intTypePromotion=1
ADSENSE

Khía cạnh triết học

Xem 1-0 trên 0 kết quả Khía cạnh triết học
 • Bài viết Đánh giá sinh viên tốt nghiệp - khía cạnh đổi mới quan trọng trong đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo đi sâu phân tích những định hướng đổi mới đánh giá sinh viên tốt nghiệp, hệ thống các giá trị và NL nghề cần có trong chuẩn đầu ra đối với sinh viên sư phạm, đề xuất nội dung và công cụ đánh giá NL nghề đối với sinh viên tốt nghiệp các trường Đại học Sư phạm.

  pdf13p vimegwhitman 10-06-2022 9 1   Download

 • Bài báo tập trung vào các kiến thức cơ bản của triết học suy vật biện chứng như: đối tượng nhận thức, phép biện chứng và vấn đề chân lí trên cơ sở làm rõ các khía cạnh liên quan trong mối quan hệ giữa triết học với nhận thức toán học. Về kết cấu, nội dung bài báo bao gồm: (i) đối tượng của nhận thức toán học, (ii) biện chứng và toán học, (iii) vấn đề chân lí trong toán học. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p thienlangso 15-12-2021 7 0   Download

 • Cũng như trên chiến trường, quyết sách là nhân tố quan trọng hàng đầu trong thương trường. Để có một quyết sách trong kinh doanh, doanh nghiệp phải có sự phân tích chiến lược chuẩn xác, thấy rõ chỗ mạnh, chỗ yếu của mình, tính toán cái lợi, cái hại khi tiến hành hoạt động kinh doanh. Cuốn sách "Ứng dụng binh pháp Tôn Tử trong kinh doanh" này sẽ hướng dẫn cho bạn ứng dụng các chiến thuật trong "binh pháp Tôn Tử" một cách hiệu quả trong kinh doanh.

  pdf209p cucngoainhan4 26-11-2021 33 4   Download

 • Mục đích nghiên cứu: Xuất phát từ Lý do chọn đề tài và Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài, trên cơ sở phân tích một số vấn đề đạo đức trong kinh tế của các nhà Nho Tiên Tần, luận văn chỉ ra những khía cạnh hữu dụng, có ý nghĩa của tư tưởng kinh tế Nho gia Tiên Tần đối với quản lý kinh tế ở Việt Nam hiện nay. Mời các bạn tham khảo!

  pdf91p meangirls 15-06-2021 15 3   Download

 • Nội dung của bài thu hoạch tiến hành phân tích tác động của cuộc CMCN 4.0 tới giáo dục Đại học Việt Nam trên các khía canh triết lý giáo dục; phương pháp tiếp cận; tổ chức giảng dạy, kiểm tra đánh giá và chuẩn đầu ra sản phẩm đào tạo.

  doc12p anhxuanhubt 10-06-2021 67 15   Download

 • Mục đích nghiên cứu của khóa luận này là: Làm rõ một số khía cạnh nội dung trong tư tưởng về nữ quyền được thể hiện trong tác phẩm Kim Ji Young – Born 1982, từ đó chỉ ra giá trị và hạn chế của những quan điểm đó. Mời các bạn tham khảo!

  pdf72p justiceleague 09-06-2021 28 3   Download

 • Bài viết bước đầu diễn giải biểu tượng nước trong đời sống văn hóa của người Thái ở Tây Bắc từ giác độ văn hóa học. Theo đó, nước trong đời sống văn hóa người Thái được nhận diện từ các khía cạnh văn hóa, hàm chứa triết lí nhân sinh.

  pdf7p kequaidan11 13-04-2021 35 3   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Văn hóa và bản sắc văn hóa dân tộc" bàn về cơ hội và thử thách của văn hóa trong thời kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, hiện đại hóa; nghiên cứu một số khía cạnh bản sắc văn hóa của tư duy triết học Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf20p tamynhan1 13-06-2020 43 7   Download

 • Ý thức và tác động của nó đến vật chất là vấn đề phức tạp, không ít khía cạnh chưa thật rõ ràng, hoặc chưa biết hết. Ngày nay, nhiều nghiên cứu khoa học đã và đang chứng minh ý thức, tư duy con người (suy nghĩ, dự định, lời cầu nguyện…) là có thể tác động trực tiếp đến các sự vật, hiện tượng thuộc thế giới vật chất của đời sống con người, làm thay đổi ít nhiều trạng thái của nó.

  pdf8p kequaidan3 04-03-2020 64 4   Download

 • Bài viết này chỉ khai thác một khía cạnh triết lí nhân sinh của người xưa qua mối quan hệ giữa con cái với cha mẹ trong ca dao Việt Nam.

  pdf7p viamsterdam2711 09-01-2020 62 6   Download

 • Bài viết trình bày Edgar Morin và triết học giáo dục thông qua các khía cạnh như: chân dụng trí tuệ của Edgar Morin; quan niệm của Edgar Morin về triết học giáo dục; định nghĩa về triết học giáo dục đáng được quan tâm, đặc điểm nổi bật trong quan niệm của Edgar Morin về triết học giáo dục….

  pdf6p chauchaungayxua 15-10-2019 13 3   Download

 • Bài viết trình bày định nghĩa vật chất của Lenin; làm rõ nội dung, hình thức các định nghĩa khái niệm giúp người học và người nghiên cứu hiểu đúng hơn về nội dung, ý nghĩa quan trọng của khoa học triết học cũng như thế giới quan và trang bị phương pháp luận, phương pháp hành động cho giai cấp công nhân cùng tất cả các lực lượng cách mạng.

  pdf3p angicungduoc 09-10-2019 56 3   Download

 • Những nội dung phù hợp cũng như các khía cạnh bất cân xứng giữa thể chế chung quốc gia Việt Nam và chính sách địa phương cấp tỉnh được phân tích trên thực tế tại căn cứ đánh giá mức độ phù hợp giữa thể chế quốc gia với chính sách địa phương, nhằm đồng thời hoàn thiện cả hai để tối ưu hóa lợi ích quốc gia tổng thể và lợi ích đặc thù của tỉnh.

  pdf9p vihermes2711 01-10-2019 35 2   Download

 • Một trong những vấn đề môi trường quan trọng đối với loài người là sự ô nhiễm và bệnh tật từ nguồn nước. Hiện nay, vấn đề ô nhiễm kim loại nặng trong nước ngầm được quan tâm bởi nguy cơ tiềm ẩn rủi ro tích luỹ của chúng đối với con người. Arsen (As) là nguyên tố đặc biệt cần thiết khi ở hàm lượng thấp và chất cực độc mạnh (khi ở hàm lượng đủ lớn), đối với cơ thể con người và các sinh vật khác. Để hạn chế tác hại và phát huy mặt có ích của As cần nghiên cứu địa hoá của môi trường và cơ thể con người, tác hại và giải pháp.

  pdf7p quenchua 27-09-2019 51 3   Download

 • Bài viết này, tác giả phân tích một số khía cạnh trong học thuyết “tính thiện” của Mạnh Tử; chỉ ra sự thể hiện của nó trong triết học Hồ Chí Minh; từ đó, rút ra ý nghĩa của nó trong giáo dục đạo đức cho con người Việt Nam hiện nay.

  pdf9p visatori2711 20-04-2019 71 6   Download

 • Nếu như Thuyết tương đối có ý nghĩa về mặt bản thể luận và nhận thức luận triết học thì cuộc đời và hoạt động xã hội của Albert Einstein là chuẩn mực đẹp đẽ, thể hiện tính nhân văn cao cả. Dưới ánh sáng phương Đông, Einstein là một hiền triết đích thực. Có những nhà nghiên cứu đã so sánh tư tưởng của ông dưới góc độ nhân văn với tư tưởng của Đức Phật, Khổng Tử hay Gandhi… Quan điểm của ông về con người và ý nghĩa cuộc sống là khía cạnh đáng suy ngẫm trong triết lý nhân văn như ông hằng tư duy và hành động.

  pdf6p thiendiadaodien_9 04-03-2019 117 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn "Khía cạnh triết học trong Mo Mường Hòa Bình" là phân tích làm rõ một số nội dung và giá trị triết học trong Mo Mường Hòa Bình. Mời các bạn tham khảo!

  pdf24p praishy 06-03-2019 33 2   Download

 • nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách bao gồm các nguyên tắc đã được kiểm chứng từ tất cả các lĩnh vực như tâm lý học, tôn giáo, triết học, kinh doanh, kinh tế học, chính trị học, lịch sử và siêu hình học. những ý tưởng này được gắn kết trong một hệ thống các bước ngắn gọn, dễ hiểu sẽ giúp bạn có được các thành công lớn hơn những gì bạn đã từng tưởng tượng – nó có thể làm tăng thêm lòng tự trọng của bạn, cải thiện diện mạo và cung cấp cho bạn một phương pháp hoàn hảo để làm chủ mọi khía cạnh của cuộc sống cá nhân cũng như công việc của bạn.

  pdf139p trieuiu123456 19-09-2018 64 11   Download

 • Nho giáo là một trong những trường phái triết học lớn của Trung Hoa cổ, trung đại. Vấn đề con người và đào tạo con người được các nhà Nho đề cao, xem trọng. Tuy nhiên, do là hệ tư tưởng của giai cấp địa chủ phong kiến nên các quan điểm của Nho giáo cũng vẫn còn những hạn chế nhất định. Song, ở khía cạnh về giáo dục Nho giáo lại có những đóng góp tích cực.

  pdf4p blackwidow123 15-06-2018 74 4   Download

 • Văn hóa là một hiện tượng xã hội hết sức phong phú, phức tạp; đã, đang và vẫn tiếp tục được nghiên cứu, khám phá dưới dưới các góc độ tiếp cận bởi các ngành khoa học khác nhau. Tuy nhiên, tiếp cận văn hóa và các khía cạnh riêng của nó dưới góc nhìn của triết học mácxít sẽ cho phép khám phá hiệu quả “thế giới văn hóa đầy bí ẩn”. Và mặc dù, tiếp cận văn hóa theo quan điểm triết học mácxít đã từng được đề cập, nghiên cứu, nhưng vấn đề này vẫn rất cần được bổ sung, luận giải và làm sâu sắc thêm.

  pdf7p sieunhansoibac5 18-04-2018 96 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1302 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Khía cạnh triết học
p_strCode=khiacanhtriethoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2