intTypePromotion=1
ADSENSE

Khung thể chế

Xem 1-20 trên 484 kết quả Khung thể chế
 • Bài giảng "Chương 6: Tổ chức và thể chế quản lý nước ở Việt Nam" trình bày các nội dung: Khung thể chế cho quản lý nước, cải tiến và phát triển thể chế, những vấn đề chi yếu về cải tiến thể chế đối với LVS, hệ thống tổ chức QLTNN ở Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p thangnamvoiva20 20-09-2016 67 9   Download

 • Bài viết dựa trên lý thuyết và thực tiễn quốc tế về xây dựng thể chế ổn định kinh tế vĩ mô đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới, bao gồm: Xây dựng thể chế ổn định tài chính, thể chế tài khóa, thể chế tiền tệ, phối hợp chính sách tài khóa, tiền tệ và ổn định tài chính; từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam để xây dựng khung thể chế ổn định kinh tế vĩ mô.

  pdf8p vihongkong2711 04-02-2020 28 4   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Đổi mới quy trình hoạch định chính sách dân tộc trong khung cảnh cải cách thể chế quản lý ở Việt Nam" dưới đây để nắm bắt được những nội dung về định hình triết lý của chính sách dân tộc, xây dựng dữ liệu khoa học làm căn cứ cho hoạch định chính sách dân tộc, tạo lập khung khổ cho chính sách dân tộc,...

  pdf6p thuyhuynh02 02-03-2016 83 6   Download

 • Bài viết Một số giải pháp nhằm hoàn thiện thể chế cho phát triển thị trường tài chính trong điều kiện hội nhập giới thiệu tới các bạn về việc hoàn thiện khung pháp luật liên quan đến thị trường tài chính, thực trạng về cơ cấu lại, phát triển đồng bộ thị trường tài chính, giải pháp cho vấn đề này.

  pdf8p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 57 4   Download

 • Bài viết Hoàn thiện thể chế kinh tế của Việt Nam để hội nhập kinh tế quốc tế giới thiệu tới các bạn những nội dung về hoàn thiện khung pháp lý, bộ máy thực thi chính sách, cơ chế thực thi pháp luật về kinh tế của nước ta.

  pdf6p maiyeumaiyeu16 19-10-2016 80 4   Download

 • Bài viết Tổng quan công tác hoàn thiện thể chế về tiền tệ và hoạt động ngân hàng giai đoạn 2011 - 2015 bao gồm những nội dung về: Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý cho thiết kế và điều hành chính sách tiền tệ quốc gia,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf9p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 38 3   Download

 • Bài giảng Bài học kinh nghiệm về lồng ghép giới trong hoạt động lập pháp tại các quốc gia Đông Nam Á giúp các bạn biết được khung chính sách và pháp luật; khung thể chế; các thiết chế Nghị viện về hoạt động lồng ghép giới. Mời các bạn tham khảo.

  ppt9p cocacola_02 25-09-2015 52 2   Download

 • Sau 20 năm đổi mới kể từ Đại hội Đảng VI năm 1986, Việt Nam đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế, đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh, tăng cường cơ sở vật chất được tăng cường, đời sống của các tầng lớp nhân dân không ngừng được cải thiện. Từ sau Đại hội Đảng VI (12/1986) đến nay đã có rất nhiều thay đổi quan trọng trong sản xuất và tiêu dùng, tiết kiệm đầu tư, chính sách tiền tệ và ngoại thương. Chính sách đổi mới đã tạo ra nguồn động lực sáng tạo cho hàng tiêu dùng Việt Nam thi đua sản xuất...

  doc15p vuvietchinh 28-01-2011 1358 435   Download

 • Chương này sẽ trình bày một số khuyến nghị chính nhằm khuyến khích sự phát triển của vận tải công cộng trong giai đoạn thực hiện Kế hoạch Hành động ngắn hạn. Từng khuyến nghị sẽ được trình bày riêng trong từng khung, được in đậm để tiện theo dõi.

  pdf82p tuanhung_vn 18-04-2015 64 13   Download

 • Tài liệu Lịch sử các học thuyết chính trị trên thế giới: Phần 2 trình bày về các học thuyết chính trị ở Pháp vào thời kỳ khủng hoảng chế độ chuyên chế và cách mạng tư sản cuối thế kỷ XVII; những học thuyết chính trị ở Mỹ vào thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc; học thuyết chính trị ở Nga sau thế kỷ XVIII;... Mời các bạn tham khảo.

  pdf419p thuytrang_5 25-07-2015 238 99   Download

 • Giáo trình Lịch sử Nhật Bản: Quyển hạ - Phần 2 của tác giả Nguyễn Nam Trân trình bày về lịch sử Nhật Bản thời Taisho cho đến ngày nay. Bố cục của phần này gồm 7 chương, trình bày các vấn đề: Nhật Bản trong Thế chiến thứ nhất, Thể chế Washington và nền dân chủ thời Taishô, Thời đại của khủng hoảng, Quân đội tăng cường sức mạnh, Nhật Bản và cuộc Thế chiến lần thứ hai, Nhật Bản hậu chiến lại lên đường, Nhật Bản hậu chiến lại lên đường, Thể chế 1955 và sự phát triển kinh tế cao độ. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf280p hoa_hong91 22-05-2014 294 89   Download

 • Khủng hoảng nợ công của châu Âu đang lan sang Italy, nền kinh tế lớn thứ ba ở khu vực đồng Euro. Điều này sẽ khiến nhà đầu tư mất niềm tin vào đồng tiền chung của khu vực này và tìm nơi trú ẩn an toàn là vàng. Trong thời điểm năm ngoái đến nay, có lẽ mối quan tâm lớn nhất trên thị trường kinh tế thế giới đó là khủng hoảng nợ công từ các quốc gia châu Âu và những ảnh hưởng của vấn đề này tới đồng tiền EUR. Các vấn đề xoáy sâu vào sự...

  doc9p tj3u_ky 08-10-2011 170 84   Download

 • Tác giả viết bài phân tích này dựa vào hiểu biết về ngành thống kê kinh tế qua kinh nghiệm làm việc với tư cách thành viên của Ủy ban soạn thảo SNA1993 và SNA2008 gồm Liên Hiệp Quốc, IMF, World Bank, OECD và EU. Hệ thống tài khoản quốc gia SNA là chuẩn mực quốc tế về thống kê kinh tế trong đó có chuẩn mực thống kê tài chính. Ngoài ra, tác giả cũng dựa vào kinh nghiệm giúp Ngân hàng Trung ương Philippines xây dựng Ma Trận Tài chính Các Khu vực Thể chế (Social Accounting Matrix)...

  pdf62p jiusin9x 19-03-2013 137 40   Download

 • Công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc trong 30 năm qua đối diện với áp lực trong n-ớc và quốc tế ch-a từng có từ tr-ớc đến nay. Cải cách phải thực hiện một loạt nhiệm vụ chuyển đổi thể chế, chuyển đổi mô hình kinh tế, chuyển đổi mô hình xã hội…trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động nh- sự tan rã của các n-ớc Đông Âu và Liên xô, gần đây là khủng hoảng tài chính toàn cầu... Trong hoàn cảnh lịch sử đó, cải cách thể chế kinh tế của Trung Quốc đã...

  pdf10p bengoan258 06-12-2011 99 25   Download

 • Bài viết tổng kết các nghiên cứu trước đây liên quan đến các chủ đề về CSR, các khung lý thuyết, đánh giá kết quả nghiên cứu, đo lường CSR theo lý thuyết các bên liên quan để tìm ra hướng nghiên cứu tiếp theo. Qua lược khảo cho thấy nhiều lý thuyết được sử dụng trong nghiên cứu CSR nhưng lý thuyết các bên liên quan và lý thuyết Carroll được sử dụng phổ biến nhất. Trong nước, CSR được quan tâm nhiều để hoàn thiện về mặt thể chế chung, chưa đi sâu từng ngành nghề.

  pdf9p lequangvinh1608 13-08-2019 71 18   Download

 • Đề xuất này rất phù hợp với kêu gọi mới đây của IMF về nỗ lực hợp tác tái thể chế giữa các ngân hàng trung ương và bộ trưởng tài chính, trong một đề xuất nhằm thu hút nhiều hơn sự chú ý với vai trò trung tâm của việc gỡ nòi nổ quả bom tài chính hiện tại. TS. Bernanke* mới đây cũng đã đưa ra lời cảnh báo mới về bước chuẩn bị cần thiết cho… quả bom kế tiếp!

  pdf3p phuonganh1707 24-08-2010 86 11   Download

 • Cải cách thể chế - nhân tố hàng đầu cho tăng trưởng kinh tế bền vững ở các nền kinh tế chuyển đổi và kinh nghiệm cho Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều liên tục tăng trong những năm gần đây. Tuy nhiên, năm 2009 tổng kim ngạch XNK hai phía chỉ đạt 3.474,7 triệu USD, giảm nhẹ so với năm 2008 do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới; Đến 2010 lại tăng lên 4.115,13 triệu USD và năm 2011 là 5.565,45 triệu USD....

  pdf12p butmaudo 19-08-2013 77 9   Download

 • Bài báo nghiên cứu về ngành chế biến thủy sản Bến Tre. Kết quả nghiên cứu đã xây dựng thành công khung phân tích cho phát triển bền vững của ngành chế biến thủy sản trong tỉnh dựa trên ba trụ cột: kinh tế, xã hội, và môi trường. Cũng trong mô hình phân tích này, thể chế và quản trị nhà nước đóng vai trò điều hòa trong mối quan hệ giữa các trụ cột. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng xây dựng hệ thống lượng hóa các khía cạnh trong khung phân tích trên bằng các chỉ tiêu đánh giá phát triển bền vững cho ngành chế biến thủy sản Bến Tre.

  pdf6p advanger2 06-05-2018 78 5   Download

 • Bài giảng Thảo luận tổng kết Phần I và II - Vũ Thành Tự Anh hướng đến nhắc lại khái niệm và khung phân tích cơ bản về năng lực cạnh tranh, cụm ngành, mô hình kim cương,...; thảo luận thêm về các thể chế hỗ trợ hợp tác;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf29p hera_01 06-04-2016 51 4   Download

 • Đề tài Thiết kế hệ thống chia sẻ lợi ích REDD tại Việt Nam trình bày về: Bối cảnh REDD+, quá trình đàm phán UNFCCC, và các đề xuất BDS, những bài học và Kinh nghiệm từ các chương trình hiện có tại Việt Nam, khung pháp lý, Khung thể chế tài chính cấp quốc gia, chi phí và các nguồn thu giữ lại...

  pdf186p hanh_tv9 17-01-2019 47 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khung thể chế
p_strCode=khungtheche

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2