Kế toán việt nam (đợt 5)

Xem 1-15 trên 15 kết quả Kế toán việt nam (đợt 5)
 • Quyết định 100/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố bốn chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 5)

  doc61p sontinh 18-08-2009 136 34   Download

 • Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003; - Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Bộ Tài chính; Để đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, tài chính, nâng cao chất lượng thông tin kế toán cung cấp trong nền kinh tế quốc dân và để kiểm tra, kiểm soát chất lượng công tác kế toán; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toá...

  doc61p vietduongac 21-10-2012 55 9   Download

 • Quyết định Về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 5)

  doc62p ngonhuoctran 01-07-2010 115 29   Download

 • Thông tư số: 21/2006/TT-BTC về việc hướng dẫn kế toán thực hiện bốn (04) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; căn cứ Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 5);...

  pdf33p anh0510 24-03-2016 20 0   Download

 • Là file word, có đầy đủ 26 chuẩn mực kế toán do Bộ Tài Chính ban hành trong 5 đợt, thích hợp với các bạn làm kế toán, kiểm toán, hoặc những ai quan tâm đến kế toán. File được thiết kế theo link nội bộ, rất thuận tiện cho việc nghiên cứu.

  doc246p haivan 16-03-2009 2286 873   Download

 • Quyết định số 100/2005/QĐ- BTC của Bộ tài chính về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam ( đợt 5).

  pdf55p phuongthanh1 26-10-2009 183 18   Download

 • Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 5) do Bộ Tài chính ban hành

  pdf54p lawktkt1 25-10-2009 79 15   Download

 • QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 5)

  doc35p danhthong 22-10-2009 115 14   Download

 • Tài liệu tham khảo Quyết định 100/2005/QĐ-BTC về việc ban hành và công bốn chuẩn mực kế toán Việt Nam đợt 5

  doc65p trangdinhtho 02-11-2010 92 13   Download

 • Quyết định của bộ trưởng bộ tài chính về việc ban hành và công bố sáu chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 5)

  doc65p trieulinh88 14-04-2010 90 8   Download

 • Quyết định 195/2003/QĐ-BTC về việc ban hành và công bố sáu chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 5) do Bộ Tài chính ban hành

  pdf63p lawktkt3 25-10-2009 64 7   Download

 • nguyên nhân nào khác thì không bắt buộc phải đặt van an toàn trên bình khi ở nguồn cung cấp áp lực đã có van an toàn rồi. 8.3.4. Kết cấu của van an toàn kiểu lò xo phải đảm bảo : a. Tránh xiết quá căng lò xo . b. Bảo vệ lò xo khỏi bị đốt nóng và chịu tác dụng trực tiếp của môi chất. c. Kiểm tra được tình trạng kĩ thuật của van. Nếu do tính chất của môi chất (độc, nổ) hoặc do yêu cầu của qui trình công nghệ, van được phép kết...

  pdf5p caott2 18-05-2011 109 30   Download

 • Căn cứ nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của chính phủ quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ

  doc39p nguyenhdu 14-09-2009 203 20   Download

 • Quyết định của bộ trưởng bộ tài chính về việc ban hành và công bố 5 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 4)

  doc39p trieulinh88 14-04-2010 64 9   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7592:2006 áp dụng cho các bóng đèn nung sáng có sợi đốt bằng vonfram dùng trong chiếu sáng thông dụng (GLS) phù hợp với các yêu cầu về an toàn qui định trong IEC 60432-1 và có: công suất danh định từ 25 W đến và bằng 200 W; điện áp danh định từ 100 V đến 250 V, kể cả dải điện áp ghi nhãn không vượt quá ± 2,5 % điện áp trung bình; bóng thủy tinh dạng A hoặc PS;...

  doc71p thangnamvoiva16 26-08-2016 13 1   Download

Đồng bộ tài khoản