Kế hoạch địa chất năm 2000

Xem 1-9 trên 9 kết quả Kế hoạch địa chất năm 2000
 • Quyết định số 75/2000/QĐ-BCN về việc giao điều chỉnh kế hoạch địa chất năm 2000 cho Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

  pdf17p truongvu 10-10-2009 63 3   Download

 • Quyết định số 06/2000/QĐ-BCN về việc giao kế hoạch địa chất năm 2000 cho Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

  pdf10p lawbmhc9 24-11-2009 52 3   Download

 • Quyết định số 12/2000/QĐ-BCN về việc giao kế hoạch địa chất năm 2000 do Bộ Công nghiệp ban hành

  pdf8p lawbmhc8 24-11-2009 61 2   Download

 • Quyết định số 66/2000/QĐ-BCN về việc giao điều chỉnh kế hoạch địa chất năm 2000 do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

  pdf3p lawbmhc9 24-11-2009 43 2   Download

 • Quyết định số 75/2000/QĐ-BCN về việc giao điều chỉnh kế hoạch địa chất năm 2000 cho Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

  pdf16p lawbmhc10 24-11-2009 40 2   Download

 • Nhằm thực hiện nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội và chỉ thị số 14/2001/CTTTg của Thủ tướng chính phủ về việc đổi mới nội dung chương trình, sách giáo khoa, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng phổ thông, Bộ Giáo dục & Đào tạo tiếp tục triển khai kế hoạch dạy thí điểm và chương trình phân ban THPT lớp 12, để khẳng định tính khoa học, tính sư phạm và tính thực tiễn của bộ chương trình và SGK mới biên soạn....

  doc22p thptbmt 25-10-2011 148 26   Download

 • Chỉ thị số 26/2000/CT-TTg về nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 -2005 của các Bộ, ngành, địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawdt9 02-12-2009 49 1   Download

 • Các ứng dụng của mô hình địa hình kỹ thuật số DTMs đã tìm thấy ứng dụng rộng rãi kể từ khi nguồn gốc của họ vào cuối những năm 1950, trong các ngành khác nhau như lập bản đồ, viễn thám, xây dựng dân dụng, kỹ thuật khai thác mỏ, địa chất, địa mạo, kỹ thuật quân sự, quy hoạch đất đai, và truyền thông (Catlow 1986; Petrie và Kennie 1990; Li và Zhu 2000; Maune et al 2001). Trong chương này, mô tả ngắn gọn về các ứng dụng khác nhau sẽ được cung cấp. ...

  pdf11p chimungdauhoi 18-12-2011 17 3   Download

 • Nước ta là nước nông nghiệp, nông dân chiếm trên 70% dân số cả nước. Do vậy,nông nghiệp chiếm một vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân.

  doc40p macngocnhu866 14-11-2011 404 121   Download

Đồng bộ tài khoản