Junit

Xem 1-13 trên 13 kết quả Junit
 • What is Unit Testing Method of testing that verifies the individual units of the code is working properly (Wikipedia). Test the smallest unit in source code

  ppt16p thamit88 07-03-2010 358 93   Download

 • “This book starts out with a nice introduction discussing what unit testing is as well as why we should do it. I like the anecdotes peppered throughout the book illustrating the point of why one should bother. . . . I also really liked the analogies you use. It puts the code into a real-world context.” Sharee L. Johnson, Project Lead, Applications Development

  pdf163p stingdau_123 19-01-2013 60 13   Download

 • Brimming with over 100 "recipes" for getting down to business and actually doing XP, the Java Extreme Programming Cookbook doesn't try to "sell" you on XP; it succinctly documents the most important features of popular open source tools for XP in Java-- including Ant, Junit, HttpUnit, Cactus, Tomcat, XDoclet-- and then digs right in, providing recipes for implementing the tools in real-world environments.

  pdf273p tailieuvip13 24-07-2012 45 10   Download

 • Bài giảng Automated testing trình bày các nội dung: Đặt vấn đề, định nghĩa, các công cụ: JUnit, NUnit, QTP, Selenium, Watir, Clover, demo, reference, vòng đời tự động hóa, phân tích ứng dựng, lựa chọn công cụ, thiết kế, thực thi test script, các công cụ automated testing.

  pdf37p hondacodon2006 16-04-2014 175 73   Download

 • Đề tài báo cáo "Tìm hiểu các kỹ thuật kiểm thử phần mềm ứng dụng trong lập trình Java" trình bày về các nội dung: tổng quan về kiểm thử phần mềm, giới thiệu về JUnit, các kỹ thuật kiểm thử phần mềm. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf38p longnguyentran000 26-12-2016 64 24   Download

 • Nghiên cứu các công nghệ mã nguồn mở và xây dựng 2 module cho hệ thống DHIS 2.0 Danh sách các bảng Bảng 3-1 Các phương thức assertXXX() của lớp junit.framework.Assert..............55 Bảng 4-1 Phân công trách nhiệm triển khai DHIS 1.3.68 Bảng 4-2 Tiến độ triển khai DHIS 1.3 .69 Bảng 5-13 Bảng danh sách các nghiệp vụ chính trong chương trình RDM .

  pdf7p caott3 20-05-2011 54 8   Download

 • Nhập môn Công nghệ phần mềm - Chương 0: Giới thiệu môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về kiểm tra phần mềm, nắm vững các chiến lược kiểm tra phần mềm, sử dụng các kỹ thuật kiểm tra phần mềm (White-box testing, Black-box testing,..), sử dụng các công cụ kiểm tra phần mềm (QTP, NUnit, JUnit, …).

  ppt38p hondacodon2006 16-04-2014 43 7   Download

 • NDoc là một công cụ mà sẽ tạo ra các tập tin tài liệu mã cho mã VB 2005 (hoặc một biên soạn NET. Lắp ráp) trong một loạt các định dạng phổ biến (MSDN của chm, *. XML, HTML, Javadoc, và LaTeX). NUnit là NET tương đương. Java-trung tâm JUnit công cụ kiểm tra đơn vị.

  pdf109p kimku13 24-10-2011 21 4   Download

 • Chạy thử nghiệm điểm cho một trường hợp thử nghiệm cá nhân hoặc một gói có chứa các trường hợp thử nghiệm và chạy tất cả mọi thứ bắt đầu với các thử nghiệm. Khi chỉ vào một gói, nó tải tất cả các lớp bắt đầu với các thử nghiệm thực hiện

  pdf62p kimku16 16-10-2011 44 2   Download

 • Rethrowing trường hợp ngoại lệ thường, bạn đang viết mã thư viện ở mức độ thấp được gọi là từ các lớp tăng mã ứng dụng. Ví dụ, nếu bạn đang viết một JUnit tính năng một vài cách để chạy thử nghiệm. Khuôn khổ này bao gồm chạy thử nghiệm textbased và Swing.

  pdf188p kimku16 16-10-2011 56 2   Download

 • Kiến trúc phần bổ sung của Spring Roo Dưới dạng mẫu đơn giản nhất của mình, một phần bổ sung là một thành phần phần mềm bổ sung một khả năng cụ thể cho một ứng dụng phần mềm. Ví dụ, trong hầu hết các trình duyệt web, các phần bổ sung cung cấp sự hỗ trợ video. Một ví dụ khác là Eclipse (một IDE mã nguồn mở mà nhiều nhà phát triển Java™ sử dụng hoặc ít nhất đều biết). Hầu hết các khả năng đều do các phần bổ sung cung cấp, như hỗ trợ JUnit, hỗ...

  pdf28p bunmam_1 12-05-2013 31 2   Download

 • Nếu tham chiếu là thời gian, nó được gọi là thời gian địa phương. Nếu nó là sự gần gũi địa chỉ, sau đó nó được gọi là không gian địa phương. Các lớp Danh mục bắt đầu bằng hằng số tuyên bố cho SQL truy cập và cho các biến thành viên.

  pdf63p kimku16 16-10-2011 23 1   Download

 • nguyên thủy và các đối tượng. Các phiên bản của phương pháp này mà nổi kiểm tra và tăng gấp đôi bao gồm một tham số bổ sung cho một yếu tố lỗi. So sánh hai floatingpoint số về bình đẳng gần như không bao giờ mang lại kết quả tương tự. Tham số cuối cùng là đồng bằng, cho thấy khả năng chịu đựng tối đa cho sự bất bình đẳng.

  pdf68p kimku16 16-10-2011 37 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản