intTypePromotion=1
ADSENSE

Khái niệm nghèo đói

Xem 1-0 trên 0 kết quả Khái niệm nghèo đói
 • Đề án được tiến hành nhằm xây dựng các mô hình ủng hộ những người đói nghèo trong xã hội tư bản và thúc đẩy sự phát triển của người bản địa. Đây chính là một nỗ lực nhằm áp dụng những khái niệm như phát triển dân tộc, và phát triển với nét văn hóa đặc trưng, với xã hội, với con người, và khái niệm phát triển xuất phát từ cộng đồng hướng tới sự cách ly với bên ngoài của những người bản địa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p atarumoroboshi 09-05-2022 16 2   Download

 • Mục đích của luận văn là nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn về chất lượng TGPL, bao gồm khái niệm, mục tiêu, đặc điểm, các tiêu chí đánh giá chất lượng TGPL và thực trạng công tác TGPL trong thời gian qua; trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác đánh giá chất lượng TGPL từ đó nâng cao chất lượng TGPL, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng yếu thế khác trong xã hội.

  pdf90p badbuddy03 22-02-2022 11 0   Download

 • Mục đích của luận văn là nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn về mô hình hoạt động Trung tâm trợ giúp pháp lý, bao gồm khái niệm, mục tiêu, đặc điểm, thực trạng hoạt động của Trung tâm TGPL nhà nước trong phạm vi Thành phố Hải Phòng trong thời gian qua; trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của các Trung tâm TGPL, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu sô và các đối tượng yếu thế khác trong xã hội.

  pdf127p badbuddy03 22-02-2022 2 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là nhằm khơi gợi ở trẻ những hình ảnh, những thông điệp của những tác phẩm văn học cổ tích. Qua đó tạo cho trẻ: Biết cách giải quyết vấn đề, thậm chí cả cách vượt lên những khó khăn, luôn hướng tới cái thiện, gạt bỏ những cái ác, giúp trẻ khám phá và trải nghiệm. Qua việc dạy trẻ kể sáng tạo truyện cổ tích nhằm giúp trẻ cảm nhận và ứng xử: Ai là người tốt? Ai là người xấu? Biết trân trọng và yêu quý mọi người, đặc biệt là những người nghèo khổ, hèn yếu nhưng thật thà, nhân hậu và luôn vươn lên trong cuộc sống...

  doc31p bobietbo 14-10-2021 16 3   Download

 • Nội dung chính của đề tài là làm rõ khái niệm cơ bản về tài chính vi mô và rủi ro tín dụng trong hoạt động của tổ chức tài chính vi mô. Tìm hiểu rủi ro tín dụng và các nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng trong hoạt động của Quỹ Trợ vốn cho người nghèo tự tạo việc làm Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đưa ra các giải pháp hạn chế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf78p yeyiqian 21-07-2021 8 0   Download

 • Cuốn "Trao quyền trong thực tế từ phân tích đến thực hiện" trình bày về việc hiểu và áp dụng khái niệm trao quyền, các vấn đề phương pháp luận về đo lường mức độ trao quyền, sử dụng khuôn khổ trao quyền, áp dụng khuôn khổ trao quyền vào hoạt động, đo lường và đánh giá trao quyền... Xóa đói giảm nghèo là trung tâm của vấn đề trao quyền, đặc biệt là thông qua cơ sở hạ tầng được cải thiện trong xã hội, nhưng quan trọng hơn bằng cách thiết kế các chính sách và phương pháp tiếp cận can thiệp có thể cung cấp các cải tiến cho cuộc sống cá nhân.

  pdf458p vichaelisa2711 17-05-2021 25 3   Download

 • Trên cơ sở dữ liệu khảo cứu và khảo sát từ thực tiễn vùng miền núi phía Tây Nghệ An, bài viết này cung cấp thêm một cái nhìn khác về mối quan hệ giữa bản sắc và nghèo đói. Trong mọi quá trình phát triển, văn hóa và kinh tế luôn là mối quan hệ cốt lõi, vừa là động lực, vừa là mục tiêu và cũng là quá trình. Trọng tâm của bài viết tập trung vào việc phân tích khái niệm bản sắc trên phương diện khoa học phát triển, và khái niệm nghèo đói trên phương diện cấu trúc xã hội để đi tìm mối quan hệ giữa cặp song đề quan trọng nhất của bài viết này.

  pdf7p quenchua9 19-11-2020 37 1   Download

 • Học phần Phát triển cộng đồng trang bị cho sinh viên: Biết được đối tượng, chức năng và nhiệm vụ của môn học; nêu được những kiến thức cơ bản về cộng đồng: Khái niệm, đặc trưng, cơ cấu cộng đồng, nguyên lý phát triển cộng đồng, quan điểm trong phát triển cộng đồng; nêu được khái niệm và đặc trưng của một số cộng đồng ở nông thôn và công tác xã hội trong các cộng đồng;... Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

  pdf6p koxih_kothogmih8 01-10-2020 34 4   Download

 • Bài viết trình bày khái niệm sinh kế bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu; lựa chọn các tiêu chí sinh kế bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu; xếp hạng sinh kế bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.

  pdf10p caygaocaolon6 24-07-2020 118 1   Download

 • Bài giảng “Mô hình giảm nghèo” tại một số cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp tại Hà Giang, Nghệ An và Đăk Nông) trình bày bối cảnh, khái niệm, mục tiêu, phương pháp, khung phân tích, đặc trưng của mô hình giảm nghèo; các yếu tố quan trọng có ý nghĩa tích cực đối với mô hình giảm nghèo; một số khuyến nghị.

  pdf26p trinhthamhodang6 08-07-2020 46 3   Download

 • Nghiên cứu này gồm có bốn nội dung chính: Phần thứ nhất trình bày khái niệm liên quan đến phân cấp, phần thứ hai mô tả về cơ chế phân cấp quản lý hiện tại ở Việt Nam. Phần ba là những phân tích liên quan đến phân cấp trong quản lý, thực hiện Chương trình XĐGN và phần cuối cùng là một trường hợp nghiên cứu điểm tại tỉnh Hòa Bình.

  pdf21p tomhiddleston 25-05-2020 35 0   Download

 • Luận án Tiến sĩ Xã hội học: Vai trò của các tổ chức chính trị xã hội cấp cơ sở trong việc đảm bảo an sinh xã hội cho cư dân nông thôn: Nghiên cứu trường hợp tại 2 xã với nhiệm vụ nghiên cứu nhằm xác lập khung khái niệm, lý thuyết và phương pháp nghiên cứu; tìm hiểu vị trí, vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay; phân tích vai trò của các tổ chức chính trị xã hội cấp cơ sở trong hỗ trợ triển khai các chính sách thị trường lao động nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho cư dân nông thôn; phân tích vai trò của các tổ chức chính trị xã hội cấp cơ sở trong t...

  pdf175p lanxichen 05-05-2020 70 10   Download

 • Trên cơ sở làm rõ khái niệm đói, nghèo theo quan niệm của Việt Nam và thế giới hiện nay, tác giả bài viết tập trung nghiên cứu, phân tích những thành tựu và hạn chế, đồng thời tìm ra nguyên nhân của nó trong việc thực hiện chính sách giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc Khmer ở An Giang hiện nay; qua đó, tác giả đề xuất một số giải pháp để nhằm thực hiện chính sách này đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

  pdf12p vilusaka2711 18-11-2019 54 2   Download

 • Trong các nghiên cứu về nghèo trước đây, phương pháp đánh giá và đo lường nghèo phổ biến vẫn dựa trên tiêu chí thu nhập và chi tiêu; chuẩn nghèo được xác định trên cơ sở chi phí cho những nhu cầu cơ bản của con người. Trên thực tế, cách tiếp cận đơn chiều theo thu nhập này không còn phù hợp với tính đa chiều của nghèo đói, bởi có những chiều nghèo không thể đo lường bằng thu nhập hay chi tiêu. Do đó, áp dụng phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều sẽ khắc phục được những nhược điểm của cách tiếp cận cũ, đồng thời giải quyết nhu cầu thực tế mà người nghèo, cận nghèo cần được trợ giúp thực sự.

  pdf11p nguathienthan 04-10-2019 87 7   Download

 • “Hội đoàn dân sự” (HĐDS) và “Xã hội công dân” (XHCD) là những khái niệm mới được du nhập vào Việt Nam gần đây. Kể từ “Đổi Mới”, tại Việt Nam, sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ (NGO) vào hoạt động xóa đói giảm nghèo và sự nở rộ hoạt động của các đoàn hội dân sự tư nhân là một đối tượng cần nghiên cứu về khía cạnh pháp lý.

  pdf15p comamngo1902 01-04-2019 21 1   Download

 • Bài viết trình bày tiếp cận thị trường đất nông nghiệp đối với các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ còn là khái niệm mới mẻ. Một cuộc điều tra khảo sát đã được thực hiện vào tháng 11 năm 2014 tại ba huyện Thanh Sơn, Cẩm Khê và Lâm Thao cho thấy thực tế chưa có nhiều hộ nghèo tham gia vào trao đổi mua bán, cho thuê, chuyển nhượng đất nông nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p dangthitrangtrang 07-05-2018 49 3   Download

 • Mục tiêu chính của đề tài là hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn về các khái niệm, đặc điểm, tiêu chí, sự cần thiết của xóa đói giảm nghèo và chủ trương của Đảng, các chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo ở việt nam, học hỏi kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo của các nước trên thế giới.

  pdf103p bautroibinhyen1 02-11-2016 53 5   Download

 • Dưới đây là bài viết Văn hóa văn nghệ dân gian với vấn đề phát triển bền vững. Bài viết trình bày về các khái niệm phát triển bền vững, văn hóa dân gian và vai trò nhà nghiên cứu; văn hóa văn nghệ dân gian với vấn đề phát triển bền vững và một số nội dung khác.

  pdf10p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 81 6   Download

 • Tài liệu này giới thiệu những định nghĩa và thước đo về đói nghèo, đồng thời tìm hiểu sự tương tác về giới ảnh hưởng tới đói nghèo như thế nào – trong khi khái niệm này đang được những nhà hoạch định chính sách định nghĩa một cách cơ bản thông qua nhấn mạnh tầm quan trọng của hộ gia đình như một thiết chế xã hội.

  pdf46p tangtuy12 01-06-2016 86 4   Download

 • Giới hạn lịch sử khái niệm phân tầng xã hội, phân tầng xã hội ở Việt Nam trong lịch sử, áp dụng khái niệm phân tầng xã hội trong nghiên cứu phân hóa giàu nghèo ở Việt Nam thời kỳ đổi mới là những nội dung chính trong bài viết "Tìm hiểu phân tầng xã hội trong lịch sử và áp dụng vào nghiên cứu phân hóa giầu nghèo ở nước ta hiện nay". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p thithuy90 30-03-2016 102 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1301 lượt tải
320 tài liệu
1125 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Khái niệm nghèo đói
p_strCode=khainiemngheodoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2