Khai thác dầu khí cấu trúc địa chất

Xem 1-4 trên 4 kết quả Khai thác dầu khí cấu trúc địa chất
 • Tiềm năng dầu khí của bồn Cửu Long cho đến nay được đánh giá là khá lớn. Các mỏ dầu và khí ở đây với giá trị công nghiệp hoàn toàn được khẳng định cũng như ngày càng được phát hiện và đưa vào thẩm định, khai thác thương mại.

  pdf93p demnammopho123 31-10-2013 42 18   Download

 • A clear understanding of rock stress and its effect on permeability is important in a coupled simulation where fluid production causes a significant increase in the effective stress within a reservoir. Changing the in-situ rock stress state can alter the reservoir properties. As a result, porosity and permeability could be affected due to the rearrangement of rock particles and the redistribution of sensitive pore structures. It is known that permeability is more sensitive to stress changes than porosity.

  pdf11p can_loc 27-07-2012 39 6   Download

 • Giải quyết các vấn đề của địa chất liên quan đến rất nhiều chuyên ngành khác nhau. Lĩnh vực này cũng rất quan trọng trong việc khai thác khoáng sản và dầu khí. Ngoài ra, nó cũng nghiên cứu giảm nhẹ các tai biến tự nhiên và cổ khí hậu cùng các lĩnh vực kỹ thuật khác.

  pdf13p cinny05 28-01-2011 154 89   Download

 • Địa chất học tập trung nghiên cứu: cấu trúc, đặc điểm vật lý, động lực, và lịch sử của các vật liệu trên Trái đất, kể cả các quá trình hình thành, vận chuyển và biến đổi của các vật liệu này. Giải quyết các vấn đề của địa chất liên quan đến rất nhiều chuyên ngành khác nhau. Lĩnh vực này cũng rất quan trọng trong việc khai thác khoáng sản và dầu khí.

  pdf45p cacomsotca 09-09-2011 38 3   Download

Đồng bộ tài khoản