kiểm điểm đảng viên năm 2014

Xem 1-3 trên 3 kết quả kiểm điểm đảng viên năm 2014
  • Mời các bạn tham khảo Mẫu bản kiểm điểm đảng viên năm 2014 sau đây để biết được nội dung, cách trình bày của một bản kiểm điểm Đảng viên, từ đó biết cách soạn thảo một bản kiểm điểm Đảng viên hoàn chỉnh và đúng yêu cầu của một văn bản hành chính.

    doc3p huynhthuy1990 25-05-2015 993 52   Download

  • Kế hoạch Phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bổ sung năm 2014 trình bày Nội dung đăng ký phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc khắc phục những hạn chế, yếu kém qua kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và thực hiện vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên năm 2014, thời gian và giải pháp thực hiện.

    doc3p tranphilong1964 08-05-2014 905 95   Download

  • Bạn đang gặp khó khăn trước kì thi khảo sát chất lượng và bạn không biết làm sao để đạt được điểm số như mong muốn. Hãy tham khảo đề kiểm tra khảo sát giữa học kì 2 có đáp án môn "Ngữ văn 7 - Trường THCS Cao Viên" năm học 2014-2015 dưới đây. Đề thi sẽ giúp các bạn nhận ra các dạng bài tập khác nhau và cách giải của nó. Chúc các bạn làm thi tốt.

    pdf3p cautocaunho 22-12-2015 127 7   Download

Đồng bộ tài khoản