intTypePromotion=1
ADSENSE

John Dewey về giáo dục

Xem 1-9 trên 9 kết quả John Dewey về giáo dục
 • Bài viết giới thiệu tổng quát về John Dewey và triết học của ông. Vận dụng triết lý giáo dục của tác giả này, bài viết nêu lên sáu câu hỏi về vấn đề dạy học Ngữ văn trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông ở Việt Nam hiện nay.

  pdf13p viirene271 20-08-2021 7 0   Download

 • Khóa luận phân tích làm rõ những nội dung cơ bản trong tư tưởng giáo dục của J.Dewey qua tác phẩm “Kinh nghiệm và giáo dục”, từ đó đƣa ra đánh giá về giá trị, hạn chế và những giá trị tham khảo đối với giáo dục ở Việt Nam hiện nay. Mời các bạn tham khảo!

  pdf59p justiceleague 09-06-2021 10 5   Download

 • Học tập dựa trên kinh nghiệm là một tư tưởng, lí thuyết giáo dục hiện đại, nổi bật trong thế kỉ 20 được đặt nền móng bằng các nhà khoa học giáo dục hàng đầu trên thế giới như Lev Vygotsky, John Dewey, Kurt Lewin, Jean Piaget, David A Kolb, và những nhà giáo dục khác. Trong bài báo này, chúng tôi sẽ đi phân tích về bản chất và mô hình của học tập dựa trên kinh nghiệm trong các nghiên cứu của một số nhà giáo dục trên.

  pdf10p tamynhan8 04-11-2020 45 0   Download

 • Tư tưởng triết học và sự nghiệp giáo dục đồ sộ của John Dewey đã bao trùm đời sống trí thức Mỹ, ảnh hưởng to lớn làm thay đổi nền giáo dục Mỹ suốt thế kỉ XX. Lí thuyết về kinh nghiệm (trong triết lí giáo dục) phải được hiện thực hóa thông qua thực nghiệm và hòa hợp với thực tiễn.

  pdf9p tamynhan8 04-11-2020 18 0   Download

 • Trong tác phẩm “Kinh nghiệm và giáo dục”, trên cơ sở phê phán những hạn chế của “những trạng thái cực đoan” của nền giáo dục truyền thống và đường lối giáo dục tiến bộ, J.Dewey đã đề xuất những ý tưởng đặc sắc về những nguyên tắc cơ bản mang tính định hướng cho hoạt động của giáo dục kiểu mới.

  pdf9p vijakarta2711 09-06-2020 39 4   Download

 • Triết học giáo dục là hạt nhân của tư tưởng triết học thực dụng John Dewey mà trong đó là sự đồ sộ về nội dung hay thậm chí những vấn đề liên quan đến giáo dục từ cơ bản đến phổ quát.

  pdf13p vishizuka2711 12-04-2020 46 5   Download

 • John Dewey là một trong những người sáng lập tâm lí học chức năng và phát triển triết học thực dụng. Tư tưởng của ông có ảnh hưởng sâu sắc tới đời sống tinh thần nước Mĩ suốt thế kỉ XX, đặc biệt trên lĩnh vực giáo dục. Bài viết này giới thiệu khái quát về cuộc đời và sự nghiệp của John Dewey với đóng góp nổi bật nhất của ông trong lĩnh vực giáo dục, đó là triết lí giáo dục dân chủ, thực dụng.

  pdf7p viuzumaki2711 09-05-2019 68 4   Download

 • John Dewey (1859-1952) là nhà triết học tiêu biểu của nước Mỹ, người đặt nền móng cho triết lý giáo dục Mỹ thế kỷ 20. Triết lý giáo dục của ông là sự vận dụng tinh thần của chủ nghĩa thực dụng vào giáo dục. Trong bài viết này, tác giải luận giải quan niệm về mục tiêu trong triết lý giáo dục của Dewey, qua đó nêu lên những giá trị có thể tham khảo cho giáo dục ở Việt Nam.

  pdf5p nganga_08 12-10-2015 131 31   Download

 • Bài viết này giới thiệu 5 dạng triết lí giáo dục chủ yếu trên thế giới là triết lí vĩnh cửu, triết lí lí tưởng, triết lí hiện thực, triết lí thực chứng và triết lí hiện sinh. Tiếp theo, tác giả lập luận về mối quan hệ giữa triết lí giáo dục với chương trình học và việc giảng dạy. Các triết lí giáo dục khác nhau trong lịch sử Việt Nam đã được trình bày trong 5 giai đoạn. Dựa trên nguyên lí “giáo dục chính là bản thân cuộc sống” của John Dewey(1916), tác giả đề ra phương hướng xác định triết lí giáo dục cho một cuộc cải cách giáo dục trong tương lai ở Việt Nam.

  pdf9p nganga_00 04-09-2015 82 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=John Dewey về giáo dục
p_strCode=johndeweyvegiaoduc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2