intTypePromotion=1
ADSENSE

Kiểm soát dòng tải

Xem 1-20 trên 2398 kết quả Kiểm soát dòng tải
 • Các chức năng chính của đồng hồ K3HB 2. Các phím mặt trước và các chức năng 3. Các ứng dụng cơ bản của đồng hồ K3HB, các mức kiểm soát thùng chất lỏng, Kiểm soát dòng tải của mô tơ, Đồng hồ đo trọng lượng, Ví dụ hướng dẫn cài đặt ban đầu cho đồng hồ K3HB-X (K3HB-XVD), Ví dụ hướng dẫn cài đặt đồng hồ K3HB-V (K3HB-VLC), Các kiến thức cơ bản để đặt thông số, Đặt các phép tính Đặt kiểu đầu vào Đặt các giá trị biến đổi tỉ lệ Đặt đơn vị nhiệt độ Đặt...

  pdf83p suthebeo 01-08-2012 391 46   Download

 • Đề tài nghiên cứu khoa học nhằm nêu tổng luận về kiểm soát vốn. Đánh giá mức độ và hiệu quả kiểm soát vốn. Kiểm soát vốn và một số đề xuất.

  pdf154p one_12 03-01-2014 67 13   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hóa cơ sở lí luận về kiểm soát và tài trợ rủi ro tín dụng trong cho vay dự án đầu tư của ngân hàng thương mại. Phân tích tình hình hoạt động kiểm soát và tài trợ RRTD trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng đối với cho vay dự án đầu tư tại NHTMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng, từ đó đưa ra những mặt tích cực và hạn chế của công tác quản trị này.

  pdf26p quaymax9 02-10-2018 59 8   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu: Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận về kiểm soát và tài trợ rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng kiểm soát và tài trợ rủi ro tín dụng trong cho vay tại Chi nhánh Vietinbank Ngũ Hành Sơn. Đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cường kiểm soát và tài trợ rủi ro tín dụng trong cho vay tại Chi nhánh Vietinbank Ngũ Hành Sơn thời gian tới. Mời các bạn tham khảo!

  pdf26p quaymax9 02-10-2018 63 6   Download

 • Luận văn thạc sĩ kinh tế: Kiểm soát vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài nhằm mục tiêu phân tích thực trạng vốn đầu tư gián tiếp trong những năm qua trên thị trường chứng khoán Việt Nam, trên cơ sở những tác động và hậu quả của dòng vốn này, đề tài đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện hơn việc kiểm soát dòng vốn FPI trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

  pdf63p narrow_12 22-07-2014 232 54   Download

 • ª Nguyên tắc tổ chức hoạt động Marketing Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của phòng M trong DN và Phối hợp hoạt động có hiệu quả giữa phòng M và các phòng khác trong DN. Phối hợp hoạt động có hiệu quả giữa các bộ phận trong phòng M. Mỗi thành viên trong tổ chức phải biết rõ nhiệm vụ của mình và phải báo cáo công việc cho ai. Mỗi thành viên lãnh đạo phải được giao quyền hạn tương xứng với nhiệm vụ phải hoàn thành. Đảm bảo khả năng kiểm soát đánh giá công việc của lãnh đạo...

  ppt17p home_12 12-08-2013 314 15   Download

 • Luận văn góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận về kiểm soát và tài trợ rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại; phân tích, đánh giá thực trạng kiểm soát và tài trợ rủi ro tín dụng trong cho vay tại Chi nhánh Vietinbank Ngũ Hành Sơn; đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cường kiểm soát và tài trợ rủi ro tín dụng trong cho vay tại Chi nhánh Vietinbank Ngũ Hành Sơn thời gian tới.

  pdf26p uocvongxua06 13-08-2015 71 9   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án là thông qua việc làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến hoạt động kiểm soát vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; phân tích rõ thực trạng các quy định pháp luật về vấn đề này; quán triệt những yêu cầu mới trong chính sách của Đảng và Nhà nước ta về phát triển DNNN, luận án đề xuất một số giải pháp pháp lý nhằm tăng cường hiệu quả của công tác kiểm soát vốn nhà nước tại doanh nghiệp 100% vốn nhà nhà nước.

  pdf169p sohucninh321 09-07-2019 35 8   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là trên cơ sở những lý luận về chi thường xuyên ngân sách nhà nước, kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua KBNN và phân tích thực trạng hoạt động kiểm soát chi tại kho bạc nhà nước Đăk Hà đối với các đơn vị sự nghiệp y tế và giáo dục, đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi tại kho bạc nhà nước Đăk Hà, bảo đảm cho việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước của các đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế trên địa bàn huyện Đăk Hà đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.

  pdf26p kexauxi6 04-11-2019 44 2   Download

 • Quản trị tài chính doanh nghiệp có vai trò hoạch định tài chính, quyết định các khảo đầu tư và tài trợ, kiếm soát hoạt động và tình trạng doanh nghiệp thông qua kiểm soát dòng tiền. Tùy thuộc vào lĩnh vực kinh doanh, loại hình doanh nghiệp, chính sách nhà nước,… mà có nhiều nguyên tắc quản trị tài chính doanh nghiệp khác nhau. Nhưng sau đây sẽ là một vài nguyên tắc quản trị tài chính cơ bản và có hiệu quả nhất, mời các bạn cùng tham khảo.

  doc3p lanxichen 20-04-2020 40 0   Download

 • Mục đích cơ bản của luận văn này là phân tích và làm rõ cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý về hoạt động kiểm soát TTHC của cơ quan hành chính nhà nước cấp sở nói chung, Sở Y tế nói riêng. Chỉ rõ những hạn chế, vướng mắc trong các quy định hiện hành, thực tiễn áp dụng; nguyên nhân của hạn chế, vướng mắc. Đề xuất những giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát TTHC tại Sở Y tế nói riêng và các cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh nói chung.

  pdf27p mucong999 04-03-2021 4 0   Download

 • Mục đích cơ bản của luận văn này là hệ thống hóa những vấn đề lý luận và pháp lý đặc biệt là cập nhật những quy định mới của Chính phủ về kiểm soát TTHC. Làm rõ nội dung kiểm soát TTHC và thẩm quyền kiểm soát TTHC. Nghiên cứu các yếu tố tác động đến hoạt động kiểm soát TTHC. Điều tra khảo sát thực tế, phân tích thực trạng kiểm soát TTHC tại tỉnh Long An, nhận xét ƣu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó.

  pdf26p mucong999 04-03-2021 5 0   Download

 • Kiểm soát nội bộ là những phương pháp và chính sách được thiết kế để ngăn chặn gian lận, giảm thiểu sai sót, khuyến khích hiệu quả hoạt động, và nhằm đạt được sự tuân thủ các chính sách và quy trình được thiết lập.

  pdf10p thanh_trieu 25-12-2009 1494 809   Download

 • ,Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta luôn cần Kiểm Soát chi tiêu để có tiền dành dụm, sử dụng cho các lĩnh vực khác. Các tổ chức kinh doanh, các doanh nghiệp, một quốc gia dù theo con đường phát triển nào thì việc kiểm soát chi phí như là một hoạt động tất yếu khách quan. Tất cả đều phải hướng tới mục tiêu cuối cùng là thu lợi để tái đầu tư cho tương lai, cạnh tranh, tồn tại và phát triển. Trong cuốn “Bàn về Kiểm Kê, Kiểm Soát” Lênin đã viết “Khó khăn chủ yếu...

  pdf33p minhtam 15-07-2009 1867 726   Download

 • Hệ thống kiểm soát nội bộ là một chức năng thường xuyên của đơn vị và hoạt động trên cơ sở xác định rủi ro có thể xẩy ra trong từng khâu công việc để tìm ra biện pháp ngăn chặn nhằm thực hiện có hiệu quả tất cả các mục tiêu đã đề ra của đơn vị.

  ppt44p hongdtket 17-05-2010 1255 574   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quy chế họat động của ban kiểm sóat công ty cổ phần XYZ' dưới đây để hiểu rõ hơn về các thủ tục hành chính, quy định trong công ty để làm việc có hiệu quả hơn. Chúc các bạn thành công!

  doc13p hkquoc 12-08-2010 1369 567   Download

 • Phương pháp quản lý theo quá trình là phương pháp quản lý dựa trên việc phân loại hoạt động theo các quá trình.Khi nghiên cứu tài liệu này, sẽ giúp bạn:Thiết lập được phương pháp kiểm soát theo quá trình.Phương pháp setup các loại tài liệu quản lý như sổ tay, thủ tục, quy định, hướng dẫn, biểu mẫu.

  pdf101p truongthinh 12-10-2009 937 344   Download

 • Định nghĩa Lịch sử phát triển Quy trình soạn thảo báo cáo COSO Sự hữu hiệu của HTKSNB KSNB và quá trình quản lý Trách nhiệm về KSNB Kiểm soát Là một phương tiện nhằm giảm thiểu những yếu tố gây tác động xấu tới hoạt động của một đối tượng nào đó Nôi bộ  Sự hiện hữu hay định vị bên trong bề mặt của một cái gì đó  Thuộc về hay liên quan đến cơ cấu của một tổ chức 3 ĐỊNH NGHĨA Theo COSO Kiểm soát nội bộ là một quá trình bị chi phối bởi người quản...

  pdf127p namson94 20-07-2012 1508 320   Download

 • Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng Không là doanh nghiệp có lịch sử hoạt động khá lâu dài và danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh khá đa dạng. Qua quá trình thực tập tổng hợp ba tuần tại Công ty, qua điều tra và phỏng vấn, em nhận thấy Công ty đang gặp phải nhiều khó khăn trong hoạt động bán hàng mà cụ thể là trong công tác kiểm soát bán hàng. Đây là một công tác đóng vị trí quan trọng ảnh hưởng rất nhiều tới kết quả hoạt động bán hàng của...

  doc51p tieuthuha13387 28-03-2010 693 281   Download

 • Kiểm soát chi phí là hoạt động thiết yếu cho bất kỳ doanh nghiệp nào. Hiểu được các loại chi phí, các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí, chúng ta có thể kiểm soát được chi phí, từ đó có thể tiết kiệm chi phí, vấn đề chi tiêu sẽ hiệu quả hơn, và sau cùng là tăng lợi nhuận hoạt động của doanh nghiệp.

  pdf10p cucai_trang 04-06-2010 443 213   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kiểm soát dòng tải
p_strCode=kiemsoatdongtai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2