intTypePromotion=1
ADSENSE

Kiểm soát nước dần

Xem 1-20 trên 408 kết quả Kiểm soát nước dần
 • ”Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, góp phần bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Các Viện kiểm sát nhân dân địa phương, các Viện kiểm sát quân sự thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong phạm vi trách nhiệm do luật định”.

  ppt37p tab_12 29-07-2013 111 18   Download

 • Cùng tham khảo Sơ đồ bộ máy nhà nước Việt Nam dưới đây, các bạn sẽ thấy được trình tự từ trên xuống như: Quốc hội, chủ tịch, toà án nhân dân tối cao, chính phủ, viện kiểm soát nhân dân tối cao,...

  doc1p quanglan181982 17-08-2011 7378 632   Download

 • "Nước ta là một nước dân chủ, bao nhiêu quyền lực đều là của dân, chính quyền từ xã đến Chính phủ đều là của dân, chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương do dân tổ chức ra. Nói tóm lại quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân" [47, tr. 698]. Luận điểm trên thể hiện những vấn đề căn bản nhất đó là: Nhà nước do dân thiết lập và trao quyền lực, nghĩa là quyền lực nhân dân trở thành quyền...

  pdf123p vascaravietnam 16-08-2012 556 170   Download

 • Trên cơ sở lý luận những vấn đề cơ bản về quản lí và kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước, luận văn đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng và những hạn chế của công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Đan Phượng trong thời gian qua; từ đó, đề xuất phương hướng, giải pháp chủ yếu cùng các điều kiện thực hiện nhằm tăng cường kiểm soát chi ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước Đan Phượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf110p quangdaithuan78 18-01-2017 285 109   Download

 • Tài liệu Tổ chức và kiểm soát quyền lực nhà nước của tác giả Thái Vĩnh Thắng được biên soạn với mong muốn phân tích và lý giải cách thức tổ chức và kiểm soát quyền lực nhà nước trong các kiểu và mô hình nhà nước khác nhau nhằm tìm ra những nguyên lý, những bài học kinh nghiệm để phục vụ công cuộc xây dựng và hoàn thiện việc tổ chức bộ máy nhà nước ta phù hợp với các đặc trưng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tài liệu gồm 2 phần, sau đây là phần 1.

  pdf179p lalala7 07-12-2015 158 51   Download

 • Luận văn hướng đến mục tiêu nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt qua kho bạc nhà nước và kiểm soát chi ngân sách nhà nước không dùng tiền mặt qua kho bạc nhà nước, đề xuất các giải pháp có kiến nghị về điều kiện thực hiện giải pháp tương ứng nhằm hoàn thiện hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt và tăng cường kiểm soát chi ngân sách nhà nước không dùng tiền mặt qua kho bạc nhà nước Đan Phượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf120p quangdaithuan78 18-01-2017 139 46   Download

 • Trong điều kiện hiên nay, do sự phát triển không ngừng của cách mạng khoa học kỹ thuật và công nghệ, đòi hỏi phải tăng cường chức năng kinh tế, xã hội của nhà nước.Để thực hiện các chức năng đó, Nhà nước cần phải sử dụng các công cụ khác nhau để tác động đến nền kinh tế, nhằm thoả mãn các nhu cầu xã hội. Việc tăng cường vai trò kinh tế, xã hội của nhà Nước dẫn đến tốc độ chi tiêu của Nhà nước ngày càng tăng lên, điều đó tất yếu đòi hỏi Nhà...

  pdf90p vaio1111 31-08-2012 128 38   Download

 • Mục đích của Luận án là làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện cơ chế pháp lý nhân dân kiểm soát quyền lực nhà nước. Trên cơ sở đó đề xuất các quan điểm và giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý nhân dân kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam.

  pdf171p change06 14-06-2016 119 37   Download

 • Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực kiểm soát, ngăn chặn những hành vi buôn bán, vận chuyển gỗ, lâm sản và các loài hoang dã trái phép trong giai đoạn 2009 - 2012 giữa Cục Thanh tra Lâm nghiệp nuớc Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Cục Kiểm lâm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  pdf2p lawvhxh1 16-11-2009 100 24   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân.

  pdf33p thiuyen3 16-08-2011 105 24   Download

 • Loại này có cacbonhydrat, protein, chất béo, hóa chất, bảo vệ thực vật, hợp chất phenol…. Đây là chất gây ô nhiễm phổ biến nhất có trong nước thải khu dân cư, khu công nghiệp chế biến thực phẩm, vùng nông nghiệp, khu công nghiệp lọc dầu. Các chất này gây tác hại lớn đến nguồn lợi thủy sản và chúng có khả năng gây thiếu ôxy trong nước dẫn đến các sinh vật sống trong môi trường nước....

  pdf9p langtucodon01 21-12-2010 84 14   Download

 • Luận án "Hoàn thiện cơ chế pháp lý nhân dân kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam" nghiên cứu với mục tiêu nhằm làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn cơ chế pháp lý nhân dân kiểm soát quyền lực nhà nước; trên cơ sở đó, luận án đề xuất các quan điểm và giải.pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý nhân dân kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p boobu123 16-12-2016 64 9   Download

 • Mẫu Phiếu kiểm soát quy trình (Kèm theo Quy định trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tiền Giang)

  pdf2p tet_tay 04-01-2012 136 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chấp thuận thay đổi trưởng ban kiểm soát, các thành viên ban kiểm soát của quỹ tín dụng nhân dân cơ sở', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p meoconbunngu 27-01-2011 86 5   Download

 • Bài viết "Kiểm soát quyền lực nhà nước, đảm bảo dân chủ ở Việt Nam hiện nay" nêu lên yêu cầu khách quan về kiểm soát quyền lực nhà nước và dân chủ - giá trị phổ quát của nhân loại và thời đại. Mời các bạn tham khảo!

  pdf8p sieunhansoibac2 07-04-2018 29 4   Download

 • Bài giảng Phòng chứng tiểu không kiểm soát sau sanh thường và sanh mổ trình bày tổng quan về tiểu không kiểm soát; những yếu tố dẫn đến chứng tiểu không kiểm soát; nguyên nhân liên quan đến chuyển dạ và  sanh; hậu quả của bàng quang căng đầy nước tiểu trong chuyển dạ; triệu chứng và xử trí việc tiểu không kiểm soát.

  ppt14p thuytrang_7 27-08-2015 35 2   Download

 • Tài liệu hướng dẫn những vấn đề chủ yếu có liên quan đến các yêu cầu nhập khẩu và những qui tắc mới về vệ sinh thực phẩm và kiểm soát chính thức về thực phẩm dành cho các nhà chức trách và kinh doanh thực phẩm ở các Quốc gia Thành viên và ở các nước thứ ba và nhằm giải đáp một số vấn đề chủ yếu có liên quan đến việc thực hiện các yêu cầu mới về nhập khẩu vệ sinh thực phẩm và về các chủ đề có liên quan.

  doc28p thangnamvoiva10 01-08-2016 32 1   Download

 • Trong bài báo này, tác giả trình bày giải pháp sử dụng hệ thống van ngầm kiểm soát bùn cát, giảm thiểu bồi lắng do bùn cát di chuyển và lắng đọng tại kênh dẫn vào cống lấy nước, áp dụng cho cửa lấy nước Cẩm Đình. Cũng trong nghiên cứu này, tác giả đã sử dụng mô hình toán để mô phỏng quá trình làm việc và đánh giá hiệu quả giảm thiểu bồi lắng do hệ thống van ngầm đem lại, so sánh với trường hợp không sử dụng hệ thống van ngầm.

  pdf7p danhvi11 04-09-2018 31 1   Download

 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này (sau đây viết tắt là “Quy chuẩn”) áp dụng cho hệ thống kiểm soát và quản lý nước dằn và cặn nước dằn của các tàu biển hoạt động tuyến quốc tế, được Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra và phân cấp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc24p dien_vi08 14-11-2018 11 2   Download

 • Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước và toàn xã hội, chính vì vậy Đảng có vị trí, vai trò lớn trong đời sống xã hội. Xuất phát từ tầm quan trọng của Đảng và yêu cầu của cuộc cách mạng trong giai đoạn hiện nay thì cần phải có cơ chế kiểm soát quyền lực, đảm bảo cho sự lãnh đạo của Đảng luôn đúng đắn, sáng tạo. Bài viết làm rõ sự cần thiết phải có cơ chế kiểm soát quyền lực trong Đảng thông qua việc nghiên cứu các tác phẩm kinh điển của V.I.Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong Đảng hiện nay.

  pdf6p comamngo1902 30-03-2019 26 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kiểm soát nước dần
p_strCode=kiemsoatnuocdan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2