Jvm

Xem 1-20 trên 38 kết quả Jvm
 • Dennis Sosnoski, Nhà tư vấn, Sosnoski Software Solutions, Inc. Tóm tắt: Hãy xem xét những gì xảy ra ở hậu trường về việc thực hiện ứng dụng Java của bạn trong loạt bài viết mới về các khía cạnh động của lập trình Java. Chuyên gia Java doanh nghiệp Dennis Sosnoski đưa ra tin số dẻo về định dạng lớp nhị phân Java và những gì xảy ra với các lớp bên trong JVM.

  pdf13p hoathietmoclan 13-09-2011 116 50   Download

 • Dennis Sosnoski, Nhà tư vấn, Sosnoski Software Solutions, Inc. Tóm tắt: Apache Byte Code Engineering Library (BCEL-Thư viện kỹ thuật mã byte) cho phép bạn nghiên cứu bytecode của các lớp Java. Bạn có thể sử dụng nó để biến đổi các biểu diễn lớp hiện tại hoặc xây dựng các lớp mới, và vì BCEL làm việc ở mức các lệnh JVM riêng biệt, nó sẽ cho bạn sức mạnh tối đa trên mã của bạn. Mặc dù sức mạnh đó đi kèm với một chi phí về độ phức tạp. ...

  pdf24p hoathietmoclan 13-09-2011 34 10   Download

 • Clojure is a practical, general-purpose language that offers expressivity rivaling other dynamic languages like Ruby and Python, while seamlessly taking advantage of Java libraries, services, and all of the resources of the JVM ecosystem. This book helps you learn the fundamentals of Clojure with examples relating it to the languages you know already, in the domains and topics you work with every day. See how this JVM language can help eliminate unnecessary complexity from your programming practice and open up new options for solving the most challenging problems. ...

  pdf630p stingdau_123 19-01-2013 31 7   Download

 • Scala in Depth is a unique new book designed to help you integrate Scala effectively into your development process. By presenting the emerging best practices and designs from the Scala community, it guides you through dozens of powerful techniques example by example. About the Book Scala is a powerful JVM language that blends the functional and OO programming models. You'll have no trouble getting introductions to Scala in books or online, but it's hard to find great examples and insights from experienced practitioners. You'll find them in Scala in Depth....

  pdf306p phungnguyet_123 20-02-2013 29 6   Download

 • If you've seen how dozens of lines of Java or Ruby can dissolve into just a few lines of Clojure, you'll know why the authors of this book call it a "joyful language." Clojure is a dialect of Lisp that runs on the JVM. It combines the nice features of a scripting language with the powerful features of a production environment—features like persistent data structures and clean multithreading that you'll need for industrial-strength application development.

  pdf354p caucaphung 02-02-2013 28 4   Download

 • C++ install and configure opencv project in ubuntu is presented with content: Install JVM openjdk-8-jdk, install OpenCV, configure project for OpenCV, example. Invite you to consult the document details.

  doc19p nguyenvanca2110 04-11-2016 111 3   Download

 • Speed. Aside from caffeine, nothing quickens the pulse of a programmer as much as the blazingly fast execution of a piece of code. How can we fulfill the need for computational speed? Moore’s law takes us some of the way, but multicore is the real future. To take full advantage of multicore, we need to program with concurrency in mind. In a concurrent program, two or more actions take place simultaneously. A concurrent program may download multiple files while performing computations and updating the database. We often write concurrent programs using threads in Java.

  pdf282p hotmoingay3 09-01-2013 31 2   Download

 • Bài giảng "Lập trình mạng - Chapter 2: Giới thiệu Java" trình bày các nội dung: Giới thiệu về Java, đặc điểm của Java, kiến trúc của Java, JVM và cấu trúc của JVM, các ấn bản, công cụ phát triển, cài đặt và thiết lập công cụ, giới thiệu các ứng dụng, example program. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf35p nhasinhaoanh_06 16-09-2015 13 2   Download

 • Hi u nh ng đ c đi m và l i ích ể ữ ặ ể ợ của Java. Hiểu cơ chế thực thi của Java. Hiểu cơ chế biên dịch và chạy 1 chương trình Java. Hiểu cấu trúc cơ bản của một chương trình Java. Lịch sử của Java (đọc tài liệu) Những đặc điểm cơ bản của Java (đọc tài liệu). Máy ảo Java- JVM (đọc tài liệu). Môi trường lập trình Java (đọc tài liệu) Chương trình Java đầu tiên.

  ppt14p quan_pc 25-05-2012 681 273   Download

 • Phân tán đối tượng trong Java bằng RMI 1. Tổng quan RMI là một cơ chế cho phép một đối tượng đang chạy trên một máy ảo Java này ( Java Virtual Machine) gọi các phương thức của một đối tượng đang tồn tại trên một máy ảo Java khác (JVM). Thực chất RMI là một cơ chế gọi phương thức từ xa đã được thực hiện và tích hợp trong ngôn ngữ Java.

  pdf12p vitconmengu 13-08-2011 251 147   Download

 • Java có thể dịch và thực hiện trong mọi môi trường điều hành, miễn là ở đó có chương trình thông dịch (Máy ảo Java-JVM). Mạng máy tính là một tập hợp các máy tính nối với nhau bởi đường truyền theo một cấu trúc nào đó và thông qua các máy tính trao đổi thông tin qua lại cho nhau.

  pdf22p dinhlan05011 16-05-2011 368 119   Download

 • Java làm việc như thế nào? Chương trình nguồn (source code) được viết bằng ngôn ngữ Java Các chương trình được biên dịch thành các file dạng lớp (*. class) Các file .class được nạp vào bộ nhớ và thực thi bởi máy ảo Java (JVM) Chương trình Java không biên dịch mã nguồn thành ngôn ngữ máy đích mà biên dịch thành file dạng “bytecode” – file *.

  ppt44p ptitd04_vt 28-05-2012 216 77   Download

 • Ban đầu Sun nghĩ ra một cỗ máy, đặt tên là JVM. Cỗ máy này vẫn được Sun sản xuất, cho tới nay đã được 4.5 tỉ đơn vị.[1] Nói Java compiler không compile ra machine code là không đúng. Thực chất file code Java sau khi đưa vào compiler sẽ được compile ra thành machine code dành cho cái máy này. Trên các platform thực, JRE sẽ emulate JVM để recompile toàn bộ bytecode thành native code của platform đó.

  pdf31p zues09 07-07-2011 82 40   Download

 • 1. Các quy t c đúng v đ t tên bi n trong ắ ề ặ ế g java A. Tên biến không bắt đầu bằng ký tự số B. Tên biến dài tối đa 50 ký tự C. Tên biến không trùng với từ khóa D. Tên biến có thể chứa các ký tự số E. Tùy thuộc vào cài đặt cụ thể của máy ảo java (JVM) 2. Câu lệnh nào sau đây viết đúng khi khai báo một mảng myVar gồm tập các số nguyên? A. int myVar[ ]; B. myVar[] int; C. int[ ] myVar; D. int myVar{}; E. myVar int[]; F. int [myVar];...

  doc5p vudung75 19-04-2011 157 38   Download

 • A java application can run inside a JVM and can only invoke the methods of the classes available inside this JVM • Distributed computing or processing resolves around clientserver technology where several client programs communicate with one or more server applications.An RMI application has to expose methods, which remote clients can invoke. • These methods which are meant to be remote, should be defined in an interface which extends the java.rmi.Remote interface

  ppt19p blackfalconbm 07-11-2012 59 37   Download

 • Nói Java compiler không compile ra machine code là không đúng. Thực chất file code Java sau khi đưa vào compiler sẽ được compile ra thành machine code dành cho cái máy này. Trên các platform thực, JRE sẽ emulate JVM để recompile toàn bộ bytecode thành native code của platform đó. Để cho các chương trình Java chạy trên nhiều platform khác nhau

  pdf6p zues10 11-07-2011 60 22   Download

 • Là phần mềm dựa trên cơ sở máy tính ảo. Có thể xem như 1 hệ điều hành thu nhỏ. Cung cấp môi trường thực thi cho chương trình java (độc lập nền) Hình thành 1 lớp trừu tượng: Phần cứng máy tính bên dưới. Hệ điều hành. Mã đã biên dịch. Chương trình java chỉ chạy khi có JVM. JVM đọc và thực thi từng câu lệnh java. …

  ppt54p trongkhoi192 17-05-2013 55 21   Download

 • Nếu bạn đã làm quen với Java thì không thể không biết đến máy ảo Java (JVM) nổi tiếng. Nhưng .Net Framework không phải là một máy ảo, bởi thực tế bộ khung này không cài đặt các kỹ thuật máy ảo. Ứng dụng viết bằng java sẽ chạy trên JVM. Ứng dụng trên nền .NET thực sự được biên dich và chạy ở mức mã máy, tương tự những ứng dụng quen thuộc viết bằng C, hay VB

  pdf207p tengteng15 27-12-2011 55 17   Download

 • Dennis Sosnoski, Nhà tư vấn, Sosnoski Software Solutions, Inc. Tóm tắt: Sự phản chiếu cho phép truy cập mã của bạn tới thông tin bên trong đối với các lớp được nạp vào JVM và cho phép bạn viết mã để làm việc với các lớp được lựa chọn trong quá trình thực hiện, không phải trong mã nguồn. Điều này tạo cho sự phản chiếu một công cụ quan trọng để xây dựng các ứng dụng linh hoạt. Nhưng xem ra -- nếu được sử dụng không thích hợp, sự phản chiếu có thể tốn kém. ...

  pdf20p hoathietmoclan 13-09-2011 43 12   Download

 • The Developer exam is challenging. There are a lot of complex design issues to consider, and a host of advanced Java technologies to understand and implement correctly. The exam assessors work under very strict guidelines. You can create the most brilliant application ever to grace a JVM, but if you don’t cross your t’s and dot your i’s the assessors have no choice but to deduct crucial (and sometimes substantial) points from your project.

  pdf14p dmptit 04-11-2010 77 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản