intTypePromotion=1
ADSENSE

Khâu tài chính trung gian

Xem 1-20 trên 66 kết quả Khâu tài chính trung gian
 • Mỗi khâu trong hệ tài chính gắn liền với việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ nhất định, là một tụ điểm của các nguồn tài chính. Trong đó, các khâu tài chính trung gian là những định chế tài chính có chức năng chu chuyển vốn cho nền kinh tế. Nói khác đi, các khâu tài chính trung gian được xem là chiếc cầu để kết nối giữa các chủ thể thừa vốn và thiếu vốn với nhau. Khâu tài chính trung gian có đặc trưng chung là: chưa gắn liền với nhu cầu chi tiêu...

  doc52p nqc17101992 02-10-2011 508 105   Download

 • Kế hoạch tài chính là hệ thống kế hoạch liên quan đến các quyết định đầu tư, quyết định tài trợ và quyết định phân phối của DN. Kế hoạch tài chính bao gồm các bộ phận kế hoạch sau : - Kế hoạch đầu tư dài hạn - Kế hoạch định mức VLĐ - Kế hoạch vay nợ gồm vay nợ ngân hàng, các định chế tài chính trung gian và kế hoạch phát hành trái phiếu - Kế hoạch khấu hao TSCĐ - Kế hoạch doanh thu lợi nhuận - Kế hoạch phân phân phối lợi nhuận và sử dụng các quỹ - Kế hoạch tăng vốn...

  doc9p yy8891 15-04-2011 705 275   Download

 • Kế hoạch tài chính là hệ thống kế hoạch liên quan đến các quyết định đầu tư, quyết định tài trợ và quyết định phân phối của DN 2. Nội dung kế hoạch tài chính : Kế hoạch tài chính bao gồm các bộ phận kế hoạch sau : - Kế hoạch đầu tư dài hạn - Kế hoạch định mức VLĐ - Kế hoạch vay nợ gồm vay nợ ngân hàng, các định chế tài chính trung gian và kế hoạch phát hành trái phiếu - Kế hoạch khấu hao TSCĐ - Kế hoạch doanh thu lợi nhuận...

  pdf9p 2namsau 31-05-2012 371 175   Download

 • Môn học Tài chính tiền tệ nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về tài chính – tiền tệ như: Lý luận cơ bản về tài chính và cấu trúc hệ thống tài chính; lý luận cơ bản về tiền tệ; khái quát những nội dung cơ bản về các khâu tài chính trong hệ thống tài chính (tài chính công, tài chính doanh nghiệp, hệ thống ngân hàng và các định chế tài chính trung gian phi ngân hàng); tín dụng - lãi suất và hoạt động thị trường tài chính.

  pdf8p model_12 22-04-2014 168 22   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường ngân hàng đóng vai trò là một tổ chức tài chính trung gian, quan hệ tín dụng ngân hàng được thể hiện qua hai khâu:Tài liệu tham khảo đề thi tuyển dụng vào các ngân hàng

  pdf4p leethanhbinhf1 21-04-2011 1343 697   Download

 • Phân phối là những hoạt động nhằm giải quyết những vấn đề vận chuyển,đưa hàng hoá và dịch vụ đến với người tiêu dùng. Chuyển đổi quyền sở hữu sản phẩm, từ nhà sản xuất tới người tiêu thụ, có thể qua các khâu trung gian trong quá trình phân phối.

  ppt42p metmoi0503 10-09-2011 191 94   Download

 • Xuất phát từ chức năng nhiệm vụ của Ngân hàng thương mại cũng như vai trò của tín dụng trung, dài hạn đã trình bày ở phần trên có thể tóm tắt là: Hoạt động của ngân hàng thương mại gắn bó mật thiết với hệ thống lưu hông tiền tệ và hệ thống thanh toán trong nước, đồng thời có mối liên hệ quốc ế rộng rãi. Hoạt động của ngân hàng thương mại đa dạng, phong phú và có phạm vi rộng lớn, trong khi các tổ chức tài chính khác...

  pdf61p quygia123 05-11-2012 86 22   Download

 • Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới mức độ hài lòng đối Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới mức độ hài lòng đối hài lòng chính sách đãi ngộ tài chính với lòng trung thành của họ đối với công ty. Từ đó có thể định hướng một số biện pháp giúp công ty hoàn thiện hơn nữa chính sách đãi ngộ tài chính của công ty.

  pdf117p bautroibinhyen2 04-11-2016 66 7   Download

 • Tín dụng ngân hàng là quan hệ tin dụng giữa một bên là ngân hàng, các tổ chức tín dụng với các pháp nhân hoặc thể nhân trong nền kinh tế. trong nền kinh tế thị trường ngân hàng đóng vai trò là một tổ chức tài chính trung gian, quan hệ tín dụng ngân hàng đựoc thể hiện qua hai khâu: - Khâu huy động vốn: ngân hàng là một chủ thể đi vay, huy động khai thác các nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi chưa sử dụng để hình thành nên nguồn vốn cho vay. hoạt động này,...

  doc31p vincy2010 28-09-2010 1355 1038   Download

 • Thương mại là khâu trung gian nối liền giữa sản xuất và tiêu dùng. Hoạt động thương mại là việc thực hiện một hay nhiều hành vi thương mại của thương nhân. Nhằm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa các thương nhân với nhau hoặc giữa các thương nhân với các bên có liên quan bao gồm việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thương mại và các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm mục đích lợi nhuận hoặc nhằm thực hiện các chính sách kinh tế- xã hội....

  pdf99p sang_som 25-04-2013 64 28   Download

 • Các khái niệm liên quan đến bán hàng Bán hàng (tiêu thụ) là khâu cuối cùng kết thúc một quá trình kinh doanh, nó chính là khâu trung gian nối liền sản xuất và tiêu dùng. Đặc biệt thông qua quá trình tiêu thụ mục tiêu lợi nhuận được thực hiện. Thực chất, bán hàng là chuyển quyền sở hữu sản phẩm gắn với phần lớn lợi ích hoặc rủi ro cho khách hàng đồng thời được khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán....

  pdf93p sang_som 25-04-2013 91 27   Download

 • Phân tích mối tương quan giữa lãi suất chiết khấu và lãi suất tái chiết khấu. Trình bày cơ chế truyền dẫn tác động của lãi suất tái chiết khấu đếm mục tiêu trung gian và mục tiêu cụ thể trong việc thi hành CSTT. Ưu nhược điểm của công cụ này. Liên hệ thực tiễn VN về việc qui định lãi suất tái chiết khấu và vận dụng trong CSTT ở VN.

  pdf2p nhungmuadauyeu123 19-06-2013 55 8   Download

 • nội dung giải thích một cách đơn giản và dễ hiểu tại sao tình trạng bất cân đối ngày càng gia tăng giữa nhập khẩu và xuất khẩu - cán cân thương mại của nước mỹ - có thể khiến đồng đôla sụp đổ, buộc người dân mỹ phải chấp nhận mức sống giảm sút trầm trọng cùng với nhiều năm hi sinh và tái xây dựng, chỉ ra nhiều nguyên nhân chỉ trong thời gian 20 năm ngắn ngủi, người cho vay lớn nhất thế giới lại trở thành con nợ lớn nhất trong khi dân chúng vẫn tập trung vào những vấn đề khác.

  pdf92p kloi123 21-09-2017 76 6   Download

 • Phó tổng giám đốc phụ trách về kỹ thuật và chuyển giao công nghệ + Phó tổng giám đốc phụ trách về kinh doanh Hệ thống phòng ban + Phòng hành chính + Phòng hành tổ chức + Phòng hành tài vụ + Phòng KHXNK + Phòng kinh doanh + Phòng cơ năng + Phòng kỹ thuật và ĐBCL và Trung tâm thương mại và chuyển giao công nghệ. Sơ đồ bộ máy công ty (trang bên) II. Phân tích thực trạng hoạt động Marketing xuất khẩu tại công ty giầy Thụy Khuê thời gian qua ...

  pdf10p ttcao3 04-08-2011 59 5   Download

 • nội dung giải thích một cách đơn giản và dễ hiểu tại sao tình trạng bất cân đối ngày càng gia tăng giữa nhập khẩu và xuất khẩu - cán cân thương mại của nước mỹ - có thể khiến đồng đôla sụp đổ, buộc người dân mỹ phải chấp nhận mức sống giảm sút trầm trọng cùng với nhiều năm hi sinh và tái xây dựng, chỉ ra nhiều nguyên nhân chỉ trong thời gian 20 năm ngắn ngủi, người cho vay lớn nhất thế giới lại trở thành con nợ lớn nhất trong khi dân chúng vẫn tập trung vào những vấn đề khác.

  pdf139p kloi123 21-09-2017 37 3   Download

 • Luận văn tập trung duy nhất vào một khách thể nghiên cứu là quy tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), nghiên cứu cụ thể quy trình và từ quá trình tác nghiệp cho vay thực tế, từ đó nghiên cứu độc lập hiệu quả của quy trình đồng thời nghiên cứu các yếu tố khác ngoài quy trình như: con người, khẩu vị rủi ro, thời gian xử lý hồ sơ …. ảnh hưởng đến quy trình tín dụng.

  pdf84p viminnesota2711 08-01-2021 4 1   Download

 • Công ty chứng khoán là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn thành lập theo pháp luật Việt Nam để kinh doanh chứng khoán theo giấy phép kinh doanh chứng khoán do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp. Công ty chứng khoán là một định chế tài chính trung gian tham gia hầu hết vào quá trình luân chuyển của chứng khoán : từ khâu phát hành trên thị trường sơ cấp đến khâu giao dịch mua bán trên thị trường thứ cấp...

  doc7p cuulongvhit 25-10-2010 427 226   Download

 • Nếu xét về cách thức hoạt động , có các chi nhánh của các công ty xuyên quốc gia , hoạt động tài chính tín dụng của các ngân hàng hay các trung tâm tín dụng và chuyển giao công nghệ, trong đó, hoạt động dưới hình thức chuyển giao công nghệ là biện pháp chủ yếu mà các nước xuất khẩu tư bản thường sử dụng để khống chế nền kinh tế của các nước nhập khẩu tư bản. Xuất khẩu tư bản về thực chất là hình thức mở rộng quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa trên phạm vi quốc tế, là...

  doc41p dinhthao00 14-06-2011 1398 196   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn Giáo trình Luật ngân hàng Việt Nam sẽ tiếp tục giới thiệu đến người học các nội dung về: chiết khấu giấy tờ có giá, cho thuê tài chính, dịch vụ trung gian thanh toán, ngoại hối. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf80p couple 16-06-2014 254 103   Download

 • Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật Bước 2- Công dân nộp hồ sơ cấp giấy chuyển hộ khẩu Công an cấp huyện (nếu là huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh) để làm thủ tục cấp giấy chuyển hộ khẩu. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và hẹn công dân thời gian trả kết quả.

  doc3p trannhu 08-09-2009 457 66   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khâu tài chính trung gian
p_strCode=khautaichinhtrunggian

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2