Kiểm soát đối với mặt hàng gốm sứ

Xem 1-3 trên 3 kết quả Kiểm soát đối với mặt hàng gốm sứ
  • Quyết định 0106/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc kiểm tra, kiểm soát đối với mặt hàng gốm sứ các loại sản xuất từ nước ngoài lưu thông trên thị trường

    doc2p giangdien 18-08-2009 84 5   Download

  • Quyết định số 106/2003/QĐ-BTM về việc kiểm tra, kiểm soát đối với mặt hàng gốm sứ các loại sản xuất từ nước ngoài lưu thông trên thị trường do Bộ Thương mại ban hành

    pdf2p lawxnk4 10-11-2009 47 2   Download

  • Một cách tiếp cận thay thế để cải thiện hiệu suất lưu lượng truy cập của một mạng lưới đa cơ bản bao gồm trong việc sử dụng các máy bay unbuffered song song cùng với xếp hàng bên ngoài. Việc áp dụng nhiều máy bay song song unbuffered chuyển đổi có nghĩa là đầu ra xếp hàng là bắt buộc để kiểm soát việc thực hiện mất gói tin.

    pdf26p banhbeo3 07-11-2011 24 3   Download

Đồng bộ tài khoản