intTypePromotion=1
ADSENSE

Khuyến khích phát triển hợp tác xã

Xem 1-20 trên 25 kết quả Khuyến khích phát triển hợp tác xã
 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA “QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG” BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2009/QĐ-UBND NGÀY 15/5/2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TỈNH BÌNH DƯƠNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf3p mungtetmoi 21-01-2013 42 5   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ cơ sở tồn tại và phát triển của các HTXTM ở Việt Nam, đánh giá thực trạng HTXTM ở Việt Nam, nguyên nhân cản trở việc phát triển HTXTM ở nước ta, xác định phương hướng phát triển HTXTM giai đoạn 2005 – 2010, đề xuất các giải pháp vĩ mô và vi mô cho phát triển HTXTM ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf158p tsmttc_009 27-07-2015 68 16   Download

 • Quyết định số: 57/2009/QĐ-UBND ban hành quy định khuyến khích phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

  pdf14p inoneyear2 22-03-2010 51 1   Download

 • Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ban hành về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014

  pdf24p nguyenvantoan9096 23-08-2018 20 1   Download

 • Hợp tác xã là một loại hình kinh tế tập thể đã xuất hiện và tồn tại từ lâu ở nước ta. Trong quá trình phát triển HTX đã luôn tự đổi mới mình để phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nền kinh tế đất nước trên cơ sở các quy định của Nhà nước. Đây là hình thức kinh tế thuộc sở hữu tập thể được Đảng và Nhà nước ta quan tâm khuyến khích phát triển.

  ppt36p cong12121992 14-04-2011 328 60   Download

 • Nghị định số 88/2005/NĐ-CP về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã do Chính phủ ban hành

  pdf6p lawktkt2 25-10-2009 176 22   Download

 • Thông tư số 02/2006/TT-BKH về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số điều tại nghị định số 88/2005/TT-BKH ngày 11 tháng 7 năm 2005 của chính phủ về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã

  pdf16p lawdn3 31-10-2009 127 17   Download

 • Thỏa thuận số 49/2007/SL-LPQT giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc khuyến khích phát triển hợp tác đầu tư, thương mại giữa hai nước

  pdf6p lawvhxh7 16-11-2009 86 5   Download

 • + Nhà nước giúp hợp tác xã đào tạo cán bộ, ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin mở rộng thị trường, xây dựng các quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, giải quyết nợ. + Khuyến khích tích luỹ phát triển vốn của hợp tác xã 3. Thành phần kinh tế cá thể, tiểu chủ: + Có vị trí quan trọng, lâu dài cả ở nông thôn và thành thị + Nhà nước tạo điều kiện giúp đỡ và phát triển + Khuyến khích các hình thức tổ chức hợp tác tự nguyện 4. Thành phần kinh tế...

  pdf13p cnkbmt2 16-10-2011 41 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VÀ KHAI THÁC HẢI SẢN XA BỜ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI, GIAI ĐOẠN 2013-2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

  pdf9p caytudang 20-04-2013 41 3   Download

 • Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  pdf5p lawdn1 31-10-2009 53 2   Download

 • Nghị định số 15-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã do Chính phủ ban hành

  pdf3p lawdt12 02-12-2009 82 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

  pdf10p xexucxich 26-04-2010 37 2   Download

 • NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VÀ KHAI THÁC HẢI SẢN XA BỜ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI, GIAI ĐOẠN 2013-2015 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI KHOÁ XI - KỲ HỌP THỨ 7

  pdf7p hoamai_do 01-02-2013 23 2   Download

 • Nghị quyết 06/2013/NQ-HĐND quy định mức chi hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

  pdf3p kimoanh13 29-03-2014 36 0   Download

 • Có rất nhiều hoạt động mà bạn có thể cùng chơi với con mình để giúp bé phối hợp các động tác tốt hơn và phát triển các kỹ năng giao tiếp xã hội. Luôn khuyến khích và tán dương bé để bé vui vẻ và tự tin hơn. 1.Bong bóng: Tất cả trẻ em đều thích bong bóng – và việc dùng tay để làm vỡ chúng cho phép phát triển sự phối hợp tay mắt cũng như hiểu biết của trẻ về nguyên nhân và kết quả. Gắn một trái bong bóng – đã đổ đầy nước bên...

  pdf28p tuyet_tim901902 15-01-2013 71 19   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Cẩm nang xúc tiến thương mại - Du lịch Bạc Liêu, phần 2 trình bày các nội dung: Du lịch Bạc Liêu; chính Tài liệu khuyến khích đầu tư; danh mục các dự án kêu gọi đầu tư; giới thiệu hệ thống các doanh nghiệp, công ty, hợp tác xã. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf78p tsmttc_010 28-08-2015 58 10   Download

 • HỢP TÁC XÃ Th.s Nguyễn Thị Thanh Lê 1. Những vấn đề chung về hợp tác xã Hợp tác xã là hình thức tổ chức kinh tế tập thể được Đảng và Nhà nước ta quan tâm và khuyến khích phát triển ngay từ những năm đầu thực hiện công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Khác với các lọai hình doanh nghiệp được pháp lụât nước ta ghi nhận, hợp tác xã là một tổ chức kinh tế mang tính hợp tác và xã hội cao. Hơn 50 năm kể từ ngày hợp tác...

  pdf28p vitconmengu 13-08-2011 187 102   Download

 • Phát triển kinh tế tập thể với nhiều hình thức đa dạng trong tất cả các ngành, các lĩnh vực kinh tế luôn được sự quan tâm của Đảng và nhà nước ta. Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã chỉ rõ : “tổng kết thực tiễn, sớm có chính sách, cơ chế cụ thể, khuyến khích phát triển mạnh hơn các loại hình kinh tế tập thể đa dạng về hình thức sở hữu và hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh, bao gồm các tổ hợp tác, hợp tác xã kiểu mới. Chú trọng phát triển...

  doc79p dinhthao00 14-06-2011 264 78   Download

 • Thiên nhiên đã có phần ưu ái khi ban tặng chúng ta một bờ biển dài hơn 3260 km, 112 cửa sông lạch, một vùng biển đặc quyền rộng khoảng 1 triệu km2 với 4000 hòn đảo lớn nhỏ cùng hệ thống kênh, rạch, hồ, đầm rất thuận lợi cho phát triển nghề nuôi trồng, đánh bắt, chế biến thuỷ sản xuất khẩu. Để tận dụng lợi thế tự nhiên sẵn có và phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội quốc gia, Đảng và Nhà nước ta đã có những chủ trương, biện pháp khuyến khích, đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu...

  pdf102p coxetuanloc 07-01-2013 112 47   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khuyến khích phát triển hợp tác xã
p_strCode=khuyenkhichphattrienhoptacxa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản