Jpa

Xem 1-11 trên 11 kết quả Jpa
 • Implement JPA repositories with lesser code Includes functional sample projects that demonstrate the described concepts in action and help you start experimenting right away. Provides step-by-step instructions and a lot of code examples that are easy to follow and help you to get started from page one.

  pdf314p hoa_can 29-01-2013 37 8   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài phân tích chiến lược marketing của hãng hàng không jetstar pacific airlines', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc68p vistamylove 10-05-2013 474 163   Download

 • Look and Feel pluggable : Swing là khả năng viết những cảm quan (Look&Feels) cho mỗi thành phần, thậm chí thay đổi cảm quan vào thời điểm runtime. Các thành phần lightweight : Hầu hết các thành phần Swing là lightweight, chỉ có một vài container top-level là không phải Đặc điểm mở rộng: So với AWT thì Swing có rất nhiều những thành phần mới như table, tree, slider, spinner, progress bar, internal frame và text Ngoài ra còn có hỗ trợ debug cho việc hiển thị những thành phần Swing...

  pdf24p huynhkhanh226 14-08-2011 287 103   Download

 • Tiểu luận: Đánh giá hệ thống nhận diện thương hiệu Jetstar Pacific Airlines nhằm nêu tổng quan về hệ thống nhận diện thương hiệu, áp dụng hệ thống nhận diện thương hiệu Jetstar Pacific Airlines.

  pdf35p three_12 25-03-2014 197 69   Download

 • Enterprise Java Bean là các thành phần công nghệ phía máy chủ dùng để đóng gói lớp logic nghiệp vụ (business logic) và hổ trợ mạnh việc thực hiện các giao tác và bảo mật. Enterprise Java Bean cũng có một tích hợp một ngăn xếp cho messaging, scheduling, remote access, web service endpoints (SOAP and REST), dependency injection, component life cycle,..vv.

  pdf52p 09520133 11-07-2013 85 17   Download

 • Secure your Java applications using Java EE built-in features as well as the well-known Spring Security framework Utilize related recipes for testing various Java EE technologies including JPA, EJB, JSF, and Web services Explore various ways to extend a Java EE environment with the use of additional dynamic languages as well as frameworks A learn-by-example based approach that focuses on key concepts to provide the foundation to solve real world problems

  pdf210p hoa_can 29-01-2013 36 8   Download

 • API này là thuận tiện hơn và thanh lịch hơn so với thế hệ chương trình của chuỗi truy vấn HQL và JPA QL. Thật không may, nó cũng chỉ có sẵn như là một bản Hibernate API, Java Persistence không (chưa) tiêu chuẩn hóa các truy vấn một giao diện chương trình.

  pdf92p kimku4 22-10-2011 41 7   Download

 • Spring Roo in Action is a unique book that teaches you how to code Java in Roo, with a particular focus on Spring-based applications. Through hands-on examples, you'll learn how Roo creates well-formed application structures and supports best practices and tools. Plus, you'll get a quick-and-dirty guide to setting up Roo effectively in your environment.

  pdf406p caucaphung 02-02-2013 35 5   Download

 • Java Platform, Enterprise Edition is a widely used platform for enterprise server programming in the Java programming language. This book covers exciting recipes on securing, tuning, and extending Enterprise Applications using a Java EE 6 implementation. The book starts with the essential changes in Java EE 6. Then we will dive into the implementation of some of the new features of the JPA 2.0 specification, and look at implementing auditing for relational data stores.

  pdf60p namde04 04-05-2013 28 5   Download

 • JDBC has simplified database access in Java applications, but a few nagging wrinkles remain—namely, persisting Java objects to relational databases. With this book, you’ll learn how the Spring Framework makes that job incredibly easy with dependency injection, template classes, and object-relational-mapping (ORM). Through sample code, you’ll discover how Spring streamlines the use of JDBC and ORM tools such as Hibernate, the Java Persistence API (JPA), and Java Data Objects (JDO).

  pdf76p phungnguyet_123 20-02-2013 40 4   Download

 • Việc mô hình hóa các đối tượng miền cho hầu như bất kỳ kiểu ứng dụng nào rất dễ dàng khi sử dụng một khung công tác quan hệ như Grails, nhưng còn về SimpleDB thì sao?

  pdf21p tuyetroimuahe123 11-03-2014 26 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản