intTypePromotion=3

Khử trùng bằng dung dịch HgCl2

Xem 1-5 trên 5 kết quả Khử trùng bằng dung dịch HgCl2
 • Đề tài nghiên cứu trình bày về cải tiến quy trình vi nhân giống dây thìa canh (Gymenema sylvestre) đã được tối ưu hóa trong nghiên cứu này. Kết quả cho thấy, Dây thìa canh được sát trùng bề mặt bằng cồn 70° trong 1 phút, khử trùng bằng dung dịch HgCl2 0,1% trong 1 phút đã được thiết lập thành công trên môi trường MS (Murashige et Skoog, 1962) bổ sung 0,2 mg/1 BAP; 30 g/l sucrose với tỷ lệ mẫu sạch là 72,15% và tỷ lệ hình thành chồi đạt 68,26% sau 4 tuần nuôi cấy.

  pdf7p hanh_tv12 21-01-2019 17 1   Download

 • Bài viết Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy in vitro trong nhân giống lan Hoàng thảo kèn (Dendrobium lituiflorum Lịndley) trình bày: Vi nhân giống lan Hoàng thảo kèn bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro đã được nghiên cứu thành công. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sát khuẩn bề mặt quả lan bằng ethanol 70% trong 1 phút, khử trùng bằng dung dịch HgCl2 0,1% trong 12 phút và nuôi cấy trên môi trường Knops,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p sobinhoangson 29-04-2018 32 4   Download

 • Bài viết Nhân giống cây trà hoa vàng Tam Đảo (Camellia tamdaoensis Ninh et Hakoda) bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro trình bày: Vi nhân giống cây Trà hoa vàng Tam Đảo bằng kỹ thuật nuôi cấy mô đã được nghiên cứu thành công. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sát trùng bề mặt bằng cồn, khử trùng bằng dung dịch HgCl2 trong 13 phút và nuôi cấy trên môi trường khởi đầy WPM,... Mời các bạn cùng tham khảo

  pdf0p sobinhoangson 29-04-2018 65 4   Download

 • Vi nhân giống lan Hoàng thảo vôi (Dendrobium cretaceum) đã được nghiên cứu thành công. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sát khuẩn bề mặt quả lan bằng ethanol 70% trong 2 phút, khử trùng bằng dung dịch HgCl2 0,1% trong 10 phút và nuôi cấy trên môi trường MS, cho tỷ lệ mẫu sạch là 94,7%, tỷ lệ mẫu phát sinh thể chồi là 90% với thời gian phát sinh chồi 20 ngày.

  pdf4p vimariecurie2711 31-07-2019 6 1   Download

 • Nghiên cứu về vi nhân giống cây Tràm được thực hiện nhằm mục đích đánh giá một số giai đoạn của vi nhân giống. Ba thí nghiệm được thực hiện bao gồm khử trùng bề mặt, nhân chồi và tạo rễ. Kết quả thí nghiệm cho thấy rằng khử trùng bề mặt mẫu cấy: sử dụng cồn 700 trong 30 giây, dung dịch Clorox 20% trong 30 phút, HgCl2 0,5 00 0 trong 30 phút là thích hợp cho việc khử trùng đoạn thân mang mầm chồi.

  pdf8p sunshine_7 22-07-2013 70 18   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Khử trùng bằng dung dịch HgCl2
p_strCode=khutrungbangdungdichhgcl2

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản