intTypePromotion=1
ADSENSE

Khảo nghiệm giống ngô

Xem 1-20 trên 70 kết quả Khảo nghiệm giống ngô
 • Nguồn gốc giống Giống ngô lai đơn NK54 do Công ty Syngenta Thái Lan lai tạo từ tổ hợp lai giữa 2 dòng ngô có nguồn gốc nhiệt đới NP5047/NP5070. Giống được đưa vào Việt Nam khảo nghiệm từ năm 2001-2004 theo quy phạm khảo nghiệm giống ngô quốc gia (10 TCN 312-2003). Được Bộ Nông nghiệp &PTNT công nhận giống quốc gia năm 2004. 2. Một số đặc điểm, đặc tính của giống. Là giống có thời gian sinh trưởng trung bình, 93-98 ngày ở vùng Đông Nam bộ và 100-110 ngày ở vùng cao nguyên nam Trung...

  pdf4p traxanh1209 28-12-2010 284 40   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 341:1998 về Quy phạm khảo nghiệm giống ngô quy định những nguyên tắc chung, nội dung và phương pháp chủ yếu khảo nghiệm Quốc gia các giống ngô mới được chọn tạo trong nước và nhập nội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc10p bautroibinhyen18 20-02-2017 23 1   Download

 • Từ 36 tổ hợp lai topcross ngô nếp, đã thu được dòng TD619 là (1495,285) và dòng TD128 (502,576) có giá trị khả năng kết hợp chung cao. Giống ngô nếp lai NT98 là sự kết hợp giữa 2 dòng TD619 x TD128. Kết quả khảo nghiệm VCU: Năng suất giống NT98 dao động từ 8,943 tấn/ha - 13,744 tấn bắp tươi/ha và vượt hơn giống đối chứng Wax 44 từ 19,1 - 35,0%.

  pdf6p vieeinstein2711 30-07-2019 21 0   Download

 • Giống ngô lai đơn VN636 do Viện Nghiên cứu Ngô lai tạo, phát triển từ tổ hợp lai H18 ˟ H29, trong đó, dòng mẹ H18 được rút dòng từ giống lai NK67 theo phương pháp tự thụ kết hợp với full-sib; dòng bố H29 được rút dòng từ tổ hợp lai 30Y87 theo phương pháp tự thụ truyền thống.

  pdf5p viino2711 05-05-2020 2 0   Download

 • LVN66 là giống bắp lai lai đơn được tạo ra từ dòng bố mẹ 3015M và D11 bằng Viện Nghiên cứu ngô quốc gia. Nó đã được phát triển từ năm 2004. Lai LVN66 có thời gian 115-123 ngày tại các tỉnh miền Bắc và 100-105 ngày ở các tỉnh phía Nam. nó có chiều cao trung bình cây và chiều cao tai, ít côn trùng và nhiễm trùng desease, loding tốt tolerrance, tolerrance trong tình trạng lạnh ang dought. Chất lượng hạt LVN66 là tốt, vì vậy nó có thể đáp ứng cho người tiêu dùng. LVN66 có năng suất 63.000 đến 86.000 kg...

  pdf6p leon_1 07-08-2013 82 8   Download

 • Công trình tổng hợp kết quả nghiên cứu và thực tế ở Việt Nam trong nhiều năm, có tham khảo kinh nghiệm quốc tế. Dưới đây là những đặc điểm chính của quy trình công nghệ: I. Các kiểu giống ngô lai đang sản xuất tại Việt Nam Ngô lai quy ước (Conventional Hybrid) - giống lai giữa các dòng thuần: - Lai đơn: A x B như các giống lai LVN 10, LVN 20, LVN 23, LVN 25... - Lai đơn cải tiến: (A x A'') x B hoặc (A x A'') x (B x B''). A và A'',...

  pdf15p traxanh1209 28-12-2010 425 98   Download

 • Nguồn gốc giống Giống ngô lai đơn NK66 có nguồn gốc Thái Lan do Công ty Syngenta Việt Nam nghiên cứu nhập nội và chuyển giao Giống được tạo từ tổ hợp lai giữa 2 dòng ngô có nguồn gốc nhiệt đới NP5024/NP5063. Giống được khảo nghiệm từ năm 2002-2005. Được Bộ Nông nghiệp &PTNT công nhận giống quốc gia năm 2005. 2. Một số đặc điểm, đặc tính của giống. Là giống có thời gian sinh trưởng trung bình, 93-98 ngày ở vùng Đông Nam bộ và 100-105 ngày ở vùng cao nguyên Nam Trung bộ. Chiều cao...

  pdf4p traxanh1209 28-12-2010 347 48   Download

 • Tài liệu Kỹ thuật trồng các giống ngô mới có năng suất cao bao gồm các nội dung sau: Phân loại các nhóm giống ngô và giới thiệu những giống ngô tốt hiện có đã được công nhận, được khu vực hoá hoặc có triển vọng trong khảo nghiệm quốc gia; đặc điểm các vùng trồng ngô và kỹ thuật thâm canh phù hợp nhằm góp phần tạo nên bước nhẩy vọt sớm hơn trong sản xuất ngô ở nước ta.

  pdf54p la_lan23 09-04-2013 157 35   Download

 • Báo cáo: Kết quả chọn tạo giống ngô nếp lai phục vụ cho sản xuất ở các tỉnh phía Nam trình bày kết quả thu thập, đánh giá các dòng/giống ngô nếp hiện có; chọn tạo và duy trì dòng tự phối và thuần; thử khả năng kết hợp chung và riêng của các dòng, giống; so sánh sơ bộ và khảo nghiệm VCU trên các địa phương khác nhau; khảo nghiệm rộng trên các vùng trồng ngô nếp chính ở các tỉnh phía Nam.

  pdf12p iasvn_org123 26-06-2014 195 20   Download

 • Nguồn gốc giống Giống ngô lai đơn CP 989 có nguồn gốc từ Thái Lan, được Công ty TNHH hạt giống CP Việt Nam nhập nội và phát triển. Giống được tạo ra từ tổ hợp lai (AT001/AT003)//(AC004/AC098). Giống CP 989 tham gia vào mạng lưới khảo nghiệm ngô quốc gia từ 1999-2004. Được Bộ Nông nghiệp &PTNT công nhận giống chính thức năm 2005. 2. Một số đặc điểm, đặc tính của giống. Là giống có thời gian sinh trưởng trung bình, ở phía Bắc 113 118 ngày (vụ đông), 105-115 ngày (vụ xuân) ; Tây Nguyên 105-110...

  pdf6p oxano2 05-03-2011 229 15   Download

 • Nguồn gốc: Giống ngô lai LCH9 do Viện Nghiên cứu ngô lai tạo từ năm 2001 bằng phương pháp lai đỉnh giữa mẹ (K-29) với 15 dòng khác nhau, giống bắt đầu được đưa vào mạng lưới khảo nghiệm ngô quốc gia từ năm 2002-2003 và được Bộ Nông nghiệp & PTNT công nhận giống cho sản xuất thử năm 2004 cho các tỉnh miền Bắc. 2. Một số đặc điểm, đặc tính của giống Thời gian sinh trưởng: vụ xuân 105 - 119 ngày; vụ thu 90 - 95 ngày; vụ đông 110 - 115 ngày. Khả năng...

  pdf4p oxano2 05-03-2011 170 14   Download

 • Nguồn gốc giống Tác giả: TS. Lê Quý Tường, PGS.TS Trương Đích, TS. Phạm Đồng Quảng và cộng tác viên - Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống cây trồng Trung ương chọn tạo từ năm 1998-2006. Phương thức chọn tạo: lai hữu tính, cặp lai ba D1C/BOD//D10. Giống T7 được Bộ Nông nghiệp &PTNT công nhận giống chính thức năm 2006. 2. Một số đặc điểm, đặc tính của giống. Là giống có thời gian sinh trưởng trung bình, 110-115 ngày ở vụ đông xuân; 90-93 ngày ở vụ hè thu. Chiều cao cây trung bình 217 cm, cao...

  pdf4p traxanh1209 28-12-2010 100 11   Download

 • QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-56:2011/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM GIÁ TRỊ CANH TÁC VÀ SỬ DỤNG CỦA GIỐNG NGÔ National technical regulation on testing for Value of Cultivation and Use of Maize varieties Lời nói đầu QCVN 01-56 : 2011/BNNPTNT được chuyển đổi từ 10TCN 341 : 2006 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 ĐIều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật....

  pdf16p waduroi 15-11-2012 84 10   Download

 • Nguồn gốc giống Giống ngô lai LVN 98 do Viện Nghiên cứu ngô nghiên cứu chọn tạo năm 1995 bằng phương pháp lai đỉnh; Được đưa vào mạng lưới khảo nghiệm ngô quốc gia từ năm 2000 và được Bộ Nông nghiệp &PTNT công nhận tạm thời (cho phép sản xuất thử) năm 2002 cho vùng đồng bằng Bắc bộ và miền núi phía Bắc. 2. Một số đặc điểm, đặc tính của giống. Thuộc nhóm giống có thời gian sinh trưởng dài ngày, vụ xuân từ 120 - 125 ngày, vụ thu 100 - 110 ngày. Chiều cao...

  pdf5p oxano2 05-03-2011 132 9   Download

 • Nguồn gốc giống Giống ngô CP3Q là giống lai kép, do Công ty CP Seed Thailan lai tạo và Công ty TNHH hạt giống CP Việt Nam nhập nội và phát triển. Giống được tạo ra từ tổ hợp lai (AT012/AT011)//(AC036/AC025). Giống ngô CP3Q tham gia vào mạng lưới khảo nghiệm ngô Quốc gia từ năm 2002; Được Bộ Nông nghiệp &PTNT công nhận chính thức năm 2006 cho tất cả các vùng trong cả nước. 2. Một số đặc điểm, đặc tính của giống. Là giống có thời gian sinh trưởng trung bình, ở phía Bắc 112 115...

  pdf6p oxano2 05-03-2011 266 9   Download

 • Giống là yếu tố quyết định để tăng năng suất ngô. Giống mới trước khi được đưa ra sản xuất cần phải qua khảo nghiệm trong nhiều vùng sinh thái, nhiều vụ nhằm tuyển chọn giống ngô tốt, năng suất cao, ổn định, phẩm chất đáp ứng được nhu cầu thị trường. Mục tiêu của đề tài này nhằm tuyển chọn 2 - 3 giống ngô lai đơn tốt, ngắn ngày, năng suất cao, ít sâu bệnh, thích hợp điều kiện ở Đồng Nai và vùng Đông Nam Bộ.

  pdf22p allbymyself_10 04-05-2016 73 8   Download

 • Nguồn gốc: Giống ngô lai LVN99 là giống lai đơn do Viện Nghiên cứu ngô lai tạo năm 1995 theo phương pháp lai đỉnh và luân giao. Giống bắt đầu được đưa vào mạng lưới khảo nghiệm ngô quốc gia từ năm 2000 và đưa vào sản xuất thử năm 2002. Giống được Bộ Nông nghiệp & PTNT công nhận giống chính thức năm 2004 cho vụ xuân, thu và đông ở đồng bằng Bắc bộ; vụ hè - thu, thu - đông ở các tỉnh miền núi phía Bắc. ...

  pdf4p oxano2 05-03-2011 251 7   Download

 • Nguồn gốc giống Tác giả và cơ quan tác giả: Xí nghiệp Bioseed Genetics Việt Nam. Phương pháp: giống ngô B.9999 là giống lai đơn có nguồn gốc từ Philipin, được khảo nghiệm ở Việt Nam từ năm 1999-2005 Giống được Bộ Nông nghiệp &PTNT công nhận giống chính thức 2005. 2. Một số đặc điểm, đặc tính của giống. B.9999 có thời gian sinh trưởng trung bình ở phía Bắc vụ xuân từ 110 -115 ngày, vụ đông 105 - 110 ngày; phía Nam và miền Đông Nam Bộ từ 90-95 ngày; Tây Nguyên 105-110 ngày. Cây to...

  pdf5p oxano2 05-03-2011 85 6   Download

 • Nguồn gốc: Giống ngô lai LVN145 do Viện Nghiên cứu ngô chọn tạo có sử dụng dòng nuôi cấy bao phấn tham gia vào thành phần bố mẹ. Giống bắt đầu được đưa vào mạng lưới khảo nghiệm ngô quốc gia từ năm 2004 đến nay và được đánh giá là giống có triển vọng. Giống được Bộ Nông nghiệp & PTNT công nhận giống cho sản xuất thử 2005 cho các tỉnh miền núi phía Bắc, đồng bằng trung du Bắc bộ và Tây Nguyên. 2. Một số đặc điểm, đặc tính của giống Là giống có phổ...

  pdf4p oxano2 05-03-2011 123 6   Download

 • Nguồn gốc giống Tác giả và cơ quan tác giả: Xí nghiệp Bioseed Genetics Việt Nam. Phương pháp: giống ngô B.9034 là giống lai đơn có nguồn gốc từ Philipin, được đưa vào mạng lưới khảo nghiệm ngô quốc gia từ năm 2000-2005 Giống được Bộ Nông nghiệp &PTNT công nhận giống chính thức 2005. 2. Một số đặc điểm, đặc tính của giống. B.9034 có thời gian sinh trưởng ở phía Bắc vụ xuân từ 105 -115 ngày, vụ thuđông 95 - 105 ngày; Duyên hải miền Trung vụ hè thu từ 90-95 ngày, vụ đông xuân 95100...

  pdf3p tuoitre1209 08-01-2011 76 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khảo nghiệm giống ngô
p_strCode=khaonghiemgiongngo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2