Jaxp

Xem 1-20 trên 23 kết quả Jaxp
 • Scattered throughout the tutorial there are a number of sections devoted more to explaining the basics of XML than to programming exercises. They are listed here so as to form an XML thread you can follow without covering the entire programming tutorial: Understanding XML and the Java XML APIs explains the basics of XML and gives you a guide to the acronyms associated with it. It also provides an overview of the JavaTM XML APIs you can use to manipulate XML-based data, including the Java API for XML Parsing ((JAXP).

  pdf494p doxuan 07-08-2009 393 179   Download

 • Tham khảo sách 'java data access jdbc, jndi, and jaxp', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf389p stumble 22-05-2009 339 146   Download

 • Copyright 2001, 2002 Elliotte Rusty Harold Welcome to Processing XML with Java, a complete tutorial about writing Java programs that read and write XML documents. This is the most comprehensive and up-to-date book about integrating XML with Java (and vice versa) you can buy. It contains over 1000 pages of detailed information on SAX, DOM, JDOM, JAXP, TrAX, XPath, XSLT, SOAP, and lots of other juicy acronyms. This book is written for Java programmers who want to learn how to read and write XML documents from their code.

  pdf1056p shop_123 08-05-2013 38 14   Download

 • With the wealth of interest in XML in the last few years, developers have begun to crave more than the introductory books on XML and Java that are currently available. While a chapter or two on SAX, some basic information on JAXP, and a section on web services was sufficient when these APIs were developed, programmers now want more. Specifically, there is a huge amount of interest in XML data binding, a new set of APIs that allows XML to be dealt with in Java simply and intuitively, without worrying about brackets and syntactical issues. The result is a need...

  pdf200p giangtanthon 10-02-2010 132 30   Download

 • Introductory chapters are typically pretty easy to write. In most books, you give an overview of the technology covered, explain a few basics, and try and get the reader interested. However, for this second edition of Java and XML, things aren't so easy. In the first edition, there were still a lot of people coming to XML, or skeptics wanting to see if this new type of markup was really as good as the hype. Over a year later, everyone is using XML in hundreds of ways. In a sense, you probably don't need an introduction. But I'll give you an idea of what's going to...

  pdf428p tailieuvip13 24-07-2012 38 9   Download

 • Các giao diện lập trình XML Tổng quan: Các giao diện lập trình XML Phần này khái quát một số vấn đề lập trình của XML. Những vấn đề này đều mang đến cho các nhà phát triển những giao diện thích hợp để làm việc với văn bản XML. Có nhiều API sẵn có; trong phần này chỉ bàn tới bốn API phổ biến và hữu ích nhất: đó là Mô hình đối tượng tài liệu (DOM), API Đơn giản cho XML (SAX), JDOM, và Java API cho Kiểm tra ngữ pháp XML (JAXP). (Bạn có thể tìm hiểu thêm về...

  pdf32p xingau8 04-09-2011 40 8   Download

 • Thay đổi các bộ kết quả này sẽ cần phải hiệu lực nhiều bảng, và điều này là không thể trong các phiên bản hiện tại của JDBC. cácTrang này JSP kết nối với cơ sở dữ liệuTôi làm điều này trong các yếu tố chỉ thị JSP.

  pdf38p taoxanh10 04-11-2011 36 7   Download

 • Hãy chắc chắn để kiểm tra trình điều khiển của bạn hoặc tài liệu DBMS để biết thêm chi tiết. • Các câu lệnh SQL không thể sử dụng tập hợp hoặc các điều khoản phân loại như GROUP BY hay ORDER BY. • Bạn không thể cập nhật bộ kết quả tạo ra từ câu truy vấn SQL yêu cầu dữ liệu từ nhiều bảng.

  pdf38p taoxanh10 04-11-2011 34 6   Download

 • Thẻ này cũng quy định rằng ngôn ngữ sẽ được sử dụng trong các scriptlets Java. Bên trong scriptlet đầu tiên, chứa trong các yếu tố kịch bản, tôi thực hiện những hành động tiêu chuẩn tải trình điều khiển, mở một kết nối cơ sở dữ liệu, tạo ra một tuyên bố,

  pdf46p taoxanh10 04-11-2011 39 6   Download

 • Với lệnh ALTER, bạn cần phải tôn trọng các quy tắc toàn vẹn của cơ sở dữ liệu trước khi ra tuyên bố thả. Ví dụ, bạn có thể thả một bảng cơ sở cung cấp các phím nước ngoài vào một bảng quan hệ. Hãy xem xét các mối quan hệ-Vị trí nhân viên thể hiện trong hình 2-9.

  pdf39p taoxanh10 04-11-2011 25 5   Download

 • Nói chung, để tạo ra một đối tượng ResultSet updateable truy vấn phải tuân thủ các quy tắc sau: • Nếu bạn dự định chèn hàng vào một bảng, sau đó truy vấn SQL phải trả lại chìa khóa chính (s) của bảng.

  pdf38p taoxanh10 04-11-2011 33 5   Download

 • Một lỗi xảy ra nếu bạn cố gắng để chèn một hàng mà không xác định giá trị cho khóa chính (s). Tuy nhiên, một số DBMS có thể tự động tạo khóa chính: hệ thống như vậy có thể cho phép hành vi này.

  pdf38p taoxanh10 04-11-2011 24 5   Download

 • JAXP cung cấp các giao diện như DocumentBuilderFactory và DocumentBuilder cung cấp một giao diện chuẩn để phân biệt các bộ kiểm ngữ. Cũng có các phương pháp cho phép bạn điều chỉnh bộ kiểm ngữ có nhận thức được không gian tên hay không và nó sử dụng một DTD hay một lược đồ để kiểm soát văn bản XML.

  pdf58p xingau8 04-09-2011 39 4   Download

 • Tại sao yêu cầu của bạn viết bằng Java? JAXP thích ứng với DOM, SAX và JDOM; nếu bạn đang viết mã bằng Java, bạn nên sử dụng JAXP để tách mã khỏi các chi tiết thực hiện của nhiều bộ kiểm mã khác nhau. Ứng dụng của bạn sẽ được triển khai bằng cách nào? Nếu ứng dụng của bạn được triển khai như một applet Java, và bạn muốn tối giản lượng mã tải về, hãy nhớ rằng các bộ kiểm ngữ SAX nhỏ hơn rất nhiều so với các bộ kiểm ngữ DOM.

  pdf82p xingau8 04-09-2011 31 4   Download

 • Trước khi đóng cửa hàng trên JAXP, có một vài bit và miếng của TRAX tôi chưa nói chuyện về. Tôi sẽ không đối xử với những hoàn toàn, vì chúng ít được sử dụng phổ biến, nhưng tôi sẽ chạm vào chúng một thời gian ngắn. Đầu tiên, TRAX giới thiệu một giao diện được gọi là SourceLocator,

  pdf42p kimku14 22-10-2011 34 4   Download

 • Bạn không thể thả các bảng Đến từ mà không bị một lỗi cơ sở dữ liệu, làm như vậy phá vỡ các ràng buộc toàn vẹn tham chiếu. Để loại bỏ các bảng Đến từ bạn cần phải hoặc là phá vỡ mối quan hệ hoặc thả các bảng nhân viên đầu tiên.

  pdf38p taoxanh10 04-11-2011 47 4   Download

 • Để phá vỡ mối quan hệ bạn có thể sử dụng từ khóa CASCADE hạn chế cùng với tuyên bố thả. Từ khóa này loại bỏ các ràng buộc toàn vẹn liên kết với bảng để bạn có thể loại bỏ nó. Vì vậy, để loại bỏ các bảng Location, bạn dùng lệnh sau đây:

  pdf38p taoxanh10 04-11-2011 26 4   Download

 • Chương 6: Làm việc với kết quả Sets Xref Phụ lục C, "Xử lý lỗi JDBC," cung cấp thêm chi tiết về các ngoại lệ SQLWarning. Đối với kết quả của bạn được thiết lập để được updateable, truy vấn SQL phải đáp ứng các tiêu chí nhất định.

  pdf38p taoxanh10 04-11-2011 29 4   Download

 • nhân viên thông qua các trình điều khiển JDBC-ODBC, truy vấn tất cả nhân viên và vị trí của mình tên, và các định dạng các hàng nhận được trong một bảng. Để sử dụng kết nối cơ sở dữ liệu trong trang của tôi lần đầu tiên tôi phải nhập khẩu các gói JDBC.

  pdf38p taoxanh10 04-11-2011 32 4   Download

 • Java API cho Kiểm ngữ XML Mặc dù DOM, SAX, và JDOM đều cung cấp những phân giới tiêu chuẩn cho hầu hết các nhiệm vụ thông thường, nhưng vẫn có một số thứ chúng đều chưa đạt tới. Ví dụ, quy trình tạo ra một chủ thể DOMParser (Kiểm ngữ DOM) trong lập trình Java khác xa so với một bộ kiểm ngữ DOM. Để điều chỉnh vấn đề này, Sun đã tạo ra JAXP, Java API cho Kiểm ngữ XML. API này cung cấp các mặt phân giới chung cho việc xử lý văn bản XML khi sử dụng...

  pdf39p xingau8 04-09-2011 25 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản