intTypePromotion=1
ADSENSE

Kiểm soát ủy nhiệm - ủy quyền

Xem 1-0 trên 0 kết quả Kiểm soát ủy nhiệm - ủy quyền
 • Giáo trình "Quản trị thời gian" được biên soạn nhằm cung cấp kiến thức, rèn luyện kỹ năng chuyên môn, đồng thời giúp người học nâng cao năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm bằng cách tự nghiên cứu, thảo luận để vận dụng nguyên lý vào việc giải quyết các tình huống, thực hành nhuần nhuyễn các phương pháp, mô hình, công cụ quản trị thời gian hiệu quả. Giáo trình được kết cấu thành 6 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: kiểm soát sử dụng thời gian, khắc phục lãng phí thời gian; ủy nhiệm, ủy quyền; cân bằng công việc và cuộc sống;...

  pdf180p ryomaechizen 01-07-2022 30 6   Download

 • Quyết định 1004/2019/QĐ-UBDT ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Ủy ban Dân tộc. Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

  doc3p cotithanh999 05-05-2020 9 1   Download

 • Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ban hành về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc8p sohucninh000 23-08-2019 33 1   Download

 • Nghiên cứu nhằm xem xét ảnh hưởng các nhân tố thuộc hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) đến hiệu quả hoạt động tài chính (HĐTC) của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

  pdf15p vikakashi2711 21-05-2019 49 4   Download

 • Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ban hành sửa đổi, bổ sung một số nội dung về chức năng, nhiệm vụ liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính của văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, sở nội vụ và sở tư pháp tỉnh Bình Thuận.

  doc3p daovanmanh_123 03-03-2018 41 0   Download

 • Quyết định 5058/QĐ-UBND năm 2013 chuyển chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và định biên của Phòng kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố sang Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf2p hoangphungphilong234 25-04-2014 55 1   Download

 • Các đặc điểm của một hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả bao gồm: Thẩm quyền, đáng tin cậy, và đạo đức nhân viên, Phân công trách nhiệm, thích hợp ủy quyền, Tách nhiệm vụ

  ppt0p donna_12345 11-01-2012 69 7   Download

 • Kế toán tổng hợp Văn phòng Washington, DC 20548 Kiểm soát viên của Hoa Kỳ B-133046 08 Tháng hai 1988 Chủ tịch Thượng viện và loa của Hạ viện accordancewith phần 461 của Luật Tổ chức lại lập pháp của năm 1970 (40 USC 193m-13, ủy quyền cho Văn phòng Kế toán Tổng kiểm toán các tổ chức tư nhân thực hiện hoạt động trên cơ sở Capitol, chúng tôi đã xem xét bảng cân đối kế toán của cửa hàng

  pdf16p meobu1 08-01-2012 48 6   Download

 • Kiểm soát tổng hợp toàn cầu Đại dương Thế giới Sự cần thiết phát hiện những biến đổi phi tự nhiên trong cấu trúc và hoạt động của các hệ sinh thái biển, cũng nh- để định chuẩn các tác động nhân sinh tới Đại d-ơng Thế giới đã phát sinh nhu cầu tổ chức và thực hiện kiểm soát tổng hợp toàn cầu đối với đại d-ơng. 9.1. Định nghĩa kiểm soát Sự cần thiết thành lập hệ thống kiểm soát quốc tế về môi tr-ờng lần đầu tiên đ-ợc đặt vấn đề vào năm 1971 bởi Uỷ ban Khoa...

  pdf6p camlaichanh 21-11-2011 83 17   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA BỘ PHẬN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC VĂN PHÒNG BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ VÀ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

  pdf11p meoconanca 28-02-2011 145 8   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương, tiền công Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Tài chính doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu...

  pdf6p phungnhi0309 24-12-2010 163 23   Download

 • Việc trao quyền trong dịch vụ khách hàng đang ngày một trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Thật tuyệt vời nếu bạn có được những phương thức trao quyền hiệu quả cho các nhân viên để họ đảm bảo một dịch vụ khách hàng hiệu quả nhất. Trong hoạt động dịch vụ khách hàng, trao quyền là một trong những yếu tố thiết yếu. Không ít nhà quản trị hay chủ doanh nghiệp thường cố gắng kiểm soát toàn bộ công việc, Họ không bao giờ giao quyền và trách nhiệm cho các nhân viên dịch vụ khách...

  pdf3p angel_ko_co_canh 16-08-2010 234 68   Download

 • 1. THÔNG TIN RA BÊN NGOÀI: • Việc thông tin ra bên ngoài phải được kiểm soát bằng sổ giao công văn. • Các bản thông tin phải có dấu đỏ. • Thông tin phải được Trưởng bộ phận hoặc người được uỷ quyền duyệt trước khi chuyển ra bên ngoài. • Bản gốc được lưu giữ thành một file riêng. • Ngày phát hành thông tin (ghi vào cột ngày tại vị trí đóng dấu trùng với ngày phát hành trong sổ công văn để dẽ dàng tra cứu. ...

  pdf1p trangdai 15-10-2009 165 54   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1352 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Kiểm soát ủy nhiệm - ủy quyền
p_strCode=kiemsoatuynhiemuyquyen

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2