Kế hoạch hành động của ngành công thương

Xem 1-20 trên 23 kết quả Kế hoạch hành động của ngành công thương
 • Quyết định 1155/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009

  pdf8p lythong 18-08-2009 45 6   Download

 • CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 (Ban hành kèm theo Quyết định số 0500/QĐ-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2011)

  pdf18p meoconanca 28-02-2011 83 6   Download

 • Quyết định Số 2299/QĐ-BGDĐT ban hành Kế hoạch hành động của Ngành giáo dục triển khai thực hiện chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 07 tháng 4 năm 2014 về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

  pdf1p pechi1412 23-11-2015 17 0   Download

 • Quyết định số 1155/QĐ-BCT về việc ban hành kế hoạch hành động của ngành công thương thực hiện nghị quyết của chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 do Bộ Công thương ban hành

  pdf8p lawttnh10 12-11-2009 42 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

  pdf20p meoconanca 28-02-2011 53 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

  pdf2p meoconanca 28-02-2011 46 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 07 THÁNG 01 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

  pdf18p duongphuongtim 23-04-2013 53 5   Download

 • Quyết định số 4269/QĐ-BCĐDADNCT về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện đề án xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương.

  doc23p trangan_123 03-03-2018 1 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

  pdf23p dhoomagain 23-02-2012 33 2   Download

 • Quyết định số: 389/QĐ-BCT quyết định về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

  pdf15p connhangheo91 28-06-2014 33 0   Download

 • Các cuộc cách mạng thông tin là rất phổ biến kế hoạch hành động thường đòi hỏi phải tăng cường thiết bị điện tử và các hệ thống. Chi phí trang bị các tổ chức với mong muốn của công nghệ có thể khá cao và để khá nhanh chóng lỗi thời.

  pdf49p kennguyen4 04-11-2011 35 3   Download

 • Giải thể Hợp Tác xã tự nguyện Thông tin Lĩnh vực thống kê: Kế hoạch và Đầu tư Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Cấp huyện; Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính-Kế hoạch; Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND các xã, phường và các ngành liên quan.

  pdf4p chauhoakieng 23-03-2011 55 2   Download

 • Quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế vận hành theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi hoạt động của các doanh nghiệp trong tất cả các ngành kinh tế quốc dân phải có những bước chuyển đổi mạnh mẽ. Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đang bước vào xu thế toàn cầu hoá và cạnh tranh gay gắt. Nhiều doanh nghiệp nước ta còn nhiều...

  pdf95p vaio1111 03-09-2012 82 34   Download

 • Luận án đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị nhằm phát triển hoạt động M&A trong lĩnh vực TCNH theo các hướng: Nhà nước cần xây dựng được một hệ thống văn bản pháp lý chuyên biệt cho M&A thay vì quy định M&A chung chung trong nhiều văn bản pháp lý; Nhà nước cần nghiên cứu nới biên độ và tỷ lệ sở hữu vốn cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài theo lộ trình mở cửa thị trường tài chính tới năm 2020 là cơ sở cho sự gia tăng các thương vụ M&A; Nhà nư...

  pdf209p change05 14-06-2016 33 18   Download

 • Mùa hè 1972, Quang cùng đơn vị lên Pleiku yểm trợ chiến trường Tây Nguyên theo kế hoạch hành quân của quân đoàn. Ban chỉ huy đóng ngay bên cạnh bộ tư lệnh, ngoài giờ làm việc cũng như những lúc không bận công tác khẩn cấp, Quang gần như có mặt thường xuyên ngoài phố, từ các nhà hàng phòng trà đến quán café, bia rượu.

  pdf48p nhokheo3 16-04-2013 26 9   Download

 • Luận án đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị nhằm phát triển hoạt động M&A trong lĩnh vực TCNH theo các hướng: Nhà nước cần xây dựng được một hệ thống văn bản pháp lý chuyên biệt cho M&A thay vì quy định M&A chung chung trong nhiều văn bản pháp lý; Nhà nước cần nghiên cứu nới biên độ và tỷ lệ sở hữu vốn cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài theo lộ trình mở cửa thị trường tài chính tới năm 2020 là cơ sở cho sự gia tăng các thương vụ M&a...

  pdf12p change05 14-06-2016 23 5   Download

 • Giai đoạn thứ tư của quá trình thực hiện liên quan đến việc hành động và thực sự làm các công việc được xác định trong kế hoạch thực hiện. Làm việc bình thường, kế hoạch liên quan đến việc lựa chọn nhà cung cấp và đàm phán các thỏa thuận hợp đồng, chẳng hạn như thoả thuận ràng buộc pháp lý giữa các nhà cung cấp và tổng công ty.

  pdf64p kennguyen4 03-11-2011 20 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THỜI KỲ 2011-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG TH

  pdf9p caythongxinh 20-12-2012 31 2   Download

 • Bắt đầu từ Đại hội Đảng năm 1986, Việt Nam đã tiến hành quá trình đổi mới nền kinh tế, xoá bỏ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp, chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước. Công cuộc đổi mới nền kinh tế đã tạo ra nhiều thành phần kinh tế mới, trong đó có các DNNQD.

  doc74p dinhthao00 14-06-2011 40 12   Download

 • Qua huy động vốn tư nhân và tận dụng nhân lực chuyên nghiệp, Masan Consumer (MSC) đã không ngừng củng cố tiềm lực của mình. Tiềm lực vững mạnh Ngày 22/4, CTCP Hàng tiêu dùng Ma San (Masan Consumer - MSC) đã tiến hành ĐHCĐ thường niên năm 2013. Masan Consumer, do Tập đoàn Ma San (Masan Group - .MSN) nắm 77,7% cổ phần, là một trong những công ty tiêu dùng nhanh lớn nhất và tăng trưởng nhanh nhất tại Việt Nam.

  pdf4p beach123123 16-06-2013 42 12   Download

Đồng bộ tài khoản