intTypePromotion=1
ADSENSE

Khuyến khích vốn tín dụng nông nghiệp

Xem 1-8 trên 8 kết quả Khuyến khích vốn tín dụng nông nghiệp
 • Đề tài nghiên cứu nhằm trả lời 2 câu hỏi: Dự án tái canh cà phê có khả thi về mặt kinh tế hay không để làm cơ sở cho việc Nhà nước có chính sách khuyến khích nông dân tái canh cà phê đã già cỗi? Dự án tái canh cà phê có khả thi về mặt tài chính hay không để làm cơ sở đánh giá mức độ sẵn sàng đầu tư của nông dân và rủi ro cho vay của Agribank tỉnh Đắk Lắk?

  pdf82p beloveinhouse05 03-09-2021 7 0   Download

 • Nghị quyết số 193/2019/NQ-HĐND ban hành về việc ban hành chính sách tín dụng, vốn cấp bù lãi suất và mức vốn sử dụng ngân sách tỉnh để thực hiện các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc3p tomtit999 12-06-2020 4 0   Download

 • Bài viết Khuyến khích vốn tín dụng cho khu vực nông nghiệp và nông thôn nêu lên tình hình tín dụng đối với nông nghiệp nông thôn, điểm lưu ý liên quan đến hoạt động tín dụng cho khu vực nông nghiệp và nông thôn; một số đề xuất.

  pdf5p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 34 3   Download

 • Với sự khuyến khích phát triển mọi thành phần kinh tế của Đảng và Nhà nước đã tạo động lực lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội. Một trong những yếu tố quan trọng cần thiết cho quá trình phát triển kinh tế hộ sản xuất là sự trợ giúp về vốn của các ngân hàng thương mại. Với tư cách là người bạn đồng hành của nông nghiệp và nông thôn, trong những năm qua, NHNo & PTNT Việt Nam với các chi nhánh của mình đã và đang là kênh chuyển tải vốn chủ yếu đến...

  pdf52p neuocsencotinhyeu 26-09-2013 78 12   Download

 • + Nhà nước giúp hợp tác xã đào tạo cán bộ, ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin mở rộng thị trường, xây dựng các quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, giải quyết nợ. + Khuyến khích tích luỹ phát triển vốn của hợp tác xã 3. Thành phần kinh tế cá thể, tiểu chủ: + Có vị trí quan trọng, lâu dài cả ở nông thôn và thành thị + Nhà nước tạo điều kiện giúp đỡ và phát triển + Khuyến khích các hình thức tổ chức hợp tác tự nguyện 4. Thành phần kinh tế...

  pdf13p cnkbmt2 16-10-2011 51 5   Download

 • Năm là: Nhà nước cần có chính sách ưu tiên hơn nữa trong việc sử dụng nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ đầu tư cho phát triển hạ tầng các vùng khó khăn. - Vốn huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân. Vốn đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn hiệu quả thu hồi vốn chậm và thấp nên để huy động các nguồn vốn khác ngo ài nguồn vốn ngân sách cho lĩnh vực này phải quan tâm hai vấn đề sau: Thứ nhất: Có sự khuyến khích các nhà đầu...

  pdf34p ttcao8 29-08-2011 53 3   Download

 • Quản trị rủi ro hợp lý là yếu tố tiên quyết cho sự tồn tại của mỗi ngân hàng nói riêng và sự bền vững của hệ thống ngân hàng nói chung, và nó cho phép các ngân hàng phân bổ vốn một cách hợp lý dựa trên cân bằng giữa rủi ro và tiềm năng tạo ra lợi nhuận. Nhìn nhận vấn đề này, Ủy ban Basel Giám sát hoạt động ngân hàng đã đề xuất tiêu chuẩn vốn mới trong hoạt động ngân hàng, trong đó khuyến khích các ngân hàng phát triển và sử dụng mô hình...

  pdf10p phalinh17 14-08-2011 221 68   Download

 • Cơ cấu sản xuất nông nghiệp cũng được chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng sản phẩm chăn nuôi. Cơ cấu kinh tế nông thôn: Các làng nghề truyền thống đang được khôi phục và phát triển, các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các hoạt động dịch vụ được khuyến khích. Các thành phần kinh tế trong nông thôn được quan tâm phát triển. Kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn: Được sự hỗ trợ một phần của nhà nước, kết hợp với huy động vốn và công sức của nhân dân, kết cấu hạ...

  pdf12p ttcao6 09-08-2011 71 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khuyến khích vốn tín dụng nông nghiệp
p_strCode=khuyenkhichvontindungnongnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2