Json

Xem 1-20 trên 34 kết quả Json
 • Nội dung báo cáo gồm có: Giới thiệu về JSON, cấu trúc của JSON, các định dạng dữ liệu của JSON. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  ppt22p lybon99 05-08-2015 79 20   Download

 • Giới thiệu JavaScript (được định nghĩa trong Đặc tả Ngôn ngữ ECMAScript trong ECMA) là một ngôn ngữ kịch bản lệnh lần đầu tiên được thực hiện trong Netscape Navigator (một trình duyệt Web) để tăng cường việc xử lý của các trang Web. JSON (được định nghĩa trong RFC 4.627 tại IETF) là một định dạng biểu diễn các cấu trúc dữ liệu JavaScript, chẳng hạn như các đối tượng và mảng, dưới dạng văn bản tuần tự hóa. ...

  pdf18p buncha_1 11-05-2013 66 8   Download

 • Xây dựng một ứng dụng pureXML và JSON, Phần 1: Lưu trữ và truy vấn JSON với pureXML của DB2 Chấp nhận một ánh xạ JSON-thành-XML đơn giản Nuno Job, Chuyên gia DB2, IBM Susan Malaika, Chuyên viên kỹ thuật cao cấp, IBM Japan Michael Schenker, Kỹ sư phần mềm, IBM Tóm tắt: JavaScript Object Notation (JSON), một ký pháp văn bản phổ biến trong Web 2.

  pdf39p hoa_kimngan 13-09-2011 82 23   Download

 • Xây dựng một ứng dụng pureXML và JSON, Phần 3: Tạo ra các tiểu trình OpenSocial dùng cho pureXML Xác định, triển khai, và thử nghiệm các tiểu trình OpenSocial để tương tác với Các Dịch vụ Phổ dụng JSON Han Nguyen, Kỹ sư phần mềm, IBM Andy Smith, Kỹ sư phần mềm, IBM Mark Weitzel, Kiến trúc sư phân mềm, IBM Tóm tắt: Với công nghệ Web 2.

  pdf26p hoa_kimngan 13-09-2011 57 19   Download

 • Xây dựng một ứng dụng pureXML và JSON, Phần 2: Tạo ra các dịch vụ phổ dụng dùng cho pureXML để đưa ra JSON Lập cấu hình, triển khai, và kiểm thử Các Dịch vụ Phổ dụng JSON trên một kho lưu trữ JSONx Faton (Tony) Avdiu, Kỹ sư phần mềm, IBM Susan Malaika, Chuyên viên kỹ thuật cao cấp, IBM Japan Michael Schenker, Kỹ sư phần mềm, IBM Tóm tắt: Các Dịch vụ Phổ dụng pureXML® dùng cho JSON (viết tắt là Các Dịch vụ Phổ dụng JSON trong bài này) là một tập hợp các phép toán cơ...

  pdf23p hoa_kimngan 13-09-2011 71 17   Download

 • JavaScript Object Notation (JSON), một ký pháp văn bản phổ biến trong Web 2.0, được dùng để biểu diễn các đối tượng (hoặc cấu trúc dữ liệu) dưới dạng văn bản tuần tự hóa khi các trình khách và trình chủ trao đổi thông tin với nhau. Một số ứng dụng lợi dụng các đối tượng JSON lâu bền để duy trì trạng thái qua các phiên làm việc. Trong bài viết này, chúng ta hãy tìm hiểu cách pureXML® DB2® có thể lưu trữ, quản lý, và truy vấn JSON khi bạn chấp nhận một ánh xạ...

  pdf88p suthebeo 17-07-2012 58 16   Download

 • A portal is a website built around a collection of components that request, display, and share information. Liferay Portal 6, an enterprise-ready development platform, makes it a snap to build portals that integrate with your existing backend systems and provide a rich interactive user experience. Because Liferay uses standard Java and JavaScript, along with built-in SOAP and JSON support for web services, developers can be productive immediately.

  pdf378p phungnguyet_123 20-02-2013 68 16   Download

 • Bài 4 trang bị cho người học những hiểu biết về tương tác giữa web service với ứng dụng trên thiết bị di động. Mục tiêu của chương này nhằm giúp người học hiểu được ưu điểm của việc sử dụng JSON, tạo được các định dạng dữ liệu JSON theo ý muốn và lấy được dữ liệu JSON từ Web Service để sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt36p hihihaha10 06-02-2017 25 7   Download

 • Ebook "Python rất là cơ bản" được chia làm 15 chương, mỗi chương trình bày khía cạnh khác nhau của Python: Hello world, cú pháp, phân chia module, class, thao tác trên tập tin, xử lý hình ảnh, xử lý file json, xử lý file XML, kết nối MySQL, kết nối redis... Mời các bạn tham khảo.

  pdf92p tranhanh9196 12-10-2018 11 6   Download

 • Nội dung của tài liệu trình bày về load hình từ Internet, hàm load hình từ Internet, gọi Thread trong OnCreate, đọc JSON, thiết kế giao diện, code xử lý, demo thử, màn hình xem sản phẩm và đọc RSS.

  pdf6p kloikloi 07-10-2017 59 4   Download

 • Thank you for purchasing Beginning Ajax with ASP.NET. We know that you have a lot of options when selecting a programming book and are glad that you have chosen ours. We’re sure you will be pleased with the relevant content and high quality you have come to expect from the Wrox Press line of books. Ajax is a set of technologies that will revolutionize the way that web-based applications are designed. It revolutionizes the way that applications are used, provides users a responsive application, and provides developers with the alternatives for building their applications.

  pdf429p tailieuvip14 26-07-2012 120 50   Download

 • AJAX applications make extensive use of JavaScript to manipulate the content and the look and feel of web pages. Web pages should have the DOM loaded before any JavaScript code tries to perform any such modification on it. This recipe will explain how to execute the JavaScript after the content has been loaded and the DOM is ready.

  pdf332p tailieuvip13 24-07-2012 69 26   Download

 • Đưa It All Cùng với JSON Trong các tập tiếp theo của ví dụ, chúng ta sẽ tạo một tập tin văn bản JSON, với cơ cấu của một đối tượng JavaScript (trên thực tế, bất kỳ chương trình sử dụng băm hay mảng kết hợp có thể đọc được file này), sử dụng một chương trình Ajax để yêu cầu các tập tin và sau khi nhận được một phản hồi từ máy chủ,

  pdf10p yukogaru7 24-10-2010 78 21   Download

 • JSON là một định dạng thường được sử dụng bởi các ứng dụng web vì nó là ít hơn nhiều tiết hơn XML. JSON là cũng hiểu bởi nhiều khung và các thư viện JavaScript. Nếu bạn muốn có WCF dịch vụ dữ liệu định dạng kết quả của bạn như là JSON, chỉ cần thiết lập các tiêu đề Chấp nhận để ứng dụng / JSON khi thực hiện một yêu cầu.

  pdf5p yukogaru4 19-09-2010 78 19   Download

 • Mặc dù trong nhiều trường hợp, bạn sẽ muốn làm việc với XML sống hoặc JSON trở về từ một dịch vụ WDS, nó được dễ dàng hơn để làm việc với proxy lớp học tạo ra. Các lớp học proxy tạo ra làm cho nó rất dễ dàng để thực hiện CRUD đơn giản và hoạt động truy vấn. Tất nhiên, đằng sau hậu trường mà họ sử dụng HTTP.

  pdf7p yukogaru4 19-09-2010 76 19   Download

 • Tất nhiên, khi bạn đang liên kết với dữ liệu, bạn thường muốn lấy nó từ một nguồn bên ngoài. Việc kiểm soát DataView cho phép bạn dễ dàng thực hiện việc này và liên kết với nhiều loại khác nhau của dịch vụ, ví dụ: • ASMX web dịch vụ • các dịch vụ web WCF • Dịch vụ dữ liệu WCF • ASP.

  pdf9p yukogaru4 19-09-2010 61 19   Download

 • Ajax và JSON JSON là gì? JSON, JavaScript Object Notation, như Ajax, không phải là một ngôn ngữ lập trình, nhưng tập hợp con của JavaScript. Đây là một văn bản dựa trên

  pdf6p yukogaru7 24-10-2010 57 18   Download

 • Thêm một sự kiện Các addEventListener Phương. Mô hình sự kiện W3C thêm addEventListener () phương pháp, trong đó đăng ký một người biết lắng nghe sự kiện duy nhất trên một tài liệu, một cửa sổ, nút một DOM hoặc X (HTML), hoặc một XMLHttpRequest Ajax (xem Chương 18, "Giới thiệu về Ajax (với JSON ) ").

  pdf9p yukogaru7 24-10-2010 60 14   Download

 • While the REST design philosophy has captured the imagination of web and enterprise developers alike, using this approach to develop real web services is no picnic. This cookbook includes more than 100 recipes to help you take advantage of REST, HTTP, and the infrastructure of the Web. You'll learn ways to design RESTful web services for client and server applications that meet performance, scalability, reliability, and security goals, no matter what programming language and development framework you use....

  pdf314p stingdau_123 19-01-2013 61 14   Download

 • Want to perform programming tasks better, faster, simpler, and make them repeatable? Take a deep dive into Windows PowerShell and discover what this distributed automation platform can do. Whether you’re a .NET developer or IT pro, this concise guide will show you how PowerShell’s scripting language can help you be more productive on everyday tasks. Quickly learn how to create PowerShell scripts and embed them into your existing applications, write "little languages" to solve specific problems, and take charge of your code.

  pdf85p hoa_can 29-01-2013 29 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản