intTypePromotion=1
ADSENSE

Kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN

Xem 1-7 trên 7 kết quả Kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN
 • Biểu mẫu " Báo cáo kết quả thực hiện đề tài, nhiệm vụ KHCN "

  doc2p duysuong1204 22-12-2009 411 47   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHCN THUỘC “CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020” BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf5p depart 01-03-2012 47 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH MẪU BÁO CÁO TỔNG KẾT VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI THUỘC DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP VỐN VAY ADB BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi Điều...

  pdf12p vienthieu 31-12-2010 111 11   Download

 • Quyết định 2954/QĐ-BNN-KHCN năm 2013 công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc "Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực thủy sản đến năm 2020" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

  doc5p ngaymoibinhye 12-07-2014 30 1   Download

 • Mẫu B3-TMTQ-DAKHCN 11/2013/TT-BKHCN PHỤ LỤC1 TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ THUỘC DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Tên Dự án KH&CN: TT 1 I. Tên nhiệm vụ KHCN 2 Các đề tài Sản phẩm và các Thời gian thực Tổ chức, Cá hiện Mục tiêu chủ yếu Nội dung chủ yếu chỉ tiêu KT –KT chủ nhân chủ trì yếu Bắt đầu Kết thúc 3 4 5 6 7 8 Hiệu quả

  pdf1p banhnamdua 15-07-2013 58 2   Download

 • Sản xuất bê tông chống ăn mòn là một trong những nội dung cơ bản của Dự án "chống ăn mòn và bảo vệ các công trình bê tông cốt thép vùng biển" Thực hiện nhiệm vụ này từ 5/2002-12/2002 Viện KHCN Xây dựng đã tiến hành sản xuất và ứng dụng tại công trình Cầu tầu 20.000T Cảnh Nha Trang 1188m3 bê tông chống ăn mòn. Bê tông chống ăn mòn được chế tạo trên cơ sở bổ sung thêm vào thành phần betong thường một số loại phụ gia có năng lực chống ăn mòn cao. Triển khai ứng dụng be tông có năng lực chống ăn mòn cao.

  pdf8p uocvong01 24-09-2015 69 7   Download

 • Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của các nhiệm Vụ KHCN đã thực hiện trong thời gian gần đây ở cả trong và ngoài đơn vị, nhỏm tác giả đã tham khảo để biên soạn tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật trồng một số loại tre trúc song mây. Tài liệu gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 2 được chia sẻ dưới đây.

  pdf76p larachdumlanat124 28-11-2020 12 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN
p_strCode=ketquathuchiennhiemvukhcn

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2