intTypePromotion=1
ADSENSE

Khấu trừ đối với hộ kinh doanh

Xem 1-16 trên 16 kết quả Khấu trừ đối với hộ kinh doanh
 • Công văn 684/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc áp dụng khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ đối với hộ kinh doanh

  pdf2p quangdnt 13-08-2009 61 6   Download

 • Thuế thu nhập cá nhân: Mở rộng đối tượng: hộ kinh doanh, người hành nghề độc lập, có tài sản cho thuê, cho vay vốn, thu nhập từ cổ tức, trái phiếu, gửi ngân hàng Được khấu trừ chi phí tạo ra thu nhập Biểu thuế luỹ tiến với tổng mức 30% thu nhập mỗi năm Thu hẹp mức khởi điểm chịu thuế trong và ngoài nước

  pdf10p iiduongii6 17-04-2011 92 15   Download

 • Vì vậy chỉ nên áp dụng một phương pháp tính thuế là phương pháp khấu trừ thuế. Các hộ kinh doanh nếu không đủ điều kiện áp dụng phương pháp tính thuế này thì áp dụng phương pháp kê khai trực tiếp hoặc khoán thuế. Nếu hộ kinh doanh quá nhỏ thì miễn thuế. Để tiến tới chỉ sử dụng một phương pháp tính thuế, cần từng bước triển khai công tác kế toán, hoá đơn chứng từ đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh để phân loại các cơ sở này vào 3 nhóm nói trên. 2....

  pdf7p caott8 21-06-2011 71 14   Download

 • Quy chế này quy định về mức thu, chi, quản lý và sử dụng quỹ "Hỗ trợ đồng nghiệp" của Công ty cổ phần Lilama 18.1. Đối tượng áp dụng là mọi công nhân viên - lao động làm việc theo hợp đồng lao động đối với Công ty cổ phần Lilama 18.1. Nguồn thu của quỳ từ công nhân viên lao động đóng góp 0.5% tiền lương, tiền công hàng tháng mà họ nhân được do người sử dụng lao động chi trả. Sổ tiền này được khấu trừ qua bảng lương hàng tháng.

  pdf14p lanxichen 17-04-2020 10 0   Download

 • Các biện pháp khách quan (cụ thể trước và sau đào tạo phân tích) của sự thay đổi trong nhận thức Mức độ năng lực và nghiên cứu và công nhân, nông dân và khu vực tư nhân các nhà cung cấp đầu vào và tiếp thị) 1. Tiềm năng và được cải thiện thực hành sản xuất rau với thuốc trừ sâu thấp sử dụng và thực hiện của Giai Đoạn khấu trừ Mức độ sản xuất rau an toàn và kỹ năng nông dân trong việc áp dụng thuốc trừ sâu, lưu trữ hồ sơ, kỹ thuật nông học hiện đại, tiếp thị và...

  pdf11p xau_la 09-02-2012 46 9   Download

 • Như vây, khi cung cấp dịch vụ nhận tiền gửi ngân hàng thu “phí” gián tiếp thông qua thu nhập của hoạt động sử dụng tiền gửi đó. c). Cho vay. * Cho vay thương mại. Ngay ở thời kỳ đầu, các ngân hàng đã chiết khấu thương phiếu mà thực tế là cho vayđối với người bán (người bán chuyển các khoản phải thu cho ngân hàng để lấy tiền trước). Sau đó ngân hàng cho vay trực tiếp đối với khách hàng (là người mua), giúp họ có vốn để mua hàng dự trữ nhằm mở rộng sản...

  pdf8p ttcao6 23-08-2011 46 8   Download

 • ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TỈNH NAM ĐỊNH Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc . ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­. Số:  08/2019/QĐ­UBND Nam Định, ngày 20 tháng 03 năm 2019 . .. QUYẾT ĐỊNH.. QUY ĐỊNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH DO CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH VẬT . LIỆU ­ XÂY DỰNG TUẤN ANH SẢN XUẤT.. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH..Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;..

  doc2p thuyanlac000 04-11-2019 23 0   Download

 • Ngay ở thời kỳ đầu, các ngân hàng đã chiết khấu thương phiếu mà thực tế là cho vay đối với người bán (người bán chuyển các khoản phải thu cho ngân hàng để lấy tiền trước). Sau đó ngân hàng cho vay trực tiếp đối với khách hàng (là người mua), giúp họ có vốn để mua hàng dự trữ nhằm mở rộng sản xuất kinh doanh. Điều này giúp Ngân hàng quay vòng được nguồn vốn một cách thường xuyên, tạo ra lợi nhuận cao....

  doc66p engolir 11-08-2011 260 122   Download

 • SỔ ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN .............................. • Trụ sở: • Giấy chứng nhận ĐKKD số: ................... ; ngày cấp: ........................ ; nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư ........ TT Nơi đăng ký hộ Tên thành viên khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức (2) (3) Số, ngày, nơi cấp Vốn góp Giấy Chứng nhận CMND hoặc Giấy vốn góp chứng nhận ĐKKD đối với doanh Tài sản góp...

  pdf1p longtuyenthon 29-01-2010 464 118   Download

 • 2.3 Phương pháp hạch toán Sơ đồ hạch toán tổng hợp các khoản trích theo lương TK 334 TK 338 TK 622,627,641,642 Trích trợ cấp bảo hiểm phải trả cho người LĐ TK 111,112 Nộp BHXH cho cấp trên Mua BHYT cho người LĐ Trich BHXH, BHYT, KPCĐ Tính vào chi phí sản xuất (19%) TK 334 Khấu trừ lương tiền nộp hộ BHXH, BHYT cho người LĐ (6%) TK 111,112 Nhận kinh phí do cơ quan BHXH cấp để trả trợ cấp BHXH V. Hạch toán trích trước tiền lương nghỉ phép của CNSX Đối với những doanh nghiệp sản xuất, để đảm bảo ổn định của giá thành...

  pdf8p caott10 28-07-2011 139 54   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Y tế Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tất cả

  pdf4p nuockhoangthiennhien 22-01-2011 119 13   Download

 • Chiết khấu thương phiếu và cho vay thương mại. Ngay thời kỳ đầu, các ngân hàng đã chiết khấu thương phiếu mà thực tế là cho vay đối với những người bán (người bán chuyển các khoản phải thu sang cho ngân hàng để lấy tiền trước).Sau đó là bước chuyển tiếp từ chiết khấu thương phiếu sang cho vay trực tiếp đối với các khách hàng, giúp họ có vốn để mua hàng dự trữ nhằm mở rộng sản xuất kinh doanh. 1.2.1.3 Thanh toán. Ngân hàng cung cấp các tài khoản giao dịch và thực hiện thanh toán.Khi...

  pdf9p muaythai7 23-08-2011 72 7   Download

 • Ngay thời kỳ đầu, các ngân hàng đã chiết khấu thương phiếu mà thực tế là cho vay đối với những người bán (người bán chuyển các khoản phải thu sang cho ngân hàng để lấy tiền trước).Sau đó là bước chuyển tiếp từ chiết khấu thương phiếu sang cho vay trực tiếp đối với các khách hàng, giúp họ có vốn để mua hàng dự trữ nhằm mở rộng sản xuất kinh doanh.

  pdf7p muaythai7 23-08-2011 45 6   Download

 • Danh tiếng của đại lý đối với công ty như thế nào? - Đại lý đó có tích cực trong công việc không? - Những loại sản phẩm khác mà đại lý kinh doanh là gì? - Vị trí tài chính của đại lý đó như thế nào? - Có khả năng chiết khấu thương phiêu không? - Quy mô phương tiện hỗ trợ của đại lý như thế nào? - Đại lý có duy trì lượng dự trữ dịch vụ đủ không? - Đại lý đang có những khách hàng nào quan trọng? - Loại khách hàng nào đại...

  pdf11p lavie6 29-07-2011 71 8   Download

 • Khi người nộp thuế thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và phải bù trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. TaiLieu.VN xin chia sẻ Mẫu biểu để phục vụ cho loại hình khai thuế này theo thông tư 156.

  xls1p nguyenyenyn117 20-06-2019 30 0   Download

 • Sự ra đời và phát triển phạm trù tài chính gắn liền với sự phát triển của tiền tệ và nền kinh tế hàng hóa. Tài chính gắn với các chủ thể sử dụng = hình thành các khâu tài chính: Tài chính công Tài chính doanh nghiệp Các định chế tài chính Tài chính cá nhân và hộ gia đình.

  pdf9p newbievnx 17-03-2011 90 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khấu trừ đối với hộ kinh doanh
p_strCode=khautrudoivoihokinhdoanh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2