intTypePromotion=1
ADSENSE

Khoa học pháp lí

Xem 1-0 trên 0 kết quả Khoa học pháp lí
 • Bài viết Một số giải pháp quản lí chương trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO trình bày việc đề xuất 5 giải pháp quản lí: Quán triệt cho đội ngũ cán bộ quản lí và giảng viên về sự cần thiết phải quản lí chương trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO; Quản lí xây dựng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO; Quản lí thiết kế khung chương trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO;...

  pdf7p vimaryamnawaz 04-08-2022 1 1   Download

 • Bài viết Cơ sở lí luận về sự tham gia của gia đình trong chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào lớp Một làm rõ các khái niệm then chốt, những yêu cầu về mức độ sẵn sàng vào lớp Một của trẻ 5 tuổi, vai trò của gia đình, các hoạt động và phương thức mà gia đình tham gia nhằm chuẩn bị cho trẻ sẵn sàng vào lớp Một để phụ huynh, nhà trường, giáo viên và cán bộ quản lí các cấp bậc Mầm non, Tiểu học nhận thức đúng hơn, đầy đủ hơn về vai trò của gia đình và nhà trường, giáo viên trong việc chuẩn bị cho trẻ vào lớp Một.

  pdf6p vimaryamnawaz 04-08-2022 1 1   Download

 • Bài viết Chuẩn bị sẵn sàng cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ vào trường Tiểu học trình bày tổng quan những nghiên cứu đi trước về tính sẵn sàng đi học của trẻ mẫu giáo, những vấn đề chuẩn bị cho trẻ vào lớp Một, vấn đề chuyển tiếp đối với trẻ rối loạn phổ tự kỉ và đề xuất một số biện pháp nhằm giáo dục chuẩn bị cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ vào trường phổ thông như: Tổ chức trò chơi, tổ chức hình thức “tiết học”, áp dụng hỗ trợ trực quan.

  pdf7p vimaryamnawaz 04-08-2022 1 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục "Dạy học xác suất – thống kê ở trường trung học nước CHDCND Lào theo hướng kết nối với thực tiễn" được nghiên cứu nhằm đề xuất được một số biện pháp Dạy học xác suất – thống kê ở trường trung học Lào theo hướng KNVTT, góp phần nâng cao chất lượng Dạy học xác suất – thống kê ở các trường trung học Lào.

  pdf233p vimelindagates 18-07-2022 2 2   Download

 • Bài viết Làng xã Việt Nam với vai trò phòng, chống tội phạm: Từ quá khứ đến hiện tại trình bày đánh giá vai trò của làng xã với việc phòng chống tội phạm trong lịch sử Việt Nam, xác định những ưu điểm, hạn chế và cả những rào cản từ quá khứ mà xã hội hiện tại đang phải đối diện.

  pdf10p vimelindagates 18-07-2022 5 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu hội chứng “Zombie học đường” ở sinh viên khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng dựa trên ý tưởng từ vấn đề của hội chứng “zombie công sở” thuộc lĩnh vực quản lí nhân sự, bài nghiên cứu này đã áp dụng phép ẩn dụ “zombie” để nghiên cứu vấn đề học tập của các sinh viên ở Khoa QTH, ĐHNN - ĐHĐN và ý thức của họ trong môi trường giảng đường thông qua bảng khảo sát với 395 sinh viên Khoa QTH, ĐHNN - ĐHĐN.

  pdf6p vichristinelagarde 04-07-2022 2 0   Download

 • Dựa trên tìm hiểu về mắt theo các lĩnh vực Vật lí, Hóa học, Sinh học và Y học để xác định được cấu tạo, cách thức hoạt động của mắt và các biện pháp cơ bản cho việc giữ gìn đôi mắt. Từ đó, bài báo "Tổ chức dạy học tích hợp chủ đề mắt gắn với ứng dụng vào thực tiễn" trình bày việc xây dựng chủ đề tích hợp liên môn về mắt và đề ra cách tổ chức dạy học phát triển năng lực để học sinh chiếm lĩnh được kiến thức về mắt và biết cách giữ gìn đôi mắt hiệu quả.

  doc9p runordie5 04-07-2022 7 1   Download

 • Bài viết "Lược sử nghiên cứu giáo dục Stem ở một số nước trên thế giới và Việt Nam" sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp và phân loại hệ thống hóa lí thuyết để chỉ ra tương đồng cũng như khác biệt trong mục tiêu và cách triển khai giáo dục STEM ở một số nước trên thế giới và Việt Nam, gợi ý cho những nghiên cứu và triển khai tiếp theo về thực hiện giáo dục STEM hiệu quả hơn tại Việt Nam.

  doc14p runordie5 04-07-2022 10 2   Download

 • Giáo trình Đại cương Khoa học quản lí và quản lý giáo dục: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: quản lí là một khoa học; khái quát về quản lí; đại cương về quản lý giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf95p namkimcham10 04-07-2022 15 3   Download

 • Các môn Toán ở bậc Đại học được xem là những môn khó, hóc búa, yêu cầu độ chính xác cao. Vì vậy, không ít sinh viên có tâm lí “sợ sệt” khi học các môn Toán, dẫn tới việc thi lại và học lại. Trong bài viết "Một số phương pháp cần thiết để học tốt các học phần toán tại Trường Đại học Công đoàn", tác giả chia sẻ một số kinh nghiệm để giúp sinh viên có thể đạt được kết quả tốt trong việc học các môn Toán tại trường Đại học Công đoàn.

  pdf4p runordie2 06-06-2022 6 0   Download

 • Bài viết Quản lí hoạt động giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội theo yêu cầu đổi mới phân tích cơ sở lí luận, đánh giá thực trạng về vấn đề này, qua đó đề xuất một số biện pháp quản lí giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội nhằm đáp ứng được yêu cầu đổi mới trong bối cảnh nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế hiện nay.

  pdf8p visherylsandber 28-06-2022 10 2   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non trình bày các nội dung: Lí luận giáo dục thể chất là khoa học, nhiệm vụ và nguyên tắc giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non, nội dung giáo dục thể chất cho trẻ lứa tuổi mầm non, phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf303p bakerboys06 08-06-2022 9 2   Download

 • Luận văn "Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ ở các trường mầm non thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp" được thực hiện với mục tiêu nhằm nghiên cứu lí luận và khảo sát làm rõ thực trạng, chúng tôi đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động GDKNS cho trẻ ở các trường mầm non thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trẻ ở địa phương

  pdf143p dongcoxanh25 22-06-2022 41 10   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Phương pháp dạy học các môn học về tự nhiên và xã hội: Phần 2 Hướng dẫn dạy học các môn học về tự nhiên và xã hội, cung cấp cho người học những kiến thức như: Hướng dẫn dạy học môn Tự nhiên và xã hội; hướng dẫn dạy học môn Lịch sử và Địa lí; hướng dẫn dạy học môn Khoa học, Mời các ban cùng tham khảo!

  pdf94p dongcoxanh25 22-06-2022 20 2   Download

 • Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục "Tổ chức hoạt động khám phá khoa học nhằm phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi" trình bày tổng quan và cơ sở lí luận của tổ chức hoạt động khám phá khoa học nhằm phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi; Thực trạng tổ chức hoạt động khám phá khoa học nhằm phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi; Biện pháp tổ chức hoạt động khám phá khoa học nhằm phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi.

  pdf203p viabigailjohnson 10-06-2022 17 3   Download

 • Nghiên cứu này tập trung phân tích những vấn đề lí luận và thực tiễn về mô hình trường học mới Việt Nam cũng như những tác động của mô hình này đến công cuộc đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông sau năm 2015. Từ đó, chúng tôi đề xuất một số giải pháp đào tạo giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo.

  pdf12p vimegwhitman 10-06-2022 8 1   Download

 • Tự đào tạo, tự bồi dưỡng của giảng viên khoa học xã hội nhân văn bậc đại học là một trong những yêu cầu cơ bản, chủ yếu của mỗi giảng viên. Tuy vậy, do nhiều nguyên nhân mà chất lượng tự đào tạo, tự bồi dưỡng của đội ngũ này thời gian gần đây chưa tốt. Điều đó tác động trực tiếp đến việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

  pdf8p vimegwhitman 10-06-2022 6 1   Download

 • Nói đến quan điểm và cách dạy học của Bác, trước hết là học tập quan điểm đạo lí của Bác, học tập quan điểm của Bác đối với con người, đối với đồng bào đồng chí: học tập cái đạo lí làm người của Bác để tự mình trước tiên chăm lo cho mình cái đức, cái đạo, cái tình của người đi dạy và sau đó mới đến kiến thức và phương pháp. Trong bài viết này, tác giả ôn lại những thu hoạch nhỏ từ ánh sáng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dạy học cũng như giáo dục Việt Nam.

  pdf9p runordie2 07-06-2022 11 1   Download

 • Báo cáo "Ứng dụng nguyên lí biến phân Ekeland trong bài toán điều khiển tối ưu" trình bày một ứng dụng của nguyên lí biến phân Ekeland trong lí thuyết điều khiển tối ưu. Cụ thể, nhóm tác giả sẽ thảo luận một mở rộng của nguyên lí cực tiểu Pontryagin cho điều khiển tối ưu xấp xỉ.

  pdf8p runordie2 07-06-2022 15 2   Download

 • Bài báo "Nhận dạng tiếng Việt trên hệ điều hành android" giới thiệu một phương pháp nhận dạng tiếng Việt từ ảnh chụp trên điện thoại di động sử dụng hệ điều hành Android. Phương pháp này sử dụng thư viện Tesseract của Google, xây dựng bộ dữ liệu hoàn chỉnh hơn so với gói dữ liệu sẵn có của Tesseract, cùng với thuật toán xử lí lỗi trên đoạn văn bản sau khi nhận dạng. Kết quả nhận dạng cho kết quả tương đối cao với độ chính xác 93%.

  pdf13p runordie2 07-06-2022 14 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khoa học pháp lí
p_strCode=khoahocphapli

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2