Kế toán công nợ

Xem 1-20 trên 1925 kết quả Kế toán công nợ
 • "Luận văn: Công tác kế toán công nợ phải thu và phải trả tại công ty TNHH 1 thành viên Hợp Quốc" có kết cấu gồm 2 chương. Chương 1 giới thiệu khái quát chung về công ty TNHH 1 thành viên Hợp Quốc. Chương 2 trình bày thực trạng công tác kế toán công nợ phải thu và phải trả tại công ty. Cùng tham khảo nhé.

  doc50p livelovelivelove 27-05-2011 2965 1233   Download

 • "Báo cáo thực tập: Kế toán công nợ tại công ty cổ phần xây dựng Sơn Trang" có nội dung như sau: Tổng quan về công ty cổ phần xây dựng Sơn Trang, thực trạng công tác "kế toán công nợ" ở Công ty Cổ Phần xây dựng Sơn Trang, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác "Kế toán công nợ" ở Công ty Cổ Phần xây dựng Sơn Trang.

  doc91p anhthangkaka 06-04-2012 3048 984   Download

 • Cùng tham khảo tài liệu "Mô tả công việc kế toán công nợ", tài liệu này sẽ giới thiệu đến bạn những công việc của 1 nhân viên kế toán công nợ. Hy vọng giúp bạn hiểu hơn về công việc này.

  doc4p leminh250289 01-12-2010 1678 730   Download

 • Tài liệu "Mô tả công việc nhân viên kế toán công nợ" sẽ giới thiệu đến bạn trách nhiệm, quyền hạn, mối liên hệ công tác, tiêu chuẩn yêu cầu của 1 nhân viên kế toán công nợ.

  pdf3p phuongthanh1 26-10-2009 1902 377   Download

 • Đề tài hệ thống hóa những vấn đề lý luận về kế toán công nợ trong doanh nghiệp; tìm hiểu thực trạng kế toán công nợ tại Công ty CP Sợi Phú Bài; trên cơ sở đó, so sánh, đối chiếu, đánh giá thực trạng có những ưu, nhược điểm về phần hành kế toán công nợ tại Công ty. Cuối cùng đưa ra một số ý kiến, giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán công nợ tại Công ty CP Sợi Phú Bài.

  pdf96p thangnamvoiva30 02-11-2016 108 61   Download

 • Đề tài đã tìm hiểu phương pháp hạch toán kế toán công nợ tại Công ty, hiểu rõ về chứng từ sử dụng và cách thức luân chuyển chứng từ liên quan mà đặc biệt tập trung vào các khoản phải thu khách hàng, khoản phải trả nhà cung cấp; đề tài đánh giá được những ưu, khuyết điểm về vấn đề nghiên cứu tại Công ty.

  pdf113p thangnamvoiva26 21-10-2016 74 44   Download

 • Đề tài hệ thống hóa một số lý luận, lý thuyết liên quan đến kế toán công nợ trong doanh nghiệp; tìm hiểu, đánh giá về thực trạng công tác kế toán công nợ tại Công ty Cổ phần Xây dựng – Giao thông TT Huế; đưa ra một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán công nợ tại công ty.

  pdf137p thangnamvoiva26 21-10-2016 43 29   Download

 • Đề tài có cấu trúc gồm 3 chương trình này các nội dung: Cơ sở lý luận chung về kế toán công nợ tại các doanh nghiệp thương mại dịch vụ; thực trạng công tác kế toán công nợ tại Công ty TNHH TM DV Hồng Lợi; một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán công nợ, quản lí công nợ tại Công ty TNHH TM DV Hồng Lợi.

  pdf101p bautroibinhyen1 02-11-2016 39 23   Download

 • Đề tài tổng hợp và hệ thống hóa những vấn đề lý luận, nhận diện những điểm khác nhau giữa lý luận và thực tế về kế toán công nợ trong một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ; thu thập, đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán công nợ tại CN Công hu thập, đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán công nợ tại CN Công; đưa ra một số nhận xét, đánh giá về ưu - nhược điểm trong kế toán công nợ tại công ty, đưa ra các biện pháp nhằm hoàn thiện cô...

  pdf89p thangnamvoiva26 21-10-2016 33 16   Download

 • Đề tài tìm hiểu cơ sở lý luận về công tác kế toán công nợ tại doanh nghiệp; phân tích công tác kế toán công nợ và khả năng thanh toán tại Trung tâm ô tô – Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nghệ An; đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán công nợ và nâng cao khả năng thanh toán tại Trung tâm ô tô – Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nghệ An.

  pdf82p thangnamvoiva26 21-10-2016 19 11   Download

 • Đề tài khái quát hệ thống cơ sở lý luận về kế toán phải thu khách hàng, phải trả nhà cung cấp và khả năng thanh toán trong doanh nghiệp; đánh giá tình hình tổ chức công tác kế toán các khoản phải thu - phải trả tại công ty, phân tích khả năng thanh toán của công ty trong giai đoạn nghiên cứu; đề xuất các giải pháp cải thiện công tác kế toán công nợ và khả năng thanh toán.

  pdf104p bautroibinhyen2 02-11-2016 38 8   Download

 • Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến kế toán công nợ và phân tích tình hình, khả năng thanh toán; tìm hiểu thực trạng kế toán công nợ và tình hình, khả năng thanh toán tại Công ty CP Sinh Quyền Asia; trên cơ sở đó, so sánh, đối chiếu, đánh giá thực trạng có những ưu, nhược điểm về phần hành kế toán công nợ và tình hình, khả năng thanh toán tại Công ty.

  pdf87p thangnamvoiva26 21-10-2016 23 7   Download

 • Đề tài tìm hiểu cơ sở lý luận cơ bản về công tác kế toán công nợ tại doanh nghiệp; tìm hiểu tổng quan về Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam và phân tích thực trạng công tác kế toán công nợ tại Công ty này; so sánh giữa cơ sở lý luận và thực tế công tác kế toán công nợ để đưa ra các đánh giá chung và chi tiết; đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán này tại Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam.

  pdf113p thangnamvoiva26 21-10-2016 25 5   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Kế toán doanh nghiệp với Access" bắt đầu từ chương 4 đến chương 6 với các nội dung chính như sau: Phân hệ kế toán tồn kho, phân hệ kế toán bán hàng, phân hệ kế toán công nợ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf174p kiepnaybinhyen_02 05-12-2015 54 13   Download

 • Khái quát hệ thống lý luận về kế toán phải thu khách hàng, phải trả nhà cung cấp và khả năng thanh toán trong doanh nghiệp; hiểu rõ về chứng từ sử dụng và cách thức luân chuyển chứng từ mà đặc biệt tập trung vào khoản phải thu khách hàng và khoản phải trả nhà cung cấp, đồng thời tìm hiểu phương pháp hạch toán kế toán phải thu khách hàng, phải trả nhà cung cấp tại Công ty,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf68p thangnamvoiva26 21-10-2016 16 10   Download

 • CHƯƠNG 4 KẾ TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN Mục tiêu của chương Học xong chương này sinh viên phải nắm được các kiến thức cơ bản về công ty cổ phần, bao gồm: - Đặc điểm kinh tế pháp lý của công ty cổ phần và những ảnh hưởng của nó đến tổ chức công tác kế toán. - Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế cơ bản trong công ty cổ phẩn, gồm: + Nghiệp vụ góp vốn thành lập công ty, + Các nghiệp vụ về biến động vốn điều lệ trong công ty cổ phần +...

  pdf35p meoheo5 13-05-2011 1117 326   Download

 • Kế toán Công ty cổ phần, Công Ty cổ phần Công Trình Đô Thị Cam Ranh là DoanhNghiệp được thành lập dưới hình thức chuyển từ Doanh nghiệp nhà nước thành Công Ty cổ phần. Công Ty được tổ chức và hoạt động theo.Theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam, Công ty cổ phần là doanh nghiệp mà trong đó thành viên mua cổ phần được hưởng lợi nhuận và chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp trong phạm vi.......

  pdf35p minhanh 14-03-2009 1577 313   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bản mô tả công việc kế toán công nợ', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc4p mrcheng 22-06-2011 340 118   Download

 • Cuốn sách "Kế toán công ty chứng khoán" được biên soạn và đưa vào giảng dạy nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chứng khoán và kế toán công ty chứng khoán hiện nay.

  pdf465p 951847623 09-04-2012 183 109   Download

 • Chương 4. KẾ TOÁN THANH TOÁN Mục tiêu chung: Giúp cho người học nhận thức đối tượng kế toán là các khoản phải thu ở khách hàng, phải trả cho khách hàng, các khoản vay, nợ, tạm ứng qua kho bạc, các khoản ứng trước, trả trước, các khoản nhận trước trong các đơn vị hành chính sự nghiệp.

  pdf42p tinhphuong60 15-06-2010 1085 745   Download

Đồng bộ tài khoản