Khảo nghiệm giống ớt

Xem 1-6 trên 6 kết quả Khảo nghiệm giống ớt
 • QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-64:2011/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM GIÁ TRỊ CANH TÁC VÀ SỬ DỤNG CỦA GIỐNG ỚT National Technical Regulation on Testing for Value of Cultivation and Use of Hot pepper and Sweet pepper varieties Lời nói đầu QCVN 01-64 : 2011/BNNPTNT được chuyển đổi từ 10TCN 691-2006 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 ĐIều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều ...

  pdf13p waduroi 15-11-2012 34 5   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 690:2006 quy định nguyên tắc, nội dung và phương pháp khảo nghiệm tính khác biệt (Distinctness), tính đồng nhất (Uniformity) và tính ổn định (Stability)-gọi tắt là khảo nghiệm DUS của giống ớt ngọt, ớt cay, ớt tiêu và ớt cảnh thuộc loài Capsicum annuum L.

  doc11p thangnamvoiva14 21-08-2016 5 1   Download

 • Quy phạm này quy định nội dung và phương pháp chủ yếu khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng (Testing for Value of Cultivation and Use-gọi tắt là khảo nghiệm VCU) của các giống ớt cay và ớt ngọt thuộc loài Capsicum annuum L.

  pdf11p trua_nang 20-04-2013 95 24   Download

 • QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-96:2012/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA GIỐNG ỚT National Technical Regulation on Testing for Distinctness, Uniformity and Stability of Sweet pepper, Hot pepper, Paprika, Chilli Varieties Lời nói đầu QCVN 01-96:2012/BNNPTNT được chuyển đổi từ 10TCN 690:2006 theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy...

  pdf22p waduroi 15-11-2012 49 5   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 691:2006 quy định nội dung và phương pháp chủ yếu khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng (Testing for Value of Cultivation and Use-gọi tắt là khảo nghiệm VCU) của các giống ớt cay và ớt ngọt thuộc loài Capsicum annuum L. được chọn tạo trong nước và nhập nội.

  doc9p thangnamvoiva14 21-08-2016 3 0   Download

 • Vùng trung du miền núi phía Bắc của Việt Nam có tổng diện tích đất tự nhiên là 100,964 km tích cả nước). ng đó có nhiều tiểu vùng khí hậu khác nhau, phần lớn là đất dốc tụ trong vùng thiếu lân trầm trọng, sự mất cân đối đạm - lân - kali có ảnh hưởng lớn đến năng suất lúa cho nên cần phải bố trí các thí nghiệm phân bón để kiểm định và điều chỉnh cho phù hợp với từng giống lúa trên đất dốc tụ này....

  pdf7p shop_123 09-05-2013 52 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản