin, lập trình theo chuẩn quốc tế và bản địa hóa phần mềm.

  pdf389p muaxuan102 26-02-2013 476 285   Download

 • Development tools like Microsoft's Visual Basic have made it easier to build applications faster by taking a building-block approach to software development. Such tools provide a visual programming model that allows you to include software components rapidly in your applications.

  pdf0p luvpuca 01-04-2011 58 8   Download

 • Enterprise JavaBeans (EJB) is a managed, server-side component architecture for modular construction of enterprise applications. The EJB specification is one of several Java APIs in the Java EE specification. EJB is a server-side model that encapsulates the business logic of an application.The EJB specification intends to provide a standard way to implement the back-end 'business' code typically found in enterprise applications (as opposed to 'front-end' interface code).

  ppt33p hnim_hnaht 23-11-2009 419 138   Download

 • An entity bean represents persistent data stored in one row of a database table .  When an entity bean is created, the data is written to the appropriate database table row, and if the data in an entity bean is updated, the data in the appropriate database table row is also updated

  ppt27p annguyensbv 24-02-2010 266 82   Download

 • Bài giảng Lập trình ứng dụng mạng: Bài 1 JAVA BEANS nhằm trình bày các khái niệm về Bean, thuộc tính của Bean,khám phá nội quan, khái niệm Introspection, Properties (các thuộc tính), Customization (sự tùy biến), Events (các sự kiện), Persistence (bảo tồn), Methods (các phương thức).

  pdf86p slow_12 26-06-2014 98 30   Download

 • This lesson introduces you to J2EE applications programming, and the J2EE SDK by showing you how to write a simple thin-client multitiered enterprise application that consists of an HTML page, servlet, and session bean.

  pdf123p tailieuvip13 24-07-2012 40 12   Download

 • 1 Introduction and Requirements 2 An Environment for Java Software Development 3 Java Servlets and JavaServer Pages: Jakarta Tomcat 4 XML and XSLT: Xerces and Xalan 5 bonForum Chat Application: Use and Design 6 bonForum Chat Application: Implementation 7 JavaServer Pages:The Browseable User Interface 8 Java Servlet and Java Bean: BonForumEngine and BonForumStore 9 Java Applet Plugged In: BonForumRobot 10 JSP Taglib:The bonForum Custom Tags 11 XML Data Storage Class: ForestHashtable 12 Online Information Sources...

  pdf768p trasua_123 04-01-2013 40 9   Download

 • Click Finish. WAR tập tin hộp thoại Properties: • Click Next. Chọn phần hộp thoại Type: • Chọn Servlet (nếu nó chưa được chọn) • Kích Next. Hợp phần chung hộp thoại Properties: • Hãy chắc chắn rằng BonusServlet được chọn cho các lớp Servlet. LESSON 1 BEAN PHẦN SIMPLE

  pdf13p xingau9 06-09-2011 21 7   Download

 • Nói cách khác, tất cả các Java Beans đã cùng một giao diện được sử dụng bởi các chương trình xây dựng, và bạn có thể thay thế bất kỳ Bean cho bất kỳ khác và vẫn còn sửa đổi các thuộc tính của nó bằng cách sử dụng cùng một giao diện thuận tiện.

  pdf28p kimku4 22-10-2011 36 6   Download

 • Bài 5 bean & DI thuộc bài giảng "Lập trình java 5" cung cấp các kiến thức về: Xét tình huống về dependance, dependance injection, khai báo bean, injection (tiêm), hiển thị thông tin doanh nghiệp... Mời các bạn tham khảo.

  pdf38p tranhanh9196 12-10-2018 3 2   Download

 • Bài 4 EL & JSTL thuộc bài giảng "Lập trình java 5" cung cấp các kiến thức về: Expression, scope API, truy xuất attribute, truy xuất thuộc tính của bean, truy xuất mảng và tập hợp, truy xuất map... Mời các bạn tham khảo.

  pdf36p tranhanh9196 12-10-2018 4 2   Download

 • Bài 3 làm việc với Form trong bộ bài giảng "Lập trình java 5" trình bày các nội dung sau: Giới thiệu databinding, buộc dữ liệu với các thẻ HTML, spring form, ưu điểm của form spring, tình huống buộc dữ liệu, lớp bean, lớp studentcontroller... Mời các bạn tham khảo.

  pdf30p tranhanh9196 12-10-2018 3 2   Download

 • Introduction to java programming: Chapter 27 - JavaBeans and Bean Events's Objectives is to know what a JavaBeans component is; discover the similarities and differences between beans and regular objects; understand JavaBeans properties and naming patterns.

  pdf24p cocacola_17 09-12-2015 19 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản